• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om man värnar om asylrätten ska man också ta itu med missbruk av densamma

Migrationsverket informerar:

Hittills i år har 22.405 personer sökt asyl i Sverige, av dessa har 3.995 uppgett serbiskt medborgarskap. Detta är en ökning med mer än 3.000 ansökningar jämfört med i fjol då 421 ansökningar registrerade under samma period. Endast i september har 1.410 ansökningar registrerats från serbiska medborgare.

Nog känner man väl till i Serbien att man inte får asyl i Sverige? Det hela verkar med stor säkerhet vara en organiserad ”asylturism”, och en sådan bör givetvis stoppas. Det kan inte vara meningen att Sverige ska bekosta bostäder, kläder, ev sjukvård, ev offentliga biträden och genomföra kostsamma asylprocesser för personer som kommer från ett land i Europa där det inte pågår något krig eller finns andra skäl enligt utlänningslagen för asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. När det rör sig om ”uppenbart ogrundade” asylansökningar borde en enkel process kunna ta en dag eller två.  Sverige värnar om asylrätten, då bör Sverige också ta itu med missbruk av densamma.

Kort ur utlänningslagen:

8 kap. Avvisning och utvisning

6 § Migrationsverket får förordna att verkets beslut om avvisning enligt 4 § första stycket får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft (avvisning med omedelbar verkställighet), om det är uppenbart att det inte finns grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller skall beviljas på någon annan grund.

Läs mer här om den stora apparat som nu dras i gång kring dessa personer som alltså ändå kommer att avvisas (enligt Migrationsverket självt) eftersom de inte har skäl att få stanna.

%d bloggare gillar detta: