• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga: ”Men vari ligger rasismen?”

En annan migga skriver (se tidigare inlägg Åsikts- och yttrandefrihet ska inte beskäras av myndigheter (https://meritwager.wordpress.com/2010/07/02/asikts-och-yttrandefrihet-ska-inte-beskaras-av-myndigheter/) och En migga: ”…så förstår jag ännu bättre varför jag aldrig kan gå ut med mitt namn och mina personliga åsikter” (2 juli): 

Utan att vara närmare insatt i vad som hänt i Rinkeby kan också jag tycka att det är olämpligt eller omdömeslöst av en anställd på Migrationsverket att skriva så som han gjort – att kriminella ungdomar i Rinkeby borde skickas tillbaka till sina ursprungsländer för att där uppfostras av mor- och farföräldrar. Men vari ligger rasismen?

Om detta uttalande är ”rasism”, ja i så fall är vi rasister allihopa, hela Sverige! Vi har lagar enligt vilka det är fullt möjligt att återkalla uppehållstillstånd och skicka en person tillbaka till sitt ursprungsland om han begått brott här och han inte är svensk medborgare. Svensk medborgare kan man endast bli om man inte begår brott och om man betalar sina skulder. Andra generationens invandrare som oftast är svenska medborgare kan staten förstås inte skicka någonstans utanför Sverige för uppfostran.

Är det överhuvudtaget möjligt för någon anställd på Migrationsverket att vara aktiv i politiska partier såsom t.ex. Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet? De förstnämnda vill inte släppa in nästan några utomeuropeiska invandrare oavsett konventionerna som Sverige har att följa, medan det sistnämnda tycker att så gott som alla måste få komma hit och de som fått avslag på sina ansökningar måste gömmas tills en ny amnesti kan träda i kraft.

Är det den politiska åsikten, som den anställde hyser, som gör att han kan få sparken, om han uttrycker sin åsikt (som ovan) exempelvis på Facebook? Eller spelar det någon roll hur man sköter sitt arbete och sina möten med individer från olika länder som ansöker om uppehållstillstånd? Därmed inte sagt att man samtidigt kan vara rasist(i ordets sanna bemärkelse) och arbeta på verket. Eller ingå i ett nätverk som ”gömmer flyktingar” samtidigt som man fattar beslut om att utvisa dem.

Ordet ”vision” nämndes också i intervjun med stf generaldirektören på Migrationsverket, Christina Werner. Det hade varit bra om Werner förklarat för allmänheten vad denna verkets ”vision” innebär i praktiken, i vårt dagliga arbete. Samtidigt som majoriteten av vuxna asylsökande får avslag på sin ansökningar ska vi ändå ”främja den globala migrationen”, enligt visionen. Om vi anställda inte förstår hur denna vision kan tillämpas, ja då har vi inte på Migrationsverket att göra, enligt vår generaldirektör.

Det är mycket svårt att arbeta med människor som inte har en tillstymmelse till chans att få uppehållstillstånd och samtidigt tillämpa visionen i någon vidare mening än att bemöta de sökande korrekt.

© Denna blogg.

En migga: ”…så förstår jag ännu bättre varför jag aldrig kan gå ut med mitt namn och mina personliga åsikter.”

En migga skriver:

När jag ser artiklar som dessa så förstår jag ännu bättre varför jag aldrig kan gå ut med mitt namn och mina personliga åsikter. Han skriver det 95% av alla svenskar tänker och då är det ju klart att handläggaren måste få sparken.

”Den här typen av åsikter är inte förenliga med att jobba för Migrationsverket, det är inte den andan vi jobbar i,” säger Jonas Lindgren, kommunikationschef på Migrationsverket, till Ekot i Sveriges Radio”.

Vad är det då den anställde vid MIG har sagt? Har han önskat livet ur dessa människor som eldar upp bilar och skolor? Har han sagt att man borde bränna dem som kastar sten på räddningstjänst, polis och sjukvårdspersonal på bål? Har han sagt att han bara ska skriva avslagsbeslut i fortsättningen? Nej det han skrev, enligt Expressen är:

”Kan ingen ansvarig skicka dessa förstörande element från Rinkeby med rötterna i andra länder hem till sina mor- och farföräldrar för att lära sig lite ödmjukhet?”

Nej ”ödmjukhet” är verkligen inget för Migrationsverkets ledning.

Har verkligen ledningen på MIG något att göra med vad jag skriver på min Facebook-sida? Var går då gränsen, förra veckan när jag jobbade drack jag en ganska stor whisky och några öl på tisdagen och flexade lite dagen efter. Är inte det ett större ”brott” än att skriva något som bara den här handläggarens vänner kan läsa?

Som sagt, var går gränsen för vad man som anställd på MIG får och inte får göra? Vi närmar oss ett val där många av mina kollegor runt om i Sverige står med på diverse valsedlar. Men hur ska MIG agera efter valet? Som det ser ut idag så kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen, hur ska MIG göra om det visar sig att någon anställd jobbar aktivt som förtroendevald för detta parti? Det är okej att jobba för Alliansen eller de Rödgröna, men är det okej att jobba för SD?

Jag måste säga att det är så skönt att ha semester nu, i fyra veckor, utan att verkets ledning kan lägga sig i vad jag gör. Eller kan jag verkligen vara säker på det? Bästa att jag låser dörren, stänger av datorn och går och lägger mig. Fast man kanske inte får sova hur mycket man vill heller?

Läs också Åsikts- och yttrandefrihet ska inte beskäras av myndigheter (https://meritwager.wordpress.com/2010/07/02/asikts-och-yttrandefrihet-ska-inte-beskaras-av-myndigheter/)

© Denna blogg.

Åsikts- och yttrandefrihet ska inte beskäras av myndigheter

Nu jagar Migrationsverket och medierna en man på Migrationsverket som påstås ha uttryckt sig ”rasistiskt” (detta så felanvända och missbrukade ord!) när han på sin Facebook-sida undrat följande, i samband med upploppen i Rinkeby i början av juni:

Kan ingen ansvarig skicka dessa förstörande element från Rinkeby med rötterna i andra länder hem till sina mor- och farföräldrar för att lära sig lite ödmjukhet?

Först ett citat från Wikipedia:

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. Lagen innebär bland annat att:
Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.
Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Undantaget är biofilmer.
Den som är upphovsman till ett radioprogram, tv-program eller liknande har rätt att vara anonym.

Och sedan ett utdrag ur tryckfrihetsförordningen:

1 kap. Om tryckfrihet
1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

Om man inte få uttrycka sig som mannen i citatet ovan, ja då kringskärs åsikts- och yttrandefriheten rejält. Migrationsverket jagade ju för något år sedan – och sparkade och betalade jätteavgångsvederlag och tvingades ta tillbaka! – Lennart Eriksson som på sin fritid och i enlighet med tryckfrihetsförordningen hade en blogg som var Israelvänlig. Och nu jagar verket (och media) en man som tydligen jobbat på Migrationsverket i hela 30 år (utan anmärkning?) för hans frustrerade tankar kring våldsverkarna i Rinkeby – tankar och åsikter som är helt tillåtna enligt grundlagen (tryckfrihetsförordningen).

Vi ska inte acceptera kringskärningar av den lagstadgade, oerhört viktiga rätten att yttra våra åsikter fritt! Migrationsverket ska ägna sig åt sina viktiga uppdrag och inte syssla med den typen av vansinnig cirkus som det blev kring Lennart Eriksson, som på sin blogg uttryckte sina israelvänliga åsikter och som nu startat kring en man, anställd sedan 30 år, som uttrycker fria åsikter på sin Facebook-sida. Och det måste bli ett slut på den så oerhört felaktiga användningen av ordet ”rasism”!

© Vid korta citat ur mina texter,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.