• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Texterna här på bloggen om asyl och migration

Något om texterna på min blogg under kategorirubriken Asyl&Migration:

Syftet med det jag själv skriver och det jag publicerar som är skrivet av andra, är främst att visa att asyl- och migrationsområdet inte är svart eller vitt utan svart och vitt. Samtidigt.

Det behöver skapas medvetenhet om att det finns flera sidor av det som har med asylhanteringen att göra än det som ”gammelmedia” för fram. Via berättelser direkt från personer inblandade i den (miggor, socialsekreterare, anställda vid hem för minderåriga asylsökande, UD- och ambassadpersonal) som inte publiceras någon annanstans, träder också en mer mångfacetterad bild fram. Allmänheten har rätt att få en så hel bild som möjligt, inte splitter och skärvor av den.

Dessutom berättar och informerar jag ibland om hur asylhanteringen sker och hur man tänker i andra länder, främst Finland som jag bäst känner till. Det kan vara intressant att se hur ett grannland med nästintill identisk utlänningslag hanterar asyl- och migrationsfrågorna.

Jag berättar också om ärenden som jag varit inblandad i antingen som ombud eller rådgivare. Om ”fallet” som Mauricio Rojas och jag tog till Europadomstolen. Om de huvudlösa resorna kors och tvärs över jordklotet med asylsökande som inte hade nödvändiga papper och man tvingades återvända med till Sverige. Om den cancersjuka palestinska kvinnan som skulle utvisas till ett område där hon inte kunde få vård (som till slut fick stanna). Om uigurerna Kaiser och Adil, varav den enes hustru skickades, gravid i sjunde månaden, till Azerbajzdan för att ensam föda sitt barn där (läs bl.a. här) och den andre hade suttit i Guantánamo-lägret och dumpats i Albanien men tagit sig hit där hans syster finns (och till slut fick stanna). Läs här och här. Om mängder av andra människoöden som berör och berört. Inte svart eller vitt. Svart och vitt. Samtidigt.

Och under kategorirubriken Vietnamesen kan man följa historien om Thanh och Hoa och hur det dröjdenästa sex år innan Thanh fick PUT och hela tio år innan Hoa fick det, trots att det förelåg verkställighetshinder under större delen av tiden.

Givetvis ska den, som styrker vem han/hon är, varifrån han/hon kommer och att han/hon har asyl- eller skyddsbehov, beviljas uppehållstillstånd i enlighet med den utlänningslag som i demokratisk ordning är stiftad av regering och riksdag. Också i övrigt bör lagen följas och den, som inte fått tillstånd att stanna ska lämna landet så fort som möjligt. Lagar är till för att följas, de är inte tomma ord på onödiga papper.

Läs också här och här.