• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

78.800 personer fick asyl/uppehållstillstånd i EU 2009

År 2009 beviljad de 27 medlemsländerna i EU beviljade asyl eller uppehållstillstånd (PUT) åt 78.800 asylsökande. 2008 var siffran 75.100. De största grupperna som fick PUT i något EU-land 2009 var medborgare i Somalia (13.400 personer eller 17 % av alla), Irak (13.100 eller 17 % och Afghanistan 7.100 eller 9 %). Detta rapporterar Eurostat.

Mer än tre fjärdedelar av uppehållstillstånden beviljades i Storbritannien (befolkning: 61,1 miljoner), Tyskland (med den största befolkningen i EU: 82,2 miljoner), Frankrike (befolkning: 61,5 miljoner),  Italien (befolkning: 58,2 miljoner), Nederländerna (befolkning: 16,6 miljoner) och Sverige (befolkning: 9,2 miljoner).

Somalier var den enskilt största gruppen som beviljades skydd i EU. Av de 13.400 somalierna fick 4.000 PUT i Sverige, 3.600 i Nederländerna, 2.400 i Italien och 1.400 på Malta. Av de 13.100 irakierna beviljades 6.200 skydd i Tyskland, 1.900 i Nederländerna och 1.500 i Sverige. Och av de 7.100 afghanerna fick 1.800 skydd i Storbritannien och 1.200 i Tyskland resp Österrike.

Av mer än 260.000 asylsökande i EU 2009 var nästan en fjärdedel ensamkommande minderåriga.

Den största gruppen som  beviljades PUT i Sverige under 2009 var somalier: 4.005 personer. Somalier var också den största gruppen som beviljades PUT i Finland: 400 personer. Afghaner var den största gruppen som beviljades PUT i Danmark: 230 personer, och i Norge fick 1.381 eritreaner, som var den största gruppen där, PUT. Antalet irakier som fick PUT i de nordiska länderna var Sverige: 1.520, Finland 375, Danmark 170. Antalet irakier som fick PUT i Norge framgår inte av Eurostats pressmeddelande, eftersom irakier inte var bland de tre största grupperna som beviljades PUT i Norge (där var det eritreaner, afghaner och somalier).

Veikko får komma till Suomikoti!

Den trista sagan om Veikko Virtanen och hans kamp för att få komma till Suomikoti (Finlandshemmet) fick, sent omsider, ett lyckligt slut. Läs här!