• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juni 2010
  M T O T F L S
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Nya lagar och förordningar den 1 juli 2010

Nya lagar och bestämmelser på asyl- och invandringsområdet från den 1 juli 2010:

Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Den 15 april 2010 infördes nya regler vid anhöriginvandring (prop. 2009/10:77). Ett försörjningskrav uppställs som villkor för att uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning på grund av anknytning till en person i Sverige. Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen ska kunna försörja sig och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen.

Vissa undantag kan göras från försörjningskravet. Exempelvis gäller inte försörjningskravet om anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting. Undantag görs också såväl för barn som anknytningspersoner som barn som sökande när den som barnet åberopar anknytning till är barnets förälder. Också när den andra föräldern ansöker om uppehållstillstånd tillsammans med barnet görs undantag från försörjningskravet.

Undantag från kravet på beviljat uppehållstillstånd före inresan i Sverige i vissa fall av familjeanknytning där barn är inblandade
Den 1 juli 2010 träder ändringar i utlänningslagen i kraft som syftar till att motverka vissa fall av familjeseparation där barn är inblandade (prop. 2009/10:137). Bestämmelserna justeras så att det i högre grad blir möjligt för föräldrar och barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning när de redan befinner sig i Sverige i de fall det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan.

Uppehållstillstånd för skyddspersoner
Från den 1 juli 2010 gäller nya bestämmelser om uppehållstillstånd för utlänningar som är föremål för särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), skyddspersoner (prop. 2009/10:190). Skyddspersoner kommer att kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst ett år och därefter permanent uppehållstillstånd. Tidsbegränsat uppehållstillstånd för skyddspersoner ska kunna återkallas endast om det särskilda personsäkerhetsarbetet upphör. Avslagsbeslut och beslut om återkallelse av tidsbegränsat uppehållstillstånd för skyddspersoner kan överklagas till migrationsdomstol. En skyddsperson som ansöker om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande ska inte omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Här finns en översikt över de nya lagarna och förordningarna som träder i kraft den 1 juli 2010.