• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Inte rätt till vård

På Dagens Nyheters ledarsida den 30 juli finns en artikel med rubriken Rätt till vård. En artikel på ledarsidan i en tidning anger tidningens officiella hållning och ställning i olika frågor.

Jag har skrivit om frågor kring ”rätt till vård”, felaktigt användande av orden ”papperslösa” och skillnaden mellan ”flyktingar”  och ”asylsökande” så många gånger genom åren, att jag därför nu bara länkar till tidigare texter som kan läsas för att man ska få en annan bild än Dagens Nyheter ger. Visserligen är det som att ropa i öknen eller att tala till en vägg, men jag gör det ändå, för ordningens skull. Låt mig börja med att påminna om Migrationsverkets ordförklaringar som inte borde vara omöjliga för någon att förstå.

Jag fortsätter därefter med att, för att klarlägga det där med ”rätt till vård” och ”papperslösa” länka till några tidigare inlägg:
Idag är det äntligen någon annan än jag…
– 29 november 2009
I Sverige vill en minister ha en lag som kolliderar med en annan lag..
. – 28 januari 2010
Kommittédirektiv för utredning om vård för personer som vistas illegalt i landet
– 30 januari 2010

Ett lagstridigt förslag – 2 maj 2010
Ska facket hjälpa svartjobbande svenskar också? – 10 maj 2010
Migranter ska behandlas människovärdigt i alla EU-länder… – 28 juli 2010

Att vistas illegalt i ett land betyder att man vistas där olagligt. Att då ens diskutera frågan om ”rätt till vård” är absurt. Vad som bör framhållas är att personer som inte har laglig rätt att uppehålla sig i Sverige ska återvända – frivilligt eller med tvång – till sina hemländer så fort som möjligt efter att avslag på ansökan om uppehållstillstånd (i princip alltid efter prövning i minst två instanser) meddelats. Att akut sjuka människor får akut vård (till det pris som vården kostar) och inte lämnas åt sitt öde är en annan sak, men man kan inte stifta lagar som står i motsats till varandra. Den hållning som Dagens Nyheter har i frågan är i sanning märklig. Den hade däremot inte alls varit märkligt om Dagens Nyheter löpt linan ut och sagt: ”Vi anser att Sverige ska ha helt fri invandring; vem som vill ska få komma till Sverige och leva som den vill (jobba svart, slippa styrka identitet etc) och alla ska få skattesubventionerad vård, utbildning, bostäder etc”. Om utlänningslagen ändras enligt denna modell, då är det en helt annan sak, då krockar inga lagar.

Till slut några läsarkommentarer på nätet till DN:s ledarartikel:
• Skall inte att betala skatt och arbeta ha något värde längre ?
Mot vilket samhälle går vi då ? Där vill inte jag bo.

• Mycket okunnig ledare.
• Skall verkligen människor som uppehåller sig illegalt i landet ha samma rättigheter som de laglydiga? Inser inte DN:s ledarredaktion hur absurt resonemanget är?

• Det är inte gömda flyktingar utan illegala invandrare.