• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: Migrationsverket vill utreda medborgarskapstest

Enligt Migrationsverkets överdirektör Jorma Vuorio är frågan om medborgarskapstest nu aktuell i och med att lagförslaget om främjande av invandrares integration behandlas av riksdagen. Enligt honom kan medborgarskapstestet kombineras med ett obligatoriskt språkprov. Testet skulle ge information om hur väl integrationen lyckats.

Bland annat Lettland, Nederländerna och Danmark tillämpar medborgarskapstest. I dem testas bland annat kunskaper om landets kultur, historia och hur samhället fungerar.

Redan idag måste man i Finland behärska landets språk, man får inte ha begått något brott, man måste försörja sig själv och bevisa att man gör det, och inte ha underhållsskulder för att man ska ha möjlighet att förvärva finskt medborgarskap.

Så här formuleras kraven för finskt medborgarskap idag:

En utlänning vars identitet har blivit tillförlitligt utredd kan på ansökan få finskt medborgarskap, om han eller hon

 • har fyllt 18 år eller före det ingått äktenskap,
 • har varit bosatt i Finland tillräckligt länge innan ansökan gjordes,
 • inte har gjort sig skyldig till någon straffbar handling eller meddelats besöksförbud,
 • inte har försummat underhållsskyldighet eller offentligrättslig betalningsskyldighet,
 • tillförlitligt kan redogöra för sin försörjning, och
 • har nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska språket eller motsvarande kunskaper i finskt teckenspråk.

Finskt medborgarskap på ansökan beviljas efter prövning. Medborgarskap kan beviljas även om alla förutsättningar inte är uppfyllda. Å andra sidan kan ansökan avslås, även om alla de i lagen angivna förutsättningarna är uppfyllda.

Källa: TS
%d bloggare gillar detta: