• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Sverige är i en egen klass för sig på asylområdet

Norge
Under det första halvåret 2010 har antalet asylsökande halverats (vilket tidigare berättats här och här), samtidigt som dubbelt så många utan uppehållstillstånd i Norge har återvänt eller återsänts. Så här säger justitieminister Knut Storberget:

Vi ska slå vakt om asylrätten och bygga legitimitet och tilltro till den. Regeringen satsar på snabbt återvändande för dem som är i Norge utan lagligt uppehållstillstånd. Snabbt återvändande är det bästa sättet att få ner antalet asylsökande som inte har rätt till skydd, för att därmed bättre kunna hjälpa dem som har behov av skydd.

Totalt kom 3.731 färre asylsökande till Norge första halvåret i år, jämfört med samma period 2009. Den största nedgången gäller ensamkommande asylsökande om uppger sig vara under 18 år: 69 %.

Hittills i år har 2976 personer utan uppehållstillstånd rest hem frivillig eller blivit återsända. Den stora nedgången gör att prognosen för antalet asylsökande i år har satts ned till 10.000. Vid ingången av året var prognosen 17.500 asylsökande under år 2010.

Sverige
I Sverige, till skillnad från i Norge, har däremot antalet asylsökande ökat under det första halvåret 2010, med hela 36 %! Totalt inkom 14.056 asylansökningar, varav 1.025 från ensamkommande minderåriga som uppger sig vara under 18 år.

Den absolut största gruppen består av asylsökande som säger sig vara från Somalia (det går ju inte att fastställa om det stämmer): 3.472 personer.

Den näststörsta gruppen är asylsökande från Serbien (som knappast kan ha asylskäl i Sverige i någon högre grad utan bör kunna återsändas snabbt): 1.968.

Den tredje största gruppen är från Irak: 984.

En av flera anledningar till att man kan anse att Sverige är i en egen klass för sig på asylområdet är att – till skillnad från i andra länder – arbetar här frivilligorganisationer och t.o.m. lagstiftande riksdagsledamöter för att personer som fått avslag på sina asylansökningar och enligt landets lag ska lämna Sverige, ändå i princip ska ha samma rättigheter som de, som vistas här legalt. Det är svårt att förstå hur man kan arbeta emot sina egna lagar på det sättet. Vill man ha fri och kravlös  invandring till Sverige så måste man arbeta för en lagändring, inte uppmana och understödja lagbrott.

© Vid korta citat ur mina texter,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.