• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En migga om s.k. ensamkommande barn: ”På rena asylskäl finns knappt någon.”

Läs först En förklaring har inkommit från Migrationsverket och Vem kan man stämma för inkompetens, oförmåga att följa den demokratiskt stiftade utlänningslagen samt missbruk av skattemedel? (om vad som hände i Högsby).

Thomas Di Levas gamla låt Vem ska jag tro på? surrar i mitt huvud när jag tänker på Migrationsverket och alla olika uppgifter man får om verksamheten, beroende på vem man talar med. Så här skriver en migga apropå de två ovannämnda inslagen:

Ställ gärna följdfrågan till Migrationsverket: ”Hur fördelar sig tillstånden på medborgarskap?” Och svaret kommer då att bli att de ”barn” som får uppehållstillstånd på ”synnerligen ömmande skäl” är från Afghanistan och de som är ”skyddsklassade” är från Somalia (på rena asylskäl finns knappt någon). Och vad gäller somalier så vet vi inget mer om dem än att de säger ”Hej, jag heter Ali och jag är från Somalia”. Precis som det som hände i Högsby.

Kommentar: Jag tenderar att tro lite mer – eller åtminstone lyssna mer – på dem som är direkt inblandade i den faktiska, dagliga hanteringen av asylsökande än dem, som bollar med siffror och statistik. För beroende på vilka kriterier man gör statistiken på så kan man ju visa eller ”bevisa” nästan vad som helst, medan om man med egna ögon ser och med egna öron hör och själv kontinuerligt hanterar de faktiska ansökningarna och träffar de faktiska människorna bakom de statistiska uppgifterna, så kan det inte viftas bort. Så tack bör riktas till alla miggor som fortsätter att rapportera inifrån verket så att information om deras verklighet kommer till allmänhetens (och mediernas, politikernas m.fl.) kännedom här, vilket den inte gör någon annanstans.

© Denna blogg.

Finländarna vill ha tuffare invandringsregler

Tre av fem finländare anser att invandrarpolitiken är alltför slapphänt, visar en färsk enkät. De som flyttar till Finland för att arbeta är ändå välkomna: endast 13 procent vill försvåra den arbetsrelaterade invandringen. Det är Helsingin Sanomat som skriver om enkäten som gjorts för den invandringskritiska föreningen Homma.

Av dem som besvarade enkäten ansåg 91 procent att utlänningar som gjort sig skyldiga till brott bör utvisas lättare än nu. Nästan hälften vill göra det svårare för kvotflyktingar och personer som beviljats asyl att få sina familjemedlemmar till Finland.

Enkäten besvarades av 905 myndiga finländare. Felmarginalen är tre procentenheter åt vardera hållet.

Källa:

Finland: ”Allt fler invandrare är analfabeter”

85-90 procent av de somalier som kommer till Finland är analfabeter, uppskattar Migrationsverket. Därför håller grundutbildning på att bli en allt viktigare del av integrationen av invandrare. Men enligt Migrationsverket är det svårt att få resurserna för integration att räcka till.

I Finland får asylsökande som är analfabeter får en 200 dagar lång grundutbildning, men det tillsammans med 40 veckors finsk- eller svenskkurs är sällan tillräckligt för att ge jobb.

Källa: