• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Katastrofal Uutiset-sändning och katastrofalt dålig text från den svenska chefen för Finska redaktionen!

Uutiset-sändningen i SVT2 måndagen den 25 oktober var den mest katastrofala jag sett under 14 år – och det är ingen överdrift. Det har hänt en gång som jag kan minnas, att ingen sändning alls gick ut på grund av att en annan redaktion lagt beslag på Uutisets utsändningskanal, men en sändning som den idag har aldrig skådats.

Först kom fem långa minuter med en tom ruta förutom texten ”Tillfälligt avbrott”. Mitt i avbrottet flimrade  Thomas Östros förbi; han pratade på och såg ut som en fisk eftersom det saknades både ljud och text. Sedan såg man den stackars nyhetsuppläsaren, som inte hade någon text i sin prompter och vars inslag gick ut utan ljud och text, men all heder åt Emma Eirto som kämpade på så gott det gick och gjorde det bästa av en totalt hopplös situation! Sedan följde nya inslag utan ljud och text, och mitt i allt hördes nyhetsuppläsaren som inte visste att hennes ljud gick ut i etern. En enda förvirring alltihop. Tänk om det varit Rapport…

Läs här den svenska chefens för Finska redaktionen, Anja Hildén, i en hast hoprafsade text med anledning av min kolumn i Svenska Dagbladet, direkt på Uutisets sajt. Redaktionschefens svar på kolumnen i SvD 25.10 2010 ifall den av någon anledning skulle tas bort från SVT:s sajt.

Lägg märke till att allt är en enda textmassa, det finns inga stycken alls och lägg även märke till de många språkfelen och slarvet i texten! Det visar tydligt hur oviktigt man på SVT tycker att det som kommer från Finska redaktionen är. Inte ens mitt namn har Anja Hildén klarat att skriva rätt trots att jag arbetat där i 14 år: jag heter inte ”Wagner”, jag heter ”Wager”…

Jag ska här kommentera några av Anja Hildéns uttalanden/påståenden i hennes text. OBS! Stav- och korrfelen är kvar, exakt som de ser ut i texten.

AH: Det finns få korrekta uppgifter i den kolum som Finska redaktionens f.d översättare Merit Wagner skrev i måndagens SvD.

MW: Osant påstående, alla uppgifter är korrekta och kan antingen verifieras skriftligt eller bekräftas av personer som varit närvarande. Men Anja Hildén är välkommen att precisera sin anklagelse, det brukar man göra om man är seriös.

AH: Hon var och är uppenbarligen starkt övertygad om att det innebär en försämring, för henne personligen och för redaktionen.

MW: Anja Hildén har aldrig visat något intresse för översätteriet. Hon kan knappast veta vad jag var övertygad eller inte övertygad om, ”personligen”. Att jag var – och är – starkt övertygad om att kvaliteten skulle försämras när man slog sönder och fördyrade en väl fungerande verksamhet kraftigt, stämmer.

AH: Den oerhörda kvalitetsförsämring som Merit Wagner ser måste sålunda falla på att vi just nu skolar in ersättare för henne själv.

MW: Ett billigt, lågt knep som dessutom är osant, men som främst är pinsamt för en chef på SVT att ta till. Inte för att det förvånar, den korrespondens som finns med henne och andra chefer på SVT visar att det är illa ställt med både kunskaper, vilja, sunt förnuft och sanningsenlighet. Anja Hildén lägger ord i min mun som inte uttalats, och det är illa! Det som jag har skrivit om kvaliteten är följande – och det är sant:

Kvaliteten på sändningarna med sändningsproducenter och reportrar som helt eller delvis saknade kunskaper i finska blev därefter.
och
SVT:s ledning har på alla områden valt att för licenspengar köpa in sämre kvalitet till högre pris hellre än bättre kvalitet till lägre pris.

Att Anja Hildén icke sanningsenligt påstår att jag talat om ”den oerhörda kvalitetsförsämringen” är oförskämt, men också en del av hur SVT vinklar och vrider på sanningen och trampar på sina medarbetare och – i detta fall – tidigare medarbetare! Dessutom är meningen svårbegriplig: ”Den oerhörda kvalitetsförsämring som Merit Wagner ser måste sålunda falla på att vi just nu skolar in ersättare för henne själv.” Vad är det som ska falla på mig?

AH: ”…och det fina med public service är ju att allt inte behöver räknas i tittarsiffror heller…

MW: Ska man skratta eller gråta åt ovanstående? Är hon seriös när hon skriver så här?

AH: Kort sagt: vi är inte nedläggningshotade. Och vi är stolta över det vi gör, och det kommer att bli ännu bättre längs med vägen.

MW: Klart besked till sverigefinnarna och andra tittare – även om programmet blir ännu sämre kvalitetsmässigt än idag så kommer det att vara kvar. Grattis! Att Anja Hildén i ett kollektivt ”vi” är stolt/a över vad hon/”vi” gör visar bara hur lågt ställda kraven är numera. Men har hon inte själv faktiskt sagt att hon tycker att Uutiset är ett dåligt program?

Den övriga texten är det vanliga snömoset som upptar många rader och ser ut som text, men som inte betyder någonting alls. Det vet alla medarbetare – fast anställda som de som tvingats till bemanningsbyråer – att SVT bluddrar på. Och att ordflödena ofta inte är mer än tunn fernissa bakom vilken en helt annan verklighet döljer sig.

Läs här Karin Hübinettes, Anna Hedenmos, Bo Inge Anderssons m.fl. öppna brev till SVT:s ledning: klart och koncist. Läs sedan, lite längre ner i dokumentet ordflödet från Eva Hamilton och andra chefer. Och döm och bedöm själva vilka ni litar på och vilka ni inte litar på… I dokumentet finns också förtvivlade röster från utsparkade, långtida medarbetare, som tvingas komma tillbaka till total ovisshet och oschysst bemötande, via bemanningsbyråer.

Hoppas att man hos dem som har ansvar för Public Service inser att det måste göras en objektiv och fristående granskning av hur SVT hanterat Finska redaktionen men givetvis också hur bolaget i övrigt skött sina åtaganden och hanterat licenspengarna. Det behövs verkligen att någon granskar granskaren!

© denna blogg.
%d bloggare gillar detta: