• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En migga: ”Ullenhag kan vakna upp redan nu!”

En miggas reaktion på den nye integrationsministern som utnämndes idag, 5 oktober:

Jag lyssnade på radio idag och hörde Erik Ullenhag, ny integrationsminister sade att han ”aldrig träffat en asylsökande som vill få bidrag i stället för att jobba”. Jag undrar verkligen hur många asylsökande Erik Ullenhag egentligen har träffat.

Jag träffar varje vecka asylsökande som faktiskt säger att de räknar med att få gratis lägenhet och socialbidrag här.

Jag ställer frågan om deras skyddsbehov: ”Om du hade så svårt med grannen i hembyn, varför flyttade du inte till huvudstaden, till en annan by etc. Varför kommer du ända hit, till Sverige?”

Och svaret på frågan är oftast: ”Jag har ingen bostad där, inget jobb, ingen jag känner i någon annan by eller i huvudstaden.”

Och om jag utvecklar det hela genom att säga att här i Sverige har du inte heller bostad, jobb, anhöriga, och du kan inte ens språket, vilket du trots allt kan i ditt hemland, då är svaret oftast att ”här finns socialen och bidrag”. Många vill inte arbeta alls, enligt vad de säger till mig, eftersom kvinnor inte arbetar i deras hemländer. Och många män anser att de är värda en lång utbildning som de  inte har haft råd med i hemlandet, innan de eventuellt börjar jobba här.

Ullenhag kan vakna upp redan nu!

© Denna blogg.

Om man värnar om asylrätten ska man också ta itu med missbruk av densamma

Migrationsverket informerar:

Hittills i år har 22.405 personer sökt asyl i Sverige, av dessa har 3.995 uppgett serbiskt medborgarskap. Detta är en ökning med mer än 3.000 ansökningar jämfört med i fjol då 421 ansökningar registrerade under samma period. Endast i september har 1.410 ansökningar registrerats från serbiska medborgare.

Nog känner man väl till i Serbien att man inte får asyl i Sverige? Det hela verkar med stor säkerhet vara en organiserad ”asylturism”, och en sådan bör givetvis stoppas. Det kan inte vara meningen att Sverige ska bekosta bostäder, kläder, ev sjukvård, ev offentliga biträden och genomföra kostsamma asylprocesser för personer som kommer från ett land i Europa där det inte pågår något krig eller finns andra skäl enligt utlänningslagen för asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. När det rör sig om ”uppenbart ogrundade” asylansökningar borde en enkel process kunna ta en dag eller två.  Sverige värnar om asylrätten, då bör Sverige också ta itu med missbruk av densamma.

Kort ur utlänningslagen:

8 kap. Avvisning och utvisning

6 § Migrationsverket får förordna att verkets beslut om avvisning enligt 4 § första stycket får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft (avvisning med omedelbar verkställighet), om det är uppenbart att det inte finns grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller skall beviljas på någon annan grund.

Läs mer här om den stora apparat som nu dras i gång kring dessa personer som alltså ändå kommer att avvisas (enligt Migrationsverket självt) eftersom de inte har skäl att få stanna.