• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Nobelpristagaren i litteratur, Mario Vargas Llosa, om integration

I artikeln Göra sig svensk i Expressen den 10 februari 2007, säger årets Nobelpristagare i litteratur Mario Vargas Llosa bl.a. följande om integration:

Den som inte integrerar sig kulturellt och medborgerligt i sitt adoptionsland kommer alltid att förbli en främling, riskera att bli utnyttjad och att själv anamma en fientlig attityd mot det samhälle som han eller hon inte känner sig hemma i. Detta eftersom multikulturalismen inte fungerar och är inkompatibel med en effektiv integrationspolitik, något som självmordsbombarna i Madrid och London är exempel på.

Tankar som är självklara i andra asylinvandringsländer, men som inte varit – och inte är – självklara i Sverige. Här tänker man precis tvärtom! Därför kan det också se ut som det gör i Sverige, med massor av ”utanförskapsområden (i praktiken getton), över ettusen terrorister (enl Säpo), mängder av krigsförbrytare och andra kriminella (eftersom myndigheterna inte alltid orkar stå fast vid kravet att man ska styrka sin asylhistoria och sin identitet) etc.

”Bidragslinjen”, som i decennier varit rådande – och fortfarande är det – har stor skuld till att det är så illa ställt i Sverige som det är. Kravlösheten (när det gäller att lära sig landets språk, seder och lagar) och de generellt lågt ställda förväntningarna på utomeuropeiska asylinvandrade bär också skulden till att Sverige blir ett allt oroligare och osäkrare land. Vilket jag har ”predikat” om i åratal för s.k. ansvariga, som dock tyvärr inte vill låtsas se och förstå. Kan Nobelpristagaren i litteratur hjälpa till att öppna ögonen på de ansvariga – eller snarare oansvariga – svenskarna?

© denna blogg.
Fotot publicerat med tillstånd av fotografen Pieter ten Hoopen.
%d bloggare gillar detta: