• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Ingen ”mormorsparagraf” i utlänningslagen

Migrationspolitiska ministergruppen har bestämt att man inte verkställer en ändring av lagen när det gäller villkoren för uppehållstillstånd för annan anhörig.

Att ändra tolkningen av den nuvarande lagen är inte möjligt, det skulle ha krävt en lagändring, säger migrationsminister Astrid Thors. Om den ändringen blivit av hade det inneburit att uppehållstillstånd oftare än i dag hade kunnat beviljas till en myndig finsk medborgares förälder.

Det var fruktan för en explosionsartad ökning av ansökningar som stoppade ändringen. Både Centern och Samlingspartiet ställde sig negativa till den.

Bakgrunden till den här diskussionen är, att det började ställas krav på en reform i somras när två äldre kvinnor, från Ryssland och Egypten, inte beviljades uppehållstillstånd i Finland, trots att deras barn är finska medborgare.

Källor: Hbl. Yle, HS.

Ingen skugga över översättarna!

På förekommen anledning: Det pågår diskussioner bland Svensk Medietexts (SMT) översättare (tyvärr underblåsta av dess vd), som visar att man har missuppfattat min kolumn i Svenska Dagbladet den 25 oktober. Den handlade helt och hållet om SVT och dess tillkortakommanden visavi den finskspråkiga minoritetsspråksredaktionen.

Den enda meningen där det fanns viss indirekt kritik kring SMT och översättare lyder:

Från SMT skickas nu en del personer till Uutiset, som helt saknar utbildning och kunskap i översättning.

Den kritiken är ett faktum som inte går att bortse ifrån.

För att det ska vara tydligt och, förhoppningsvis, helt klart för alla:
Översättarna, de flesta tidigare SVT-anställda eller frilansar direkt för SVT men borttvingade därifrån dels 2006; dels i början av 2010, är ypperliga översättare! Det är till största delen personer som har kunskaper och förmågor som väl tillfredsställer alla krav på språklig riktighet, allmänbildning och överhuvudtaget gediget kunnande.

Att SVT gjorde sig av med dem (de allra flesta år 2006), var ett av många oekonomiska och rent dumma drag från SVT:s sida, och ingen skugga ska falla på dessa människor. De hade i det läget inte något annat val än att bilda ett eget bolag och s.a.s. sälja sig tillbaka till SVT via sitt bolag, där de redan arbetat i åratal, ibland decennier.

Kritiken i min kolumn riktar sig till 100 % mot SVT och till 0 % mot översättarna som arbetar för eller anlitas av SMT! Kritik riktas mot att SVT accepterat en sänkt kvalitet när det gäller upphandlingen av översättare till Uutiset – och detta är alltså ett ovedersägligt faktum – nämligen personer som saknar översättarutbildning och kunskap i översättning av vare sig tv-program eller betydligt mer krävande nyhetsöversättning. Att det förhåller sig just så är också ett ovedersägligt och bevisligt faktum.

SMT har, i just detta fall, inte kunnat uppfylla avtalet med SVT, och inte kunnat leverera det som överenskommits mellan SVT och SMT och som även angivits i den annons där SMT sökte översättare. Och det drabbar främst nyhetsprogrammet Uutiset.

Än en gång: Översättarna som anlitas av SMT är kompetenta och kunniga med en stor yrkesstolthet. Ingen, absolut ingen, skugga faller över dem!

I övrigt: kritiken i min kolumn fokuserade dessutom inte alls i första hand på just översättningen av Uutiset, utan på hur SVT hanterat en minoritetsspråksredaktion med splittring, försvenskning och sänkt kvalitet till följd. Måtte någon med makt och ansvar om möjligt försöka rätta till allt det som SVT gjort fel och lyckats slå sönder! Eller, om det inte går, lägga ner programmet, vilket ändå torde bli en naturlig följd efter de dåliga beslut man tagit som gjort att programmet mist 66 % av sina tittare på fem år. Även om det är det sista man skulle önska, så hellre det än att fortsätta med en söndrad och kvalitetssänkt – och för licensbetalarna mycket dyr – verksamhet.