• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: Lagligt att tigga, förbjudet att slå läger.

Ett tiggeriförbud genomförs inte i Finland, däremot blir det förbjudet att slå upp läger utan lov. Det slår regeringen fast. Inrikesminister Anne Holmlund (Saml) säger att man nu bör försöka hitta en lagformulering som tar fasta på aggressivt uppförande i samband med tiggeri. Som aggressivt beteende kategoriseras exempelvis att någon kommer väldigt nära, rycker i kläderna eller puffar på en.

Regeringen anser att man ska utreda om den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig för att förhindra organiserat tiggeri och om det finns tillräckliga resurser för att upptäcka personer som är offer för människohandel.

Justitieminister Tuija Brax (Gröna) tillägger att det dessutom finns skäl att undersöka om den befintliga lagen är tillräcklig för att förebygga tiggeri och om det finns funktionsdugliga metoder att fånga upp eventuella offer för människohandel.

Polisöverdirektör Mikko Paatero har velat ha en paragraf genom vilken polisen ges rätt att ingripa mot tiggeriet och att avlägsna folk från stadsbilden, när det är frågan om upprepat beteende. Han är dock nöjd över att man nu ska utreda om den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig för att förhindra organiserat tiggeri och för att upptäcka människohandel. Han säger att det medför svårigheter för polisen att inte före nästa sommar få nya möjligheter att ingripa mot tiggeriet.

Förbudet mot olovliga läger välkomnas av Paatero men det gör ändå inte att man ingripa i själva tiggeriet.

Källor: HBL m.fl.