• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Var tusende arbetande svensk jobbar i regeringskansliet!

Det här synnerligen tankeväckande och tänkvärda inlägget av Tommy Eriksson, Danderyd, publicerades på Dagens Nyheters insändarsida den 31 oktober. Är det här acceptabelt? Har svenska folket verkligen godkänt detta? Varför behöver lilla Sverige en sådan enorm apparat för att styra landet? Är det inte så, att mindre, mer slimmade organisationer och administrationer oftast fungerar bättre och smidigare (förutom att de förstås är mycket billigare)?

Klicka på texten för att läsa den!

Finland: KD-ordförande anser att Finland i första hand ska ta emot kristna asylsökande

Demokrati är inte att tycka rätt utan rätten att få tycka.
Richard Swartz

Det är skillnad på debatten och diskussionerna på asyl- och flyktingområdet i Finland och Sverige. Läs och begrunda!

Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen anser att Finland i första hand borde ta emot kristna flyktingar/asylsökande. Hon säger till Ylioppilaslehti (Studenttidningen) att Finland inte kan ta emot alla flyktingar och säger:

Ur integrationssynpunkt vore det klokt att välja sådana grupper som kulturellt och religiöst kan anpassa sig här.

Räsänen säger att kristna flyktingar snabbt integreras runt om i olika delar av Finland när de finner gemenskap i en församling:

Där tas de emot som förföljda kristna. När det gäller muslimer finns det större risk att de segregeras och tillsammans med diskriminering kan det leda till att de radikaliseras.

Finska luterska kyrkan tar avstånd från Päivi Räsänens tankar och vill ta emot flyktingar från alla trosriktningar. Det säger biskopen i Esbo, Mikko Heikka till Etelä-Suomen Sanomat. Kyrkan vill välja flyktingar efter skyddsbehov, inte vilken kyrka de tillhör, förklarar han.

Kulturminister Stefan Wallin och migrationsminister Astrid Thors, (båda SFP) är kritiska till KD-ordföranden Päivi Räsänens uttalanden om flyktingar, enligt Etelä-Suomen Sanomat. De tycker att Räsänens ord är obegripliga och obarmhärtiga. Ministrarna påminner om att Finlands lag förbjuder diskriminering på grund av religion. De anser också att Räsänen uppvisar en djup okunskap om både diskrimineringsförbudet och utlänningslagen.

Min kommentar:
Så här öppet och rakt kan man diskutera asyl- och flyktingfrågor i Finland. Ingen behöver gömma sig bakom konstiga floskler och triggerord eller anklaga någon annan för ”rasism” och främlingsfientlighet”. Alla har rätt att framföra sina åsikter i enlighet med åsikts- och yttrandefrihetslagen. Också på detta område, som på så många andra, har Sverige ett och annat att lära sig av Finland. Det gäller att betänka det som journalisten och författaren Richard Swartz så oerhört bra komprimerar i början av inlägget, och som till 100 % sammanfattar vad jag alltid har tyckt och tycker:

Demokrati är inte att tycka rätt utan rätten att få tycka.

© Denna blogg.

Migrationsministern har rätt

Migrationsminister Tobias Billström skriver i en artikel – Jag ska inte in i asylprocessen – i Svenska Dagbladet:

Grekland har omfattande problem med sitt asylmottagande. Sverige och EU är berett att bidra med hjälp. Men för detta krävs att den grekiska regeringen själv initierar ett arbete och till att börja med specificerar vad det är man vill ha hjälp med.

Tobias Billström är nog den migrationsminister (tidigare benämning var invandringsminister) som är mest kunnig på området och som klarast och tydligast står för vad som gäller i lagar och konventioner som reglerar invandringen – och då särskilt den alltid så omdebatterade asylinvandringen – till Sverige. Han har också infört möjligheten att arbetskraftsinvandra, en rätt som inte fanns på mer än 30 år innan den nu lagstadgades igen i december 2008.

Tyvärr får migrationsministern ständigt tampas med människor som vägrar inse och ta till sig hur beslutsordningen ser ut på asylinvandringsområdet. Det är människor som absolut bör känna till att migrationsministern inte kan lägga sig i och ändra lagtillämpningar och praxis som gjorts och skapats i den rättsliga ordning som stadfästs demokratiskt av Sveriges riksdag, men som ändå envisas med att beskylla ministern när saker och ting inte ser ut och görs som de tycker. Tobias Billström skriver:

Många verkar dock fortfarande tro att regeringen kan gå in och tolka lagen och bestämma vem som ska få stanna och vem måste återvända. Det enda sättet för mig att säga att asylsökande inte ska överföras till Grekland enligt Dublinförordningen är att skrota ordningen med migrationsdomstolarna och sätta tillbaka politikerna vid beslutsbordet.

Det var ju just den gamla ordningen som vi var så många som kritiserade för 10, 12 år sedan, när vi krävde att Utlänningsnämnden skulle läggas ner och att ett domstolsförfarande i stället skulle skapas! Och alla vet väl – eller borde åtminstone veta – att Sverige inte har ministerstyre, så varför man hela tiden angriper migrationsministern om än det ena, än det andra som inte alls ligger på hans bord, är svårt att begripa.

Tobias Billström slutar sin text med följande tänkvärda ord:

Det skulle ibland kanske framstå som lätt att bevilja alla personer från ett visst land uppehållstillstånd för att undvika kritik i medierna samtidigt som det vore lätt att neka samtliga från ett annat land av budgetskäl. Det är betydligt mer rättssäkert att var och en som söker asyl i Sverige har möjlighet att med hjälp av ett ombud lägga fram sin sak inför en domstol.

Det är verkligen inte så att en så viktig fråga som asylförfarandet ska avgöras med hänsyn till vad som tillfredsställer medierna! Och Sverige är heller inte ett så rikt land att budgeten är något man helt kan strunta i. Någon (skattebetalarna) ska betala. Ingen vettig människa kan väl heller tycka att Sverige ska ha ett ännu ”slöare” asylförfarande än det som finns idag?! Uppemot 96% av dem som söker asyl styrker varken identitet eller nationalitet genom id-handlingar. Endast ca 5 – 7 % av alla som söker asyl anses ha flyktingskäl och många har inga skyddsskäl alls utan vill komma till Sverige av andra orsaker. Det är inte rimligt att befolkningen ska försörja massor av människor som inte har sådana behov av skydd som anges i landets utlänningslag.

Det är bra och viktigt att migrationsministern lyssnar på enskilda och organisationer som kan ge honom ytterligare kunskap och vetskap om olika aspekter på asylinvandringen och asylprocessen. Han ska vara välinformerad och ha tillgång till så mycket fakta som möjligt eftersom han och riksdagen stiftar de lagar som ska gälla på området. Men han kan givetvis inte ändra i lagstiftningen titt som tätt för att tillfredsställa vare sig enskilda, organisationer eller – allra minst – media, lagen måste vara förutsägbar och stabil och inte ständigt förändras.

Foto: Pawel Flato

Min kolumn handlade inte om SMT utan om SVT

Läs först min kolumn i Svenska Dagbladet den 25 oktober: SVT struntar både i lag och tillstånd. Läs sedan även mitt blogginlägg med rubriken Ingen skugga över översättarna.

Min kolumn i Svenska Dagbladet handlade alltså inte om Svensk Medietext (SMT) utan om Sveriges Television (SVT). Ändå har SMT av någon anledning – det fanns inga felaktigheter i min kolumn! – sett sig nödsakade att skriva ett litet inlägg som kommentar till min text: Anklaga inte Svensk Medietexts personal.

Det är lite obehagligt att läsa hur SMT glider på sanningen och talar om att jag beskyller deras medarbetare för att helt sakna kunskap i översättning, när vad det egentligen handlar om är att SMT inte fullföljt sin överenskommelse med SVT om att tillhandahålla kompetent och för ändamålet utbildad personal. SMT bidrar här själva till att liksom skyffla över skulden på medarbetarna, de tar inte sitt ansvar som arbetsgivare och avtalspart med SVT.

När SMT skriver att ”Personerna ifråga har självklart erforderlig språklig utbildning liksom kunskaper i och erfarenhet av översättning” så är det inte sant. Det kan också var och en se, som tittar på Uutiset de dagar då dessa personer medverkar vid översättningen. Utan sina finsköversättande kolleger, som de arbetar parallellt med och som är mycket välutbildade översättare med stor kompetens och kunskap också i svenska, skulle sändningarna se ännu värre ut än de nu gör. Att det är oacceptabelt många fel och även föreligger okunskap när det gäller terminologi, samhällsfenomen och politik etc (kunskaper som alltid har varit absoluta krav att översättarna ska ha), har ju också framförts till både SVT och SMT av personer som haft i uppgift att granska  kvaliteten på de texter de icke översättarutbildade SMT-personerna producerat. Det är sanningen och ingenting annat än sanningen. Sedan kan SMT komma med hur många ”klargöranden” de vill.

Innan jag drar streck i frågan för den här gången, så vill jag påminna om vad min kolumn handlade om, vilket man också inser när man läser den. Nämligen att SVT har försvenskat och splittrat Finska redaktionen och accepterat försämrad kvalitet och ett enormt tapp av tittare när det gäller det finskspråkiga nyhetsprogrammet Uutiset. Det var det min kolumn i SvD handlade om, inte om SMT.

Till slut upprepar jag min förhoppning om att någon utomstående och objektiv part (om det finns någon sådan) granskar SVT:s verksamhet ordentligt – bemanningshysterin, hanteringen av människor som arbetat där länge – en del 11, 12 år – utan att få fasta anställningar trots att de bevisligen hela tiden behövts, slöseriet med licenspengar som går till vinstdrivande verksamhet utanför SVT istället för till verksamhet inom bolaget etc, etc, etc. Det ser jag fram emot och det torde vara oundvikligt att någon form av granskning genomförs eftersom man knappast kan blunda längre för all kritik som framförts. Läs också ”Öppet brev till våra chefer”. SVT-medarbetare har skrivit till SVT:s ledning.

Jag är stolt över mina landsmän!

Läs först Finland: Avhoppad iransk diplomat och hans familj har beviljats asyl i Finland.

Här är en del av kommentarerna hos Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat (översatta till svenska) gällande beslutet om att bevilja Hossein Alizadeh och hans familj asyl i Finland.

Jag är stolt över att mina landsmän har förstått vad asyl är och att de står upp för rätten till asyl! Det fanns förstås en del som var negativa, det gör det alltid. Och en del som framförde diverse konspirationsteorier. Men en överväldigande majoritet som skrivit kommentarer var alltså positiva, och jag har här valt att enbart publicera finländarnas positiva uttalanden:

En äkta asylsökande fruktar för sin hälsa och sitt liv under sitt hemlands diktator, på grund av sina åsikter. Alizadeh uppfyller kraven till 100 %. Välkommen!

Det var bra och rättvist att iraniern fick politisk asyl.

Detta är vad asyl är ämnat för. Personer som högst personligen är utsatta för förföljelse. Det må vara hur synd som helt om en egyptisk eller rysk mormor, men asyl har de inte rätt till. Och Finland har inte heller någon skyldighet att ta hand om utländska medborgare.

Bra gjort att ge den svinaktiga regimen i Iran en knäpp på trynet!

Ett mycket bra och helt rätt beslut. Detta fall är just sådant som vårt asylsystem från början har skapats för. Man kan inte säga ett enda ont ord om detta fall.

Jag är glad över att en modig och framgångsrik man med familj får en fristad i vårt land!

Som omväxling ett sådant asylbeslut som nog duger också åt de mest trångsynta kritikerna av invandringspolitiken. Här behövs verkligen en fristad/asyl och ansökan har gjorts i den anda som ursprungligen har avsetts.

Toppen Finland! Rätt beslut och snabbt handlat! Välkommen till Finland, familjen Alizadeh!

Nu kan vi alla med gott samvete känna att vi har ett hederligt land. Vår politik har mognat.

Det här är ett utmärkt exempel på en äkta asylsökande, för vilken hela systemet har skapats. I hela min ganska njugga vän- och bekantskapskrets finns ingen enda som motsätter sig att politiska flyktingar som Alizadeh ges en fristad hos oss.

För en gångs skull rätt beslut. Jättebra, Finland!

Den gröna oppositionen i Iran är så omfattande att det inte är mer än en tidsfråga innan den nuvarande regimen faller. Därför är Finlands beslut ytterst viktigt och välkommet. Om diplomaten hade tvingats tillbaka till Iran hade det blivit ödesdigert för honom.

Rätt handlat, Finland! Tack!

Finland: Migrationsverket vill utreda medborgarskapstest

Enligt Migrationsverkets överdirektör Jorma Vuorio är frågan om medborgarskapstest nu aktuell i och med att lagförslaget om främjande av invandrares integration behandlas av riksdagen. Enligt honom kan medborgarskapstestet kombineras med ett obligatoriskt språkprov. Testet skulle ge information om hur väl integrationen lyckats.

Bland annat Lettland, Nederländerna och Danmark tillämpar medborgarskapstest. I dem testas bland annat kunskaper om landets kultur, historia och hur samhället fungerar.

Redan idag måste man i Finland behärska landets språk, man får inte ha begått något brott, man måste försörja sig själv och bevisa att man gör det, och inte ha underhållsskulder för att man ska ha möjlighet att förvärva finskt medborgarskap.

Så här formuleras kraven för finskt medborgarskap idag:

En utlänning vars identitet har blivit tillförlitligt utredd kan på ansökan få finskt medborgarskap, om han eller hon

 • har fyllt 18 år eller före det ingått äktenskap,
 • har varit bosatt i Finland tillräckligt länge innan ansökan gjordes,
 • inte har gjort sig skyldig till någon straffbar handling eller meddelats besöksförbud,
 • inte har försummat underhållsskyldighet eller offentligrättslig betalningsskyldighet,
 • tillförlitligt kan redogöra för sin försörjning, och
 • har nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska språket eller motsvarande kunskaper i finskt teckenspråk.

Finskt medborgarskap på ansökan beviljas efter prövning. Medborgarskap kan beviljas även om alla förutsättningar inte är uppfyllda. Å andra sidan kan ansökan avslås, även om alla de i lagen angivna förutsättningarna är uppfyllda.

Källa: TS

Finland: Avhoppad iransk diplomat och hans familj har beviljats asyl i Finland

Den avhoppade iranske diplomaten Hossein Alizadeh och hans familj har beviljats asyl i Finland. Alizadeh sökte asyl i september, av politiska skäl. Han säger sig vara lättad och tacksam över asylbeslutet. Enligt honom visar beslutet att finska myndigheter förstår vad som pågår i Iran. Ännu för en månad sedan tvekade Alizadeh gällande asyl i Finland. Han sade sig fundera på att söka asyl i något land där det eventuellt kunde vara tryggare.

Alizadeh var andreman vid Irans ambassad i Finland och lämnade sin post i september i protest mot den politik som regimen i Iran för.  Nu ska han koncentrera sig på att motarbeta Irans regim.

Källa: Yle.