• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Familjen fick definitivt asylavslag redan år 2004

”Hotas att hämtas efter nio års väntan på asyl”, skriver Piteåtidningen den 14 juli. Det är märkligt att media så ofta skriver missvisande eller rent felaktigt om asylärenden! Familjen, som Piteåtidningen berättar om, har ju inte alls väntat i nio år på asyl (eller rättare sagt: besked om asyl), som Piteåtidningen påstår i sin felaktiga rubrik. Familjen fick definitivt asylavslag redan år 2004. Den har alltså vetat om att den inte får stanna men har hållit sig kvar i Sverige illegalt i sex år.

Illegal vistelse är aldrig grund för asyl, sådana paragrafer finns inte i utlänningslagen. Inte heller ger sjukdom rätt till asyl eller uppehållstillstånd, vare sig psykisk eller fysisk – annat än om det handlar om livshotande sjukdom för vilken det inte finns någon vård i hemlandet.

Att media medverkar till att sprida uppfattningen att om asylsökande bara stannar så länge som möjligt trots att de fått avslag på sina asylansökningar så kan de av den anledningen få uppehållstillstånd i Sverige, är inte acceptabelt. Inte heller att de inte förklarar alla omständigheter i fallet. Varför är det så svårt för svenska medier att rapportera korrekt om asylområdet?

© Vid korta citat ur mina texter,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.