• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: 67 riksdagsledamöter hotade till livet

Riksdagsledamoten Bjarne Kallis och 66 andra riksdagsledamöter har blivit hotade till livet på Facebook. Bjarne Kallis tar det hela med ro:

Jag fick just veta om hotet och uppfattar att det är någon sjuk person som man inte behöver ta på allvar.

Bjarne Kallis har inga planer på att anmäla hotet till polisen:

Olaga hot är ett målsägandebrott, vilket förutsätter att den hotade själv gör brottsanmälan. Men jag tänker inte sysselsätta polisen med det här.

Kulturella skillnader mellan Sverige och Finland?

Källa: Vbl

Norges justitieminister: ”Den som inte uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd ska snabbt återsändas till hemlandet.”

I Norge har Justitiedepartementet instruerat Utlendingsdirektoratet (UDI) att det ska prioritera hanteringen av de asylsökande som tidigare skulle ha återsänts till Grekland i enlighet med Dublin-förordningen, men vilkas återsändande till Grekland stoppats. Därmed vill Justitiedepartementet att ärenden som gäller asylsökande som kommit till EU via Grekland, ska hanteras skyndsamt och med prioritet. Polisens Udlendingsenhet (PU) ha fått direktiv om att snabbare återsända den som fått slutgiltigt avslag på sin ansökan till hans/hennes hemland. UDI ska prioritera de ärenden där det erfarenhetsmässigt är hög avslagsprocent. De aktuella ärendena ska också prioriteras av Utlendingsnemnda (UNE). PU och ska alltså arbeta intensivare med återsändande av dem som fått slutligt avslag till deras hemländer.

Justitieminister Knut Storberget:

Den som inte uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd ska snabbt återsändas till hemlandet. Regeringen arbetar för en fortsatt nedgång i antalet asylsökande utan skyddsbehov. I detta arbeta är ett snabbt och intensifierat återsändande arbete viktigt.

När kommer lika tydliga – och självklara – signaler i Sverige?

Källa: Det kongelige justis- og politidepartement