• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Har man fått avslag på sin asylansökan innebär det att man måste lämna Sverige

Sveriges Radio P1 rapporterar återigen om ”massutvisningar” av irakier som om det vore något oerhört att personer som i två, ibland tre instanser fått avslag på sina asylansökningar också lämnar Sverige. Och som om det vore värre när flera personer, som vägrar lämna landet frivilligt, återsänds samtidigt än om man skickade dem till sina hemländer en och en. Att återsända många avvisade asylsökande samtidigt är betydligt mer ekonomiskt än att återsända dem en och en med två följeslagare var från polisen och/eller Migrationsverket.

Man kan ha den egna åsikten att en del personer inte borde ha fått avslag på sina asylansökningar, lika väl som man kan tycka att människor döms felaktigt i domstol. Men vi har inte folkdomstol utan ett rättsligt förfarande som är stadfäst av riksdag och regering och då måste beslut som fattas i laga ordning följas. Det innebär att de som inte har tillstånd att stanna i Sverige ska lämna landet.

Sverige har ju nu ett domstolsförfarande och alla asylansökningar prövas i minst två instanser. På samma sätt som andra beslut och domar inom rättssystemet måste respekteras, måste också besluten i asylärenden respekteras, annars blir det ”hela havet stormar” och laglöst land. Om Migrationsverkets och därefter migrationsdomstolens beslut inte respekteras är det knappast någon mening med asylprocesser, då blir invandringen i praktiken helt fri. Det finns kanske många som tycker att Sverige ska ha fri invandring utan krav på försörjning och då får de arbeta politiskt för att försöka få detta till stånd. Men så länge Sverige inte har fri invandring och har en utlänningslag som den som finns idag, då är det så att invandringen är reglerad och lagen ska följas. Den som inte befunnits ha asylskäl eller rätt till uppehållstillstånd ska lämna landet, inte stanna kvar illegalt. Och när människor inte respekterar svenska domstolsbeslut och inte lämnar landet frivilligt, då måste återsändande ske med tvång.

© Vid korta citat ur mina texter,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.
%d bloggare gillar detta: