• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Migration – så funkar det

Jag har – med god hjälp av en redaktör m.fl. – och på uppdrag av Svenskt Näringsliv, skrivit ett läromedel, en skolbok för högstadiet, med titeln Migration – så funkar det.

Boken handlar inte om asylinvandring utan om – som titeln anger – migration, d.v.s. invandring och utvandring, och om vad det betyder att människor rör sig i världen och för med sig nytt tänkande, ny kunskap, nya idéer till det land de emigrerar till och för med sig ny kunskap, nya idéer när/om de återvänder till sina hemländer.

Man glömmer lätt, särskilt här i Sverige, att ”invandring” och ”utvandring” för med sig mycket positivt och att det också existerar annan, frivillig migration än den som handlar om att söka asyl. Det är viktigt att inte glömma bort att människor i alla tider rört sig mellan länder, sökt nya utmaningar och funnit sig tillrätta i sina nya hemländer eller valt att återvända till sina ursprungsländer med nya insikter och kunskaper i bagaget.

Syftet med den här boken är att sprida kunskap till främst elever i högstadiet om hur migration fungerar, hur utvandring och invandring från och till Sverige sett ut förr och hur den ser ut idag och vilka möjligheter den kan föra med sig både för länder och för enskilda individer.

Tänkvärt: förr hette den stora myndigheten som sysslar med dessa frågor Invandrarverket, vilket betydde att man sysslade med just frågor kring invandring till Sverige. Sedan ett antal år heter myndigheten Migrationsverket, vilket betyder att den sysslar med frågor som rör både in- och utvandring.

%d bloggare gillar detta: