• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juni 2010
  M T O T F L S
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

”Familjen riskerar bötesstraff för att ha undanhållit sin släkting för myndigheterna”

”Vi hittar henne nog”, säger Polisen i Östra Nyland i Finland om den egyptiska kvinnan Eveline Fadayel som inte fått uppehållstillstånd i Finland och som skulle ha lämnat landet den 13 juni. Hennes söner trotsar den finska lagen och har meddelar att mamman gömt sig och inte tänker åka till Egypten.

Men det kommer knappast att bli så i Finland, som det är i Sverige, att man kan gömma sig och hålla sig kvar i landet när man genomgått asylprocessens alla stadier och fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Enligt Polisens utredningsledare händer det då och då att avvisade gömmer sig, men oftast hittas de av polisen. Familjen riskerar bötesstraff för att ha undanhållit sin släkting för myndigheterna.

Källor bland annat Svenska Yle och Uusi Suomi.

Finland: Ändringar i utlänningslagen

Om ändringar i den finländska utlänningslagen:

I utlänningslagen införs bestämmelser om åldersbestämning genom rättsmedicinsk undersökning av personer som ansöker om uppehållstillstånd eller av anknytningspersoner. Undersökningen används om det finns uppenbara skäl att betvivla riktigheten i de åldersuppgifter som har getts.

Ändringar görs också i bestämmelserna om familjeåterförening. För att ett minderårigt barn ska beviljas uppehållstillstånd på grundval av familjeband ändras lagen så att det endast blir möjligt om barnet är minderårigt den dag då ansökan om uppehållstillstånd för barnet avgörs. Uppehållstillstånd kan emellertid inte vägras om behandlingen av ansökan har fördröjts i betydande grad av skäl som inte beror på sökanden.

Lagändringen innebär också att uppehållstillstånd som söks på grundval av familjeband kan vägras om det finns grundad anledning att misstänka att anknytningspersonen har fått sitt uppehållstillstånd genom att lämna oriktiga uppgifter om sin identitet eller sina familjeband.

Familjeåterförening för en utlänning som får internationellt eller tillfälligt skydd förutsätter att försörjningen är tryggad, om familjen har bildats först efter att utlänningen har anlänt till Finland.

Ändringarna i utlänningslagen träder i kraft den 1 augusti 2010.

Riksdagen förutsätter att regeringen före den 16 oktober 2010 lämnar en samlad rapport till förvaltningsutskottet om gällande bestämmelser om familjeåterförening i utlänningslagen och om tillämpningen av dem som

1) utöver en bedömning av villkoren för uppehållstillstånd tar upp ekonomiska och sociala aspekter på flyttning till och integrering i Finland och kostnadseffekterna av olika slag av förmåner och åtgärder,

2) innehåller en bedömning av behovet av integrationsfrämjande villkor för familjeåterförening, som krav på bostad och hur länge anknytningspersonen ska ha varit bosatt i Finland, och

3) jämför nuvarande bestämmelser om familjeåterförening i finländsk lagstiftning med motsvarande bestämmelser och praxis i de övriga EU-länderna och Norden för att man ska kunna bedöma om de finländska bestämmelserna utgör en attraktionsfaktor för asylsökande och annan migration med humanitära förtecken.

© Vid citat ur mina texter,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.