• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger det självklara: ”De som har fått avslag förväntas lämna landet.”

Äntligen säger Sveriges regering, via sin statsminister, detsamma som jag sagt och skrivit om (inte minst här på bloggen), i åratal! Kanske har droppen urholkat stenen trots allt; kanske har det jag så många gånger påpekat nått fram till ansvariga öron så småningom.

Det är bara att titta på statistiken gällande asylsökande i EU så ser man att det lilla (9,2 miljoner invånare) Sverige tar emot skyhögt mycket fler asylsökande (95 % utan id-handlingar) än andra EU-länder! Och om och om igen har jag skrivit både här och i andra medier om det vansinniga i att man i Sverige agerar som om det var okej att gömma sig när man fått avslag på sin asylansökan i minst två dyra processer och att det är helt galet när t.o.m. riksdagsledamöter agerar emot sig själva och sina stiftade lagar och vill ge personer som vistas här illegalt i princip samma rättigheter som om de vore här legalt!

Så här skriver Verkkouutiset (min översättning):

I Verkkouutisets intervju kritiserar Reinfeldt Sveriges asylpolitik och lägger skulden för den misslyckade politiken på tidigare socialdemokratiska regeringar. Enligt honom är Sverige för släpphänt när det gäller att återsända asylsökande som fått negativa beslut. Statsministern säger:

En del får stanna, andra får det inte. Svårigheter uppstår när personer som fått negativa beslut gömmer sig och lever skuggliv.

Under den borgerliga regeringen har man i Sverige börjat tala om asylpolitiken. Reinfeldt motsätter sig starkt tanken på att människor som fått avslag på sina asylansökningar uppmuntras att stanna kvar i landet utan uppehållstillstånd:

De som har fått avslag förväntas lämna landet.

Det är den ståndpunkt statsministern och det parti han representerar har.

Sverige ansågs länge vara ett modelland när det gäller migrationspolitik. Reinfeldt har dock en annan syn på saken. Han anser att landet bär ett för stort ansvar med tanke på sitt invånarantal:

Sverige tar emot fler asylsökande än USA och EU tillsammans. Det är inte en balanserad politik.

I den svenska migrations- och flyktingpolitiska debatten fick Finland på sin tid hård kritik. Nu har den allmänna opinionen vänt. Finlands asylpolitik förstås idag till stor del i historiens ljus. Finland tog ju emot karelarna efter andra världskriget. Dagens finländska asylpolitik får Reinfeldt att erkänna:

Sverige har mycket att lära av Finland. I Finland fattar man snabbt beslut om vem som får uppehållstillstånd. I Sverige får asylsökande vänta på förläggningar upp till tre år.

Asylfrågorna har blivit aktuella i valdebatterna i Sverige. Riksdagsval hålls i september. Den regering som Reinfeldt leder är inte helt enig i frågor kring asylpolitiken. Statsministern litar dock på regeringens samarbetsförmåga:

Hittills har vi kunnat komma överens i alla svåra frågor.

Slut på översättningen av artikeln i Verkkouutiset. Jag kan bara säga att det vore bra om statsministern var lika tydlig i dessa frågor på hemmaplan som han är när han ger intervjuer till finska medier. Och jag kan hoppas att det jag skrivit (läs bland annat här) så objektivt, faktabaserat och korrekt som möjligt här på bloggen både om asyleriet i Sverige och i Finland, och det som miggor berättat om hur det går till (alldeles för mycket ”hej & hå”) på Migrationsverket, i någon mån kan ha upplyst och därmed påverkat statsministern och andra i regeringen. För vad han nu säger till Verkkouutiset är precis det (plus mycket mer) som sagts här på bloggen!

%d bloggare gillar detta: