• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  september 2010
  M T O T F L S
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Om EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare

Arbetsgivare som vill anställa tredjelandsmedborgare måste noga kontrollera och via dokument kunna konstatera att de har rätt att arbeta här. Att anställa någon som inte har arbetstillstånd kommer att stå arbetsgivare dyrt.

Sanktionsutredningen har överlämnat betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare del 1 och del 2, till migrationsminister Tobias Billström.

Syftet med direktivet är att motverka olaglig invandring till EU. Medlemsstaterna åläggs att införa ett förbud för arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare som saknar rätt att vistas på deras territorier eftersom sådan anställning kan bidra till en ökad olaglig invandring och snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden inom EU. Den som bryter mot förbudet ska kunna drabbas av olika sanktioner och åtgärder.

Enligt svensk rätt är huvudregeln redan idag att en utlänning måste ha arbetstillstånd för att få arbeta här som anställd. En arbetsgivare som medvetet eller av oaktsamhet har en utlänning i sin tjänst trots att denne saknar arbetstillstånd gör sig skyldig till brott och kan dessutom bli skyldig att betala en särskild avgift.

För att uppfylla direktivets krav i andra avseenden föreslår utredningen att arbetsgivare ska kontrollera att en tredjelandsmedborgare som anställs får vistas och arbeta här, behålla en kopia av den handling som visar att arbetstagaren har rätt till detta samt underrätta Skatteverket om anställningen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2011. Det är den dag då EU-direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna.

Det känns lite overkligt…

…och även lite löjligt, ärligt talat, att jag ska behöva förklara ord för ord vad främst min tydliga kolumntext i Svenska Dagbladet, men också vad det jag skrivit på min blogg betyder! Och att jag ska hamna i en ord(blogg)växling med Maria Abrahamsson, vars skarpa texter i Svenska Dagbladet jag har läst under många år och ofta haft stor behållning av. Särskilt som det inte finns något att växla ord om alls, egentligen.

Men: Det finns ju inte alls utrymme för de tolkningar av vad jag säger, som Maria Abrahamsson gör i sin senaste bloggtext  Nej, partierna kommer inte frivilligt sluta utse eget folk. Jag förstår inte vad hon är ute efter egentligen – vi får väl ha olika åsikter om hur nämndemannasystemet borde/kunde se ut, vad är problemet med det? Jag har inte kritiserat Maria Abrahamssons vision, bara framfört mina synpunkter, som har förankring i lagen.

Alltså:
Påståendet att ”Merit Wager tar ny sats och citerar lagtexten, och verkar uppenbart tro att den på något sätt tar udden av den systemkritik som jag gav uttryck för” är lite snurrigt. Lagtexten citerar jag förvisso, det tycker jag är viktigt. Men jag skrev ju min kolumn först, jag hade absolut ingen aning om att eller vad Maria Abrahamsson tyckte i frågan, eller vad hon skulle komma att skriva följande dag.

Påståendet att ”Om man tror att partierna genom någon plötslig attitydförändring frivilligt ska ändra på sitt ”felaktiga agerande” är man…ganska naiv” är lika snurrigt som det föregående. Ingenstans – ingenstans! – i mina texter har jag sagt att jag tror att partierna plötsligt, frivilligt ska ändra sig! Så naiv är jag verkligen inte. Det borde Maria Abrahamsson också inse.

Läs gärna min kolumntext och mina bloggningar i nämndemannafrågan en gång till – om ni orkar. Eller låt bli, det blir varken till eller från om ni läser den igen!  Men, kort och koncist i sammandrag: ingenstans har jag alltså sagt något som lutar åt det Maria Abrahamsson nu skriver.

Maria Abrahamsson kommer att i riksdagen driva frågan om att helt avskaffa nämndemännen, har hon sagt. Jag önskar henne lycka till! Det här är mitt sista inlägg i denna fråga.

”Öppet brev till våra chefer”. SVT-medarbetare har skrivit till SVT:s ledning.

© denna blogg. Citera gärna, men länka till denna text.

Läs först Jag skrev om hur SVT misshushållar med medarbetare och licenspengar redan i juni 2009…

Under lång tid har kvaliteten på arbetet (inkl sändningar) försämrats, arbetssituationen blivit allt mer olidlig och ohanterlig, människor som aldrig tidigare varit sjuka blivit sjukskrivna, missnöje och otrivsel blivit en stor del av arbetssituationen på SVT. Finska redaktionen, som är en minoritetsspråksredaktion (nationella minoriteter i Sverige ska, enligt lag, särskilt värnas) har förfallit så till den grad att den håller på att upplösas. Chefen kan inte finska! Efter över 30 år har maktmänniskorna på SVT, som inte förstår sig på vad en nationell minoritet är  och hur viktigt det är att språket oavbrutet hålls vid liv, vägrat lyssna på dem som vet. I stället har de, trots att en finskspråkig chef redan var utsedd (!), tillsatt en chef som inte kan finska!

Sverigefinländarna borde rasa, särskilt som de med egna ögon och öron kan se och höra hur nyhetsprogrammet Uutiset tappat i kvalitet de senaste åren. De mycket viktiga sändningsproducenterna som lägger ut bilder och titlar etc, är numera inte heller finskspråkiga (enligt SVT är det inte så viktigt att kunna språket på den redaktion där man jobbar…)  vilket inte precis minskar risken för fel namn på fel person, felstavade titlar och namn, bilder på fel byggnader etc. Och på reportersidan har man fått förlita sig på mer eller mindre kompetenta personer (de flesta mer kompetenta, men man har aldrig riktigt vetat vem man får) som skickats från bemanningsföretaget Mediakompetens, grundat av f.d. SVT-anställda. Också översättarna, vilkas arbete på en minoritetsspråksredaktion anses vara en mycket viktig del av sändningarna, har efter mycket lång tjänstgöringstid, sparkats ut till ett bemanningsföretag som kallar sig översättarbyrå (Svensk Medietext), grundat av andra utsparkade SVT-anställda.

Varför SVT tagit sig rätten att använda licenspengar till att betala mer för medarbetare – via Mediakompetens och Svensk Medietext – har hela tiden varit en fråga som SVT:s ledning inte velat svara på. För det är inte bara det att man betalar mer – företagen lägger ju på sin vinst upp till 50 % – det är också så att SVT måste betala 6 % och 25 % moms som de inte får dra av eftersom  bolaget inte är momspliktigt! Varför används överhuvudtaget licenspengar till att berika tidigare avpolletterade SVT-anställda?

SVT har länge varit i gungning. Årets Ledare 2009, Eva Hamilton, har dock inte brytt sig om vad hundratals medarbetare tyckt, hon har ändå genomdrivit sin huvudlösa – och för licensbetalarna mycket dyra – utrensningskampanj. Det hon har gjort är exempellöst dåligt, oekonomiskt och märkligt.

Från Finska redaktionen har också brev skickats om den ohållbara situationen, men breven har lämnats för (meningslöst) besvarande av lägre chefer. Inte heller har Hamilton velat träffa och prata med dem de gällt. Hon har kört över allt och alla och hennes närmaste underchefer har förstås varit lojala och piskat ”folket” för att själva kunna sitta kvar och inte riskera att också de sparkas ut. ”Ruttet” är ordet för hur ledningen för SVT har hanterat sina medarbetare, licensbetalarnas pengar – och Finska redaktionen!

Nu har också flera tunga medarbetare vid SVT skrivit till ledningen (tidningen Journalisten publicerade utdrag ur brevet häromdagen, men inte hela brevet och inte namnen på alla som undertecknat det). Finska redaktionen struntade ledningen i, översättarna struntade ledningen i. Ska ledningen strunta också i dessa medarbetare på samma sätt?

ÖPPET BREV TILL VÅRA CHEFER

Vi vill framföra en tydlig och skarp protest mot hur NoS-ledningen har behandlat våra (många) kolleger från bemanningsföretagen. Att företaget inte har planerat och varnat för att vikarieintaget skulle sjunka drastiskt efter valet är oacceptabelt. Vi som är fast anställda har varit kritiska till den alltför flitiga användningen av bemanningsföretagen från början, men nu har SVT gått över gränsen för vad som är etiskt försvarbart.

Sen länge har våra kolleger upplevt sin situation som oklar och godtycklig. Vem/vilka bestämmer vem som ska få vilket jobb? SVT eller bemanningsföretagen? Plötsligt har någon fått ”en rad” och en redaktionstillhörighet, medan andra svävar i ovisshet. Under sommaren och hösten har vissa fått underhandsbesked om att det ”är lugnt” och att deras anställning nog kan fortsätta. Nu när det står klart att det inte gäller längre så står många inför det faktum att det är för sent att söka jobb.

SVT måste kunna vara humana och moderna när det gäller behandlingen av de anställda. Vi är fullständigt beroende av varenda medarbetare, deras kreativitet, deras idéer och – inte minst – deras lojalitet för att kunna fullfölja vårt publicistiska uppdrag.

Vi ser också att den lokala fackklubb som de anställda från bemanningsföretagen har bildat är helt satt ur spel. Dels för att de inte är anställda av SVT, dels för att bristen på långsiktighet gör att det inte går att bedriva normalt fackligt arbete. Dessutom är styrelsen i princip utraderad efter dom senaste besluten om att inte förlänga anställningar. Det betyder att bemanningsföretagens anställda har ett rättsosäkert läge.

Kicki Ahlm
Bo Inge Andersson
Sofia Bering
Christian Catomeris
Nils Edman
Eva Elmsäter
Rolf Fredriksson
Anna Hedenmo
Karin Hübinette
Maria Holmin
Emil Larsson
Ulf Mattmar
Jon Nilsson
Lena Pettersson
Mikael Pettersson
Sid Sangberg
Henrik Samuelsson
Johan Åkerberg