• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En förklaring har inkommit från Migrationsverket

Statistiken är ofta ganska svårgenomtränglig hos Migrationsverket. Det beror till viss del på att verket (och lagstiftarna) ändrar begrepp och benämningar och man därför inte riktigt vet vad som menas på olika statistikområden.

Migrationsverket har nu skickat en förklaring till sin statistik om ensamkommande unga asylsökande eftersom de anser att jag inte dragit korrekta slutsatser av den okommenterade statistik jag fått av dem tidigare . Jag vill inte skylla ifrån mig, bara konstatera att det tyvärr kan hända att man missförstår Migrationsverkets statistik…

Jag är tacksam mot Migrationsverket för att de försöker förtydliga och klargöra förhållanden som beskrivs ganska olika av miggorna som handlägger och fattar beslut jämfört med i verkets statistik. Rätt ska vara rätt – om det nu finns så svart/vita begrepp inom asylhanteringen…

Läs här Migrationsverkets förklaring och ta del av statistiken så som den ser ut och ska förstås. Lycka till!

Vem kan man stämma för inkompetens, oförmåga att följa den demokratiskt stiftade utlänningslagen samt missbruk av skattemedel?

Högsby begär hjälp av Billström

I dagsläget uppgår kommunens ekonomiska krav på ersättning för de berörda flyktingarna till närmare två miljoner kronor.

Sammanlagt berör ärendet åtta personer som kommit till Högsby som anhöriga. Det visade sig dock senare att dessa personer inte alls var anhöriga. Enligt kommunen stod detta redan klart när de första så kallade anhöriga kom till Högsby och man menar att dagens olustiga situation därmed hade kunnat undvikas.

Hur är det möjligt att falska ”anhöriga” har fått kosta (hittills…) minst två miljoner skattekronor och hur är det möjligt att de är kvar i Sverige efter fyra år, trots att de inte har någon som helst anknytning hit? Det blir allt mer laglöst på asylinvandringsfronten!

Vem kan man stämma för inkompetens, oförmåga att följa den demokratiskt stiftade utlänningslagen  samt missbruk av skattemedel?

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.