• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Jag är stolt över mina landsmän!

Läs först Finland: Avhoppad iransk diplomat och hans familj har beviljats asyl i Finland.

Här är en del av kommentarerna hos Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat (översatta till svenska) gällande beslutet om att bevilja Hossein Alizadeh och hans familj asyl i Finland.

Jag är stolt över att mina landsmän har förstått vad asyl är och att de står upp för rätten till asyl! Det fanns förstås en del som var negativa, det gör det alltid. Och en del som framförde diverse konspirationsteorier. Men en överväldigande majoritet som skrivit kommentarer var alltså positiva, och jag har här valt att enbart publicera finländarnas positiva uttalanden:

En äkta asylsökande fruktar för sin hälsa och sitt liv under sitt hemlands diktator, på grund av sina åsikter. Alizadeh uppfyller kraven till 100 %. Välkommen!

Det var bra och rättvist att iraniern fick politisk asyl.

Detta är vad asyl är ämnat för. Personer som högst personligen är utsatta för förföljelse. Det må vara hur synd som helt om en egyptisk eller rysk mormor, men asyl har de inte rätt till. Och Finland har inte heller någon skyldighet att ta hand om utländska medborgare.

Bra gjort att ge den svinaktiga regimen i Iran en knäpp på trynet!

Ett mycket bra och helt rätt beslut. Detta fall är just sådant som vårt asylsystem från början har skapats för. Man kan inte säga ett enda ont ord om detta fall.

Jag är glad över att en modig och framgångsrik man med familj får en fristad i vårt land!

Som omväxling ett sådant asylbeslut som nog duger också åt de mest trångsynta kritikerna av invandringspolitiken. Här behövs verkligen en fristad/asyl och ansökan har gjorts i den anda som ursprungligen har avsetts.

Toppen Finland! Rätt beslut och snabbt handlat! Välkommen till Finland, familjen Alizadeh!

Nu kan vi alla med gott samvete känna att vi har ett hederligt land. Vår politik har mognat.

Det här är ett utmärkt exempel på en äkta asylsökande, för vilken hela systemet har skapats. I hela min ganska njugga vän- och bekantskapskrets finns ingen enda som motsätter sig att politiska flyktingar som Alizadeh ges en fristad hos oss.

För en gångs skull rätt beslut. Jättebra, Finland!

Den gröna oppositionen i Iran är så omfattande att det inte är mer än en tidsfråga innan den nuvarande regimen faller. Därför är Finlands beslut ytterst viktigt och välkommet. Om diplomaten hade tvingats tillbaka till Iran hade det blivit ödesdigert för honom.

Rätt handlat, Finland! Tack!

Finland: Migrationsverket vill utreda medborgarskapstest

Enligt Migrationsverkets överdirektör Jorma Vuorio är frågan om medborgarskapstest nu aktuell i och med att lagförslaget om främjande av invandrares integration behandlas av riksdagen. Enligt honom kan medborgarskapstestet kombineras med ett obligatoriskt språkprov. Testet skulle ge information om hur väl integrationen lyckats.

Bland annat Lettland, Nederländerna och Danmark tillämpar medborgarskapstest. I dem testas bland annat kunskaper om landets kultur, historia och hur samhället fungerar.

Redan idag måste man i Finland behärska landets språk, man får inte ha begått något brott, man måste försörja sig själv och bevisa att man gör det, och inte ha underhållsskulder för att man ska ha möjlighet att förvärva finskt medborgarskap.

Så här formuleras kraven för finskt medborgarskap idag:

En utlänning vars identitet har blivit tillförlitligt utredd kan på ansökan få finskt medborgarskap, om han eller hon

 • har fyllt 18 år eller före det ingått äktenskap,
 • har varit bosatt i Finland tillräckligt länge innan ansökan gjordes,
 • inte har gjort sig skyldig till någon straffbar handling eller meddelats besöksförbud,
 • inte har försummat underhållsskyldighet eller offentligrättslig betalningsskyldighet,
 • tillförlitligt kan redogöra för sin försörjning, och
 • har nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska språket eller motsvarande kunskaper i finskt teckenspråk.

Finskt medborgarskap på ansökan beviljas efter prövning. Medborgarskap kan beviljas även om alla förutsättningar inte är uppfyllda. Å andra sidan kan ansökan avslås, även om alla de i lagen angivna förutsättningarna är uppfyllda.

Källa: TS

Finland: Avhoppad iransk diplomat och hans familj har beviljats asyl i Finland

Den avhoppade iranske diplomaten Hossein Alizadeh och hans familj har beviljats asyl i Finland. Alizadeh sökte asyl i september, av politiska skäl. Han säger sig vara lättad och tacksam över asylbeslutet. Enligt honom visar beslutet att finska myndigheter förstår vad som pågår i Iran. Ännu för en månad sedan tvekade Alizadeh gällande asyl i Finland. Han sade sig fundera på att söka asyl i något land där det eventuellt kunde vara tryggare.

Alizadeh var andreman vid Irans ambassad i Finland och lämnade sin post i september i protest mot den politik som regimen i Iran för.  Nu ska han koncentrera sig på att motarbeta Irans regim.

Källa: Yle.