• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Antalet asylsökande i Norge har nästan halverats

Antalet asylsökande i Norge har nästan halverats enligt Utlendingsdirektoratet (UDI). Hittills i år har 4.420 personer sökt asyl.

707 asylsökande kom till Norge i juni. Det er lite fler än i maj, men det är vanligt att det kommer något fler asylsökande under sommarmånaderna. UDI-direktör Ida Børresen:

Tendensen är dock helt klar. Det kommer långt färre asylsökande än tidigare. I jämförelse med 2009 är det nästan en halvering.

Olika anledningar till nedgången
Totalt kom det 3 731 färre asylsökande till Norge under det första halvåret än under samma period 2009. Ida Børresen igen:

Det finns flera förklaringar på nedgången. Vi räknar med att många har uppfattat att asylpolitiken i Norge har stramats åt, speciellt när det gäller arbetet ned återsändandet. Fler sänds nu ut ur landet med tvång efter att ha fått slutligt  avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd.

UDI har också  infört flera s.k. snabbprocedurer som gör att de sökande som kommer från länder där det är tryggt får sitt ärende sin behandlat inom loppet av 48 timmar.

Ny prognos från 17.500 till 10.000
Nedgången gör också att prognosen för antalet asylsökande i år har räknats ned till 10.000. Vid ingången av året var beräkningen 17.500.

69 procent färre unga asylsökande
Den största nedgången är bland ensamkommande minderåriga asylsökande. ”Ensamkommande minderåriga asylsökande” är unga asylsökande som uppger sig vara under 18 år och som kommer till Norge utan vårdnadshavare.

Under det första halvåret 2009 kom det 1.231 asylsökande som uppgav sig vara under 18 år, medan det i år har kommet 387. De flesta unga asylsökande kom från Afghanistan, Eritrea och Etiopien.

På UDI:s sajt finns uppgifter om  Asylsökande till Norge fördelade på medborgarskap och annan statistik.

Källa: UDI