• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Om att integrera mindre och att inte särbehandla

Om att integrera mindre och att inte särbehandla handlar min kolumn i Svenska Dagbladet idag. Rubriken (satt av tidningen, inte av mig) är Sakine Madon är inte Kamali.

Inte rätt till vård

På Dagens Nyheters ledarsida den 30 juli finns en artikel med rubriken Rätt till vård. En artikel på ledarsidan i en tidning anger tidningens officiella hållning och ställning i olika frågor.

Jag har skrivit om frågor kring ”rätt till vård”, felaktigt användande av orden ”papperslösa” och skillnaden mellan ”flyktingar”  och ”asylsökande” så många gånger genom åren, att jag därför nu bara länkar till tidigare texter som kan läsas för att man ska få en annan bild än Dagens Nyheter ger. Visserligen är det som att ropa i öknen eller att tala till en vägg, men jag gör det ändå, för ordningens skull. Låt mig börja med att påminna om Migrationsverkets ordförklaringar som inte borde vara omöjliga för någon att förstå.

Jag fortsätter därefter med att, för att klarlägga det där med ”rätt till vård” och ”papperslösa” länka till några tidigare inlägg:
Idag är det äntligen någon annan än jag…
– 29 november 2009
I Sverige vill en minister ha en lag som kolliderar med en annan lag..
. – 28 januari 2010
Kommittédirektiv för utredning om vård för personer som vistas illegalt i landet
– 30 januari 2010

Ett lagstridigt förslag – 2 maj 2010
Ska facket hjälpa svartjobbande svenskar också? – 10 maj 2010
Migranter ska behandlas människovärdigt i alla EU-länder… – 28 juli 2010

Att vistas illegalt i ett land betyder att man vistas där olagligt. Att då ens diskutera frågan om ”rätt till vård” är absurt. Vad som bör framhållas är att personer som inte har laglig rätt att uppehålla sig i Sverige ska återvända – frivilligt eller med tvång – till sina hemländer så fort som möjligt efter att avslag på ansökan om uppehållstillstånd (i princip alltid efter prövning i minst två instanser) meddelats. Att akut sjuka människor får akut vård (till det pris som vården kostar) och inte lämnas åt sitt öde är en annan sak, men man kan inte stifta lagar som står i motsats till varandra. Den hållning som Dagens Nyheter har i frågan är i sanning märklig. Den hade däremot inte alls varit märkligt om Dagens Nyheter löpt linan ut och sagt: ”Vi anser att Sverige ska ha helt fri invandring; vem som vill ska få komma till Sverige och leva som den vill (jobba svart, slippa styrka identitet etc) och alla ska få skattesubventionerad vård, utbildning, bostäder etc”. Om utlänningslagen ändras enligt denna modell, då är det en helt annan sak, då krockar inga lagar.

Till slut några läsarkommentarer på nätet till DN:s ledarartikel:
• Skall inte att betala skatt och arbeta ha något värde längre ?
Mot vilket samhälle går vi då ? Där vill inte jag bo.

• Mycket okunnig ledare.
• Skall verkligen människor som uppehåller sig illegalt i landet ha samma rättigheter som de laglydiga? Inser inte DN:s ledarredaktion hur absurt resonemanget är?

• Det är inte gömda flyktingar utan illegala invandrare.

Gott betyg åt mina bloggläsare!

Ett glädjande konstaterande

Så gott som alla som läser här på bloggen vad miggor och anställda vid hem för asylsökande unga m.fl. skriver, och mina kommentarer och texter, förstår att den ofta ganska starka kritiken inte riktas mot dem som söker asyl eller bara tar sig hit och stannar utan att ens söka uppehållstillstånd. Inte heller riktas den mot dem, som stannar kvar här efter avslag på ansökan och håller sig gömda.

De absolut flesta läsarna förstår att kritiken helt och hållet riktas mot dem på vilka ansvaret vilar att se till att utlänningslagen och migrationsmyndighetens och migrationsdomstolens beslut efterlevs. Och mot Polisen, som inte ser till att de som ska lämna landet också gör det och inte stannar kvar och lever i misär och jobbar svart till dåliga löner eller ger sig in i kriminalitet i Sverige. Frustrationen och kritiken riktas också i hög grad mot den svenska mediekåren (med några få undantag), för att den så ofta rapporterar både slarvigt, okunnigt och felaktigt.

Det är alla dessa aktörer som förtjänar stark kritik, inte de som kommit hit för att få ett bättre liv. Det är mänskligt att vilja söka sig dit där man kan få det bättre, och med den snabba informationen som sprids via internet vet många att det kan löna sig att ta sig till Sverige.

Allt detta förstår mina bloggläsare, ”verklighetens folk”. De, som ska upprätthålla demokratiskt stiftade lagar – riksdagen, myndigheterna , domstolarna, Polisen – har inte samma insikter. Och om bara  riksdagsledamöter, myndigheter, Polisen och medierepresentanterna gjorde vad de ska så skulle Sverige bli ett bra och rättssäkrare land. Idag är det en bananmonarki.

Krympande partier fungerar som företag

Den 17 juli publicerades min artikel med rubriken Krympande partier fungerar som företag i Borås Tidning. Läs gärna och begrunda det jag tar upp. Ska en lite, liten klick människor mer eller mindre i företagsform styra Sverige? Är det dags att hitta på ett annat sätt? Hur länge ska vi ha 349 riksdagsledamöter när det gott och väl räcker med betydligt mindre än hälften? Etc, etc. Viktiga frågor att fundera på.

Migranter ska behandlas människovärdigt i alla EU-länder, oavsett varför de tar sig dit. Och alla som inte har rätt enligt lag att stanna ska återvända till sina hemländer.

I en debattartikel i Aftonbladet den 27 juli skriver Kristina Bolme Kühn, ordförande, Läkare utan gränser och Johan Mast, generalsekreterare, Läkare utan gränser, om de svåra förhållanden som immigranter möter i bland annat Grekland. Att det ofta handlar om just illegala immigranter säger dessa länder själva, och det har också framkommit i reportage bland annat i Sveriges Radio när immigranter intervjuats – att de söker ett bättre liv och inte egentligen har asyl- eller skyddsskäl. Men oavsett varför de kommer så ska de behandlas korrekt och mänskligt och om de inte har rätt att vistas i respektive land ska de så snabbt som möjligt återsändas till sina hemländer.

Att man inte kan få bukt med den ofta hårdhänta hanteringen av immigranter i just Grekland, på Malta och i Italien är svårt att förstå; att det är så stora skillnader i mottagandet mellan olika länder i EU ska inte accepteras. Vad har Cecilia Malmström, som hanterar dessa frågor inom EU och som sannerligen inte har en lätt uppgift, lyckats med hittills på området?

I slutet av sin artikel skriver Kristina Bolme Kühn och Johan Mast om något helt annat:

Sverige är ett av de mest restriktiva länderna i Europa när det gäller tillgång till hälsovård för denna grupp (men tidigare i artikeln berättade de om den obefintliga vården i Grekland! Min anm.). Flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan och andra papperslösa migranter har i dag endast rätt att köpa akutvård till fullpris. Höga kostnader gör att många därmed stängs ute från vården. Detta var anledningen till att Läkare utan gränser mellan åren 2003 och 2006 drev ett projekt här i Sverige.

Det är dags att ta emot flyktingar på samma sätt som vi själva skulle vilja tas emot. Det är dags att ge flyktingar de villkor och rättigheter de enligt internationell lag och riktlinjer är berättigade till och det är dags att Sverige och EU gör sitt yttersta för att avsevärt förbättra situationen i ankomstländerna, för alla de som i dag och framöver flyr sitt hemland oavsett anledning.

Jag vet inte hur många gånger det behöver påpekas att personer som sökt asyl eller uppehållstillstånd i Sverige och har fått avslag både av Migrationsverket och Migrationsdomstolen inte är flyktingar! Och hur många gånger det ska behöva påpekas att de, som slarvigt kallas ”papperslösa” är personer som vistas i landet illegalt (=olagligt), att de faktiskt inte har rätt att uppehålla sig i landet. Att bevilja full tillgång till sjukvård, skolgång etc åt personer som vistas i riket olagligt faller på sin egen orimlighet.

En regering kan knappast å ena sidan stifta en utlänningslag som innebär att om en person inte får tillstånd att stanna i Sverige så ska han lämna landet, och å andra sidan samtidigt stifta lagar som innebär att ”okej, du har inte laglig rätt till uppehållstillstånd och du har struntat i landets lagar och stannat här illegalt, men vi stiftar en motlag som ger dig samma rättigheter som om du hade tillstånd”. Det går helt enkelt inte! Ingen ska förstås lämnas att åt sitt öde om han/hon drabbas av akut sjukdom, det är självklart i ett civiliserat land. Men det är en helt annan sak om man med skattemedel – och i strid med utlänningslagen – skulle börja ge allmän sjukvård på samma villkor för personer som vistas i landet illegalt som  för dem som vistas här legalt.

Att, som artikelförfattarna skriver ”det är dags att Sverige och EU gör sitt yttersta för att avsevärt förbättra situationen i ankomstländerna” kan säkert de flesta hålla med om, och så vitt jag vet genom vad jag har läst och hört i olika medier, så är migrationsminister Tobias Billström mycket aktiv på det området. Dock kan Sverige inte, trots att människor ibland verkar ha en övertro på detta lilla lands makt och betydelse, ingripa direkt i andra länders styrelseskick och rättssystem.

Till slut: artikelförfattarna är ju faktiskt också själva medvetna om att det ofta inte handlar om ”flyktingar” när de jämför dagens migranter med svenskarna som for till Amerika:

För drygt 150 år sedan lämnade över en miljon svenskar Sverige i jakt på ett bättre liv.

Så länge Sverige inte har en lag om fri invandring kan man inte komma hit ”i jakt på ett bättre liv” annat än som arbetskraftsinvandrare med ordnad bostad och ett jobb som man kan försörja sig på.

Jag uppskattar starkt Läkare utan gränsers arbete, men ger man sig in i asyl- och invandringsdebatten så måste man veta vad man talar om.

OBS! © Den som citerar ur mina texter
ska länka till mina inlägg
så att läsarna kan läsa hela texter
och inte bara delar av dem.

I Norge och Finland avvecklas asylmottagningar

Som tidigare meddelats här på bloggen (bland annat här och här) minskar antalet asylsökande minderåriga och vuxna till Norge och Finland. Båda länderna avvecklar nu mottagningsplatser i stor omfattning.

Norge
Eftersom antalet asylsökande minderåriga har minskat med 66 % i år, avvecklas 177 asylmottagningsplatser.

Finland
Eftersom antalet asylsökande beräknas minska med 30 % i år jämfört med år 2009 har man lagt ner 700 asylmottagningsplatser.

Finland: Antalet asylsökande minskar med 30 %

Antalet asylsökande i Finland beräknas minska med ca 30 % i år (2010) jämfört med förra året: från 6.000 till 4.000. I Sverige är trenden den motsatta: förra året sökte 28.000 asyl, i år beräknas antalet öka till 31.000.

Enligt en ny finsk lag ska EU-medborgares asylansökningar behandlas skyndsamt och avvisning ska ske omedelbart. Veikko Pyykkönen, överinspektör på Migri, Finlands migrationsverk:

Resultatet torde bli att antalet asylsökande EU-medborgare minskar. Det har faktiskt minskat redan, under de två senaste veckorna.

I praktiken är ju chansen för en EU-medborgare att få asyl i Finland ytterst liten.

Källor: Yle, Uutiset.