• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Till Sverige kommer allt fler asylsökande som är – eller säger sig vara – under 18 år

Till Sverige väntas ännu fler (det är redan nu rekordmånga som kommit) ensamkommande minderåriga asylsökande, bland annat enligt en artikel i Dagens Samhälle med rubriken Fler ensamma barn på väg. Rubriken är, som så ofta i svenska medier, missvisande. De flesta är inte ”barn” som kommer, av 1.025 som kommit hittills i år säger sig  568  vara 16-17 år gamla och 373 säger sig vara 13-15 år gamla.

När det gäller Norge meddelar UDI – Utlendingsdirektoratet:

69 procent färre unga asylsökande
Den största nedgången är bland ensamkommande minderåriga asylsökande. ”Ensamkommande minderåriga asylsökande” är unga asylsökande som uppger sig vara under 18 år och som kommer till Norge utan vårdnadshavare.
Under det första halvåret 2009 kom det 1.231 asylsökande som uppgav sig vara under 18 år, medan det i år har kommet 387. De flesta unga asylsökande kom från Afghanistan, Eritrea och Etiopien.

Till Sverige har t.o.m. den 30 juni i år anlänt 1025 ensamkommande asylsökande som är – eller säger sig vara – minderåriga. Migrationsverkets prognos för hela året är ca 3.000.

Till Norge har alltså hittills (t.o.m. 30 juni) anlänt 69 % färre ensamkommande minderåriga än året innan: 1.231.

Till Danmark hade under årets första fyra månader 189 ensamkommande minderåriga kommit för att söka asyl.

I Finland har under de första fem månaderna totalt 168 ensamkommande minderåriga asylsökandes asylansökningar avgjorts.

Fundering: Det vore intressant att veta hur de totalt 28 barn i åldern 0-6 år och de totalt 56 barnen som är 7-12 år gamla har klarat att komma ensamma till Sverige för att söka asyl.

© Vid korta citat ur mina texter,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.