• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En migga: ”Asylfusket förstör mest för dem som har styrkt sin identitet och som har fått PUT på sina egna, helt sanna asyl- eller anknytningsskäl.

När ska fusk och bedrägeri stoppas, till förmån för dem som har behov av skydd här? Och när ska de som fått beslut om avvisning enligt utlänningslagen återsändas till sina hemländer? Med andra ord: När ska asylrätten och asylprocessen återupprättas till förmån både för dem som har asyl- och skyddsskäl och för tvivlande och frustrerade svenskar?

Så här skriver en migga, jurist och beslutsfattare i asylärenden, som har jobbat på Migrationsverket i tio år:

Jag får mer och mer insikter om hur vårt asylsystem havererat. Samtidigt får invandrare som har all rätt att vara här, som fått PUT som flyktingar eller som anhöriginvandrare utan något fusk, inte  arbete hur än de försöker. De får skörda vad bedragarna har sått, man kastar ut barnet med badvattnet.

Många är ärliga, de har styrkt sin identitet och har fått PUT på sina egna, helt sanna asyl- eller anknytningsskäl. Och: Asylfusket förstör mest för dem och också vi på Migrationsverket blir störda av allt fusk. Det påverkar oss alla, vare sig vi vill eller inte.

© Denna blogg.

Finland lagstiftar mot tiggeri

I Finland har en arbetsgrupp överlämnat sin slutrapport om förbud mot tiggeri på allmän plats och olagliga läger till inrikesminister Anne Holmlund onsdagen den 6 oktober.

Tiggeri på allmän plats och olagliga läger föreslås förbjudas i ordningslagen
Arbetsgruppen har utvärderat ett förbud mot tiggeri utgående från Finlands ordningslag. Finland kan besluta att förbjuda tiggeri med beaktande av de grundläggande fri- och rättigheterna genom ett nationellt beslut, eftersom frågan inte regleras av EU-rätten eller genom internationella fördrag.

Av EU-länderna finns lagstiftning som förbjuder tiggeri i t.ex. Danmark, Österrike, Storbritannien, Luxemburg och Spanien. I Irland behandlas ett lagförslag om frågan som bäst av parlamentet. Arbetsgruppens förslag inskränker inte EU-medborgarnas fria rörlighet.

Arbetsgruppen föreslår att s.k. professionellt tiggeri på allmän plats ska förbjudas i ordningslagen. Tiggeriet har ökat märkbart under de två senaste åren i synnerhet i huvudstadsregionen. Tiggeriet har också blivit mer störande och aggressivt än tidigare.

Arbetsgruppen konstaterar att man genom att förbjuda tiggeri kan förebygga sådan verksamhet där man utnyttjar människors utsatta ställning. Om man inte tar tag i olika störningar och brottslighet kan man enligt arbetsgruppen skapa en grund för mer omfattande och allvarligare brottslig verksamhet. Arbetsgruppen anser att ett förbud mot tiggeri skulle minska antalet tiggare som kommer till Finland och att organisering, tvång eller i extrema fall verksamhet som är jämförlig med människohandel förknippad med tiggare riktar sig mot Finland.

Arbetsgruppen föreslår även att ett särskilt förbud mot olagligt upprättade läger ska införas i ordningslagen. Ett sådant förbud skulle förhindra att det uppstod olagliga lägerområden med bristfällig konstruktion och brandsäkerhet och innebära förbud mot läger i alla situationer på vissa specificerade allmänna platser. I nuläget bor det även barn i olagliga läger med tiotals personer. De olagliga lägren orsakar rädsla och störningar i närheten av lägren.

Organisering av tiggeri bör förbjudas i strafflagen
Arbetsgruppen föreslår för justitieministeriet att organisering av tiggeri ska kriminaliseras i strafflagen. Organisering av tiggeri (att främja tiggeri, utnyttja att någon utför tiggeri eller att förleda någon eller genom påtryckning förmå någon till tiggeri) bör föreskrivas som en straffbar handling i 17 kap. i strafflagen.

En grov form av organisering av tiggeri innebär att eftersträva avsevärd ekonomisk vinning, att begå brottet särskilt planmässigt, att orsaka synnerligen kännbart lidande samt att föremålet för brottet är ett barn under aderton år.

Kriminella organisationer utnyttjar tiggande människors utsatta ställning. Genom att kriminalisera organisering av tiggeri kan man påverka dem som organiserar tiggeri och drar ekonomisk nytta av det. På så sätt kan man förbättra ställningen för tiggarna. Genom att ändra strafflagen, vilket är en del av de föreslagna åtgärderna, kan man förhindra organiserat tiggeri som grundar sig på utnyttjande och ge myndigheterna bättre möjligheter att ingripa i fenomenet.

Offer för människohandel bör kunna identifieras bättre än i nuläget
Enligt arbetsgruppen bör myndigheterna bättre än i nuläget kunna identifiera offer för människohandel. År 2009 gick endast fyra fall till domstolen som misstänkta människohandelsbrott. Det beror enligt arbetsgruppen på att bestämmelserna om människohandel är svåra att tyda och att de överlappar andra brottsrekvisit. I Finland har polisen inte haft anledning att utreda misstänkta brott som är förknippade med tiggeri som människohandelsbrott.

Arbetsgruppen föreslår också att man ska samarbeta med tiggarnas ursprungsländer så att de får tillgång till riktig information om läget i Finland.

Källa: inrikesministeriet.

När det gäller SVT förvånar ingenting; om behandlingen av Karin Hübinette

Den 5 juli 2005 skrev jag detta inlägg: Karin Hübinette – programledare för Agenda! Och den 9 december samma år skrev jag inlägget Karin Hübinette blir ny programledare för Sveriges Televisions program Agenda.

Karin Hübinette är en av våra främsta kunniga, seriösa och erfarna programledare och nyhetsankare. En klippa som alltid är påläst, har kunskap nog att ställa relevanta frågor och som är strikt och korrekt när det gäller allvarliga frågor på hög nivå. Sådana som hon växer inte på trän, så värst många likar har hon inte.

Men SVT, detta på så många sätt misskötta bolag – särskilt när det gäller HR, som det heter nuförtiden men också på ekonomisidan – väljer att ställa all denna kompetens åt sidan för att systern har blivit minister! Det innebär att man anser att Karin Hübinette inte klarar av att hålla sig undan eventuella jävssituationer, att man alltså inte litar på henne trots att hon visat sin professionalitet i åratal, ända sedan hon som ung Karin Pettersson fick hoppa in som programledare för debattprogrammet Kvällsöppet från Göteborg. Det är oförskämt av SVT!

När det gäller SVT förvånar ingenting, så kanske är det hennes underskrift i det ”Öppet brev till SVT:s ledning” som hon tillsammans med ett stort antal namnkunniga medarbetare på SVT nyligen skrev, som man nu bestraffar henne för. Den tanken är inte alls orimlig, SVT:s usla behandling av kompetenta och lojala medarbetare är väl känd inom den krets som drabbats och löpande drabbas, och mycket få – knappt någon – vågar gå ut och berätta om det eftersom han/hon då löper stor risk att svartlistas och bli av med sin möjlighet att försörja sig.

Om SVT inte tar sitt förnuft till fånga (vilket de knappast kommer att göra) och låter henne fortsätta som programledare i Agenda, hoppas jag att Karin Hübinette snarast får ett erbjudande om ett jobb där hennes begåvning, klokskap, erfarenhet och professionalitet till 100 % uppskattas och att hon kan gå ut genom SVT:s svängdörrar och inte behöva gå tillbaka!

© denna blogg. Vid citat, länka till detta inlägg.

”En tystad debatt har skapat en känsla bland vanliga människor att vara förd bakom ljuset”

Det är befriande att läsa att journalisten och socionomen Gunnar Sandelin i en välformulerad debattartikel – Tystad debatt skapar SD:s framgång – skriver exakt detsamma som jag påpekat under lång tid – också direkt till politiker (inkl till den nye integrationsministern) och journalister. Han skriver bland annat:

En tystad debatt har skapat en känsla bland vanliga människor att vara förd bakom ljuset. Den politiska och mediala elitens vilja att skapa ”rätt” värdegrund har bäddat för missnöjesröstande.
———-
Journalister som ser sig som väktare av de ”rätta” idealen har agerat med en sällan skådad flockmentalitet under flera decennier. Dessvärre befarar jag att denna självpåtagna begränsning av yttrandefriheten starkt har bidragit till att Sverige i framtiden riskerar att bli ett alltmer sargat, splittrat och fattigt land.

Monica Gunne, Aftonbladet, skrev den 23 september i en krönika med rubriken Medias rädsla bakom SD:s framgång i valet:

För ett år sedan intervjuade jag debattören och bloggaren Merit Wager. Hon är före detta ”medborgarnas flyktingsombudsman”, en kvinna som har hjälpt hundratals asylsökande i Sverige. Och hon sa: ”Sverige är på väg mot ruin. Vi är på väg mot ett asylhaveri som ingen vill se. Och det beror på att det svenska folket är så mesiga. Vi är så rädda för att bli kallade är rasister och främlingsfientliga att vi inte vågar diskutera problemen. Och den här rädslan för att diskutera invandringspolitikens realiteter ger Sverigedemokraterna legitimitet och ännu fler röster.”

Ett år senare: Merit Wager har fått rätt.

”Journalisterna har inte gjort sitt jobb”, säger hon. De har inte varit tillräckligt allsidiga och sakliga i sin granskning av invandrarpolitiken. Om de hade fullgjort sitt granskande uppdrag, så hade regering, riksdag, migrationsverk och migrationsdomstolar följt efter.
Wager: ”Då hade polisen sett till att utlänningslagen hade följts och då hade Sverigedemokraterna inte kommit in i riksdagen.”

Förutom att jag talat med mediefolk och otaliga politiker om faran av att inte ta också de negativa delarna av asylinvandringen på allvar och att inte rapportera ensidigt och sticka huvudet i sanden, har jag bland annat skrivit dessa texter (som inkluderar en artikel om den försvunna åsikts- och yttrandefriheten, som Gunnar Sandelin också berör):

En ensidig debatt urholkar asylsystemet – Svenska Dagbladet, 21 december 2009
Återerövra åsiktsfriheten – Gotlands Allehanda, 6.9 2010
Sverigedemokraternas framgång beror på arroganta politiker och medier – Newsmill, 19.9 2010
Sverige är unikt, i inget annat västland som jag känner till är åsikts- och yttrandeförtrycket samt kränkthets- och diskrimineringsindustrin så kompakt som här – 23.9 2010

Läs mer om asylhanteringen m.m. under Asyl&Migration här på bloggen. Där kommer många miggor (=anställda vid Migrationsverket) till tals och berättar saker som i vilket annat land som helst hade fått journalisterna att reagera omedelbart. I Sverige är det dödstyst i mediebranschen. Tack och lov har dessa miggor orkat fortsätta att berätta här på bloggen, som blivit det enda stället där allmänheten kan ta del av sådant som media och politiker förtiger. Och via sociala medier sprids miggornas berättelser och folket, som journalister föraktfullt kallar ”Nisse i Hökarängen”, får ta del av det som okunniga och/eller världsfrånvända journalister inte berättar om.

Alla ni som läser min blogg och som ofta skriver till mig och berättar saker och ting som  ni inte vågar/kan stå för med era egna namn för att ni är rädda för att bli kallade det ena eller andra floskelordet (en rädsla jag förstår), läs texten Återerövra åsiktsfriheten och kom ihåg att sanningar och fakta inte kan vara vare sig främlingsfientliga eller rasistiska. Och att åsikts- och yttrandefrihet på papperet inte betyder någonting alls om det inte omsätts i praktiken.