• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: 31 % färre asylsökande hittills i år jämfört med förra året

Nulägesrapport på asylområdet i Finland, 28 september:

Antalet asylsökande har minskat och inkvarteringskapaciteten på förläggningar har minskats med mer än 700 platser redan tidigare i år. Migrationsverket har nu aviserat ytterligare nedskärningar om ca 500 platser för att anpassa antalet inkvarteringsplatser till det minskande antalet asylsökande. Inrikesministeriet har godkänt nedskärningarna som ska genomföras före slutet av november 2010.

Fram till den 31 augusti hade 2.665 asylsökande sökt internationellt skydd i Finland.* Det är 31 % mindre än under motsvarande period år 2009. Och fram till 31.8. hade 195 minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare anlänt till landet, vilket är drygt 50 procent färre än under motsvarande period år 2009.

Antalet Dublinfall har också minskat under innevarande år. Polisen och Migrationsverket har även effektiverat sina asylprocesser. Migrationsverket avser att fatta asylbeslut för ca 1.200 personer före årets slut. Cat 400-500 asylsökande kommer att få uppehållstillstånd och kommer så småningom att förflyttas till olika kommuner.

* I Sverige har hittills 22.405 personer sökt asyl.
Källa: Maahanmuuttovirasto
%d bloggare gillar detta: