• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Eva Hamilton, SVT: ”2010 är ett extremt år.”

© denna blogg. Citera gärna men länka till denna text.

Läs först inläggen Jag skrev om hur SVT misshushållar med medarbetare och licenspengar redan i juni 2009… och ”Öppet brev till våra chefer”. SVT-medarbetare har skrivit till SVT:s ledning.

När Eva Hamilton talar om att ”2010 är ett extremt år” bör det sägas, att medarbetare – både reportrar och översättare – på Finska redaktionen, under lång tid och vid flera tillfällen med början redan våren 2009, har klagat på exakt det som den svensktalande personalen nu klagar över. Dessutom har Finska redaktionen klagat över och bönat och bett om att få behålla finsktalande personal som man alltid haft tidigare (sedan Uutiset startade sina sändningar för 32 år sedan) vilket är en livsnödvändighet på en redaktion som arbetar på finska och som måste hålla sitt språk levande! De borde inte tvingas till en massa extra arbete då allt som görs måste översättas till svenska för att de svensktalande som påtvingats redaktionen ska klara jobbet någotsånär.

”Årets Ledare 2009”, Eva Hamilton, har med ångvält kört över redaktionen och struntat i att särskilt värna om den nationella minoritetsspråksredaktionens speciella behov. De mejl och brev (som alla finns bevarade) som växlats mellan Finska redaktionen och översättarna å ena sidan och Eva Hamilton och andra chefer å andra sidan är under all kritik och Public Service-bolaget SVT ska skämmas för att det beter sig så illa som det gör!

”2010 är ett extremt år.” Så skriver Eva Hamilton nu i sitt svar till förtvivlade, ledsna och arga medarbetare och antyder därmed att det varit enbart under detta år som misshushållningen med licenspengar och människor skett. Men hon började ju med utrensningarna betydligt tidigare, hela 2009 pågick utkastandet av folk till bemanningsföretagen som företrädesvis drivs av tidigare utsparkade medarbetare vid SVT. Och även tidigare har folk sparkats ut trots att de behövts. Man borde väl ändå berätta hela sanningen, också som ledare för SVT…

Så här skriver medarbetare vid SVT efter Eva Hamiltons brev som tydligt visar att hon inte bryr sig om verkligheten som både de som sparkats till bemanningsföretag, och de som är kvar som anställda lever i:

Eva, det finns ett stort engagemang för våra kollegor från bemanningsföretagen bland oss anställda på SVT. Och många av oss har öppet vågat säga ifrån när vi upptäckt hur de blivit behandlade av SVT. Tyvärr känner inte medarbetare från bemanningsföretag samma trygghet att med namn och risk för att aldrig mer få jobba på SVT berätta sin bild av verkligheten. Men här kommer den. Anonymt publicerar jag det som medarbetare på bemanningsföretag skrivit för att du och andra på företaget ska känna på deras verklighet.

Kan SVT vara trovärdigt när man själv
1) inte har koll på ekonomin och samtidigt kritiserar vanskötta företag som exempelvis HQ-bank?
2) Bedriva en oberoende och trovärdig arbetsmarknadsjournalistik när man själv tar in via bemanningsföretag?

Bästa Eva!
Jag förstår att Du gärna vill se oss ”konsulter” som Nisse från Manpower. Hela konstruktionen ser säkert jättebra ut på pappret. Problemet är bara att så gott som samtliga som arbetar via bemanningsföretag hos er har varit anställda och blivit uppsagda eller varit vikarier tidigare. Vi blev påtvingade denna anställningsform. Vi har en relation till SVT och Public Service. Det är därför vi är så upprörda.

Dessa ord från en illa behandlad medarbetare borde kanske stämma till någon liten eftertanke hos ”Årets Ledare 2009”. Men det gör de inte…

I en månads tid har jag svävat i ovisshet. Det tär. Varje kväll har jag legat och gråtit för att jag inte vet hur framtiden ser ut och droppen kom förra veckan när jag fick en panikångestattack. Panikångest är när kroppen reagerar på en för lång psykisk press och säger ifrån fysiskt, det är vad som hände mig. Jag ramlade ihop och kunde inte andas, trodde jag skulle dö.

En annan medarbetare kommenterar inrikeschefens svammel om att man anlitar bemanningsföretag bland annat av ”besparingsskäl”:

Besparingsskäl, anger inrikeschefen. Ett sätt att spara vore ju att sluta betala överpriser för bemanningspersonal och i stället satsa på att ta ansvar och anställa. Att teveavgiften över huvud taget tillåts generera vinster i bemanningsbolagen till priset av otrygga anställningar och ojämlika anställningsförhållanden är inte värdigt SVT!

Och en medarbetare skriver direkt till Eva Hamilton:

Det finns ett stort engagemang för våra kollegor från bemanningsföretagen bland oss anställda på SVT. Och många av oss har öppet vågat säga ifrån när vi upptäckt hur de blivit behandlade av SVT.

Tyvärr känner inte medarbetare från bemanningsföretag samma trygghet att med namn och risk för att aldrig mer få jobba på SVT berätta sin bild av verkligheten. Men här kommer den. Anonymt publicerar jag det som medarbetare på bemanningsföretag skrivit för att du och andra på företaget ska känna på deras verklighet.

Något rakt och tydligt svar kom inte. I stället kom ett brev som skrivet av en slipad politiker som inte vill ta ansvar för vad han/hon gjort. Bland annat floskler som:

Tack för brevet och för er omsorg om nyhetsarbetet och era kolleger. För jag förstår ju att det är det ert brev i grunden handlar om.

Sedan följer en massa annat som är mer eller mindre snömos, och sedan:

Bemanningsföretagen ger oss i detta sammanhang den flexibilitet som företaget behöver för att klara sin programproduktion. De erbjuder dessutom större trygghet än vad en tillfällig vikarieanställning gör. Bla har bemanningsföretagen samarbete med flera medieföretag och därmed goda möjligheter att hitta nya jobb för sina anställda. Därför kommer Nos också fortsättningsvis anlita bemanningsföretag. Sārskilt mycket under perioder av hög programproduktion.

Men vad är Hamilton & Co:s tankar kring detta, som en av dem, som kommer in via ett bemanningsföretag, undrar:

Kan SVT vara trovärdigt när man själv
1) inte har koll på ekonomin och samtidigt kritisera vanskötta företag som exempelvis HQ-bank?
2) Bedriva en oberoende och trovärdig arbetsmarknadsjournalistik när man själv tar in via bemanningsföretag?

Man kan inte annat än sucka åt Hamiltons dövhet och det oförstående för vad ett mycket stort antal intelligenta personer som jobbar på SVT framför. Om det är omedvetet är det oacceptabelt att ha en så aningslös ”Årets Ledare” för det viktiga Public Service, och om det är medvetet är det minst lika illa.

Min fråga är – och den har jag ställt tidigare också i olika sammanhang –  finns det inget ansvarigt organ som kan rå på galenskaperna på SVT? Alltså titta på slöseriet både med pengar och med det som numera kallas HR, human resources (= mänskliga resurser = människor)? Riksrevisionen? Konsumentverket? JO? Kulturdepartementet? Eller ska SVT verkligen ”get away with it” och få fortsätta misshushålla med licenspengar och människor?

%d bloggare gillar detta: