• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Åsikts- och yttrandefrihet ska inte beskäras av myndigheter

Nu jagar Migrationsverket och medierna en man på Migrationsverket som påstås ha uttryckt sig ”rasistiskt” (detta så felanvända och missbrukade ord!) när han på sin Facebook-sida undrat följande, i samband med upploppen i Rinkeby i början av juni:

Kan ingen ansvarig skicka dessa förstörande element från Rinkeby med rötterna i andra länder hem till sina mor- och farföräldrar för att lära sig lite ödmjukhet?

Först ett citat från Wikipedia:

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. Lagen innebär bland annat att:
Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.
Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Undantaget är biofilmer.
Den som är upphovsman till ett radioprogram, tv-program eller liknande har rätt att vara anonym.

Och sedan ett utdrag ur tryckfrihetsförordningen:

1 kap. Om tryckfrihet
1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

Om man inte få uttrycka sig som mannen i citatet ovan, ja då kringskärs åsikts- och yttrandefriheten rejält. Migrationsverket jagade ju för något år sedan – och sparkade och betalade jätteavgångsvederlag och tvingades ta tillbaka! – Lennart Eriksson som på sin fritid och i enlighet med tryckfrihetsförordningen hade en blogg som var Israelvänlig. Och nu jagar verket (och media) en man som tydligen jobbat på Migrationsverket i hela 30 år (utan anmärkning?) för hans frustrerade tankar kring våldsverkarna i Rinkeby – tankar och åsikter som är helt tillåtna enligt grundlagen (tryckfrihetsförordningen).

Vi ska inte acceptera kringskärningar av den lagstadgade, oerhört viktiga rätten att yttra våra åsikter fritt! Migrationsverket ska ägna sig åt sina viktiga uppdrag och inte syssla med den typen av vansinnig cirkus som det blev kring Lennart Eriksson, som på sin blogg uttryckte sina israelvänliga åsikter och som nu startat kring en man, anställd sedan 30 år, som uttrycker fria åsikter på sin Facebook-sida. Och det måste bli ett slut på den så oerhört felaktiga användningen av ordet ”rasism”!

© Vid korta citat ur mina texter,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.
%d bloggare gillar detta: