• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Grattis, Hoa, som efter tio år i Sverige har fått PUT!

Herre Gud vad vi kämpade i många år! Vietnam vägrade ihärdigt och hårdnackat att ta emot sina egna medborgare Hoa och Thanh, som jag var ombud för. De hade fått avslag på sina asylansökningar och enligt lag skulle de då förstås lämna Sverige och återvända till Vietnam.

Tre gånger var jag med Thanh och Hoa på Vietnams ambassad för att försöka utverka resehandlingar. De fick inga papper… Thanh fick PUT för två år sedan – när det föreligger absolut verkställighetshinder måste man till slut bevilja PUT och vi hade verkligen försökt allt för att de skulle kunna lämna Sverige. För Hoas del tog det ytterligare drygt två år. men idag kom beskedet! migrationsdomstolen ar beviljat honom PUT!

Här finns hela storyn om Hoa och Thanh…

En migga om anhöriginvandring: ”Men dessa somalier har själva varken styrkt sin identitet eller ens gjort den sannolik…”

En migga skriver – apropå den pågående diskussionen om anhöriginvandring:

Om somaliers anhöriga som inte får komma hit

Men dessa somalier har själva varken styrkt sin identitet eller ens gjort den sannolik, vilket i klartext betyder att vi inte har en aning om vilka de är. Oftast har vi här i Sverige inte en aning om varifrån de kommer heller. Inte ens om de verkligen kommer från Somalia…

Men, om någon kvinna som vi gett PUT under dessa lösa förutsättningar, hävdar att hon har sex minderåriga barn som ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till henne så borde det kanske räcka med DNA-tester och åldersutredningar. Å ena sidan vet vi då vilka som är nära släkt med varandra, men å andra sidan vet vi fortfarande varken vilka de är eller varifrån de egentligen kommer…

Fast. Den här kvinnans försvunne make kan vara här med PUT. Han kan  även ha tagit hit någon annan familj,  en annan  ”hustru” och ett antal ”barn” som fått tillstånd innan MIG började tillämpa de regler som utlänningslagen anger om anhöriginvandring. Denna ”hustru” och dessa ”barn”, som kommit hit på anknytning, kan idag ha fått PUT igen, som asylsökande kommande direkt från Somalia och nu kan  de  undra över varför den rätte maken/ fadern inte får komma hit.

Det är helt omöjligt också för oss som ständigt arbetar med detta och är mycket väl insatta i det här att följa med alla turerna i karusellen.

© Denna blogg.

Finland: 31 % färre asylsökande hittills i år jämfört med förra året

Nulägesrapport på asylområdet i Finland, 28 september:

Antalet asylsökande har minskat och inkvarteringskapaciteten på förläggningar har minskats med mer än 700 platser redan tidigare i år. Migrationsverket har nu aviserat ytterligare nedskärningar om ca 500 platser för att anpassa antalet inkvarteringsplatser till det minskande antalet asylsökande. Inrikesministeriet har godkänt nedskärningarna som ska genomföras före slutet av november 2010.

Fram till den 31 augusti hade 2.665 asylsökande sökt internationellt skydd i Finland.* Det är 31 % mindre än under motsvarande period år 2009. Och fram till 31.8. hade 195 minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare anlänt till landet, vilket är drygt 50 procent färre än under motsvarande period år 2009.

Antalet Dublinfall har också minskat under innevarande år. Polisen och Migrationsverket har även effektiverat sina asylprocesser. Migrationsverket avser att fatta asylbeslut för ca 1.200 personer före årets slut. Cat 400-500 asylsökande kommer att få uppehållstillstånd och kommer så småningom att förflyttas till olika kommuner.

* I Sverige har hittills 22.405 personer sökt asyl.
Källa: Maahanmuuttovirasto