• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Min kolumn handlade inte om SMT utan om SVT

Läs först min kolumn i Svenska Dagbladet den 25 oktober: SVT struntar både i lag och tillstånd. Läs sedan även mitt blogginlägg med rubriken Ingen skugga över översättarna.

Min kolumn i Svenska Dagbladet handlade alltså inte om Svensk Medietext (SMT) utan om Sveriges Television (SVT). Ändå har SMT av någon anledning – det fanns inga felaktigheter i min kolumn! – sett sig nödsakade att skriva ett litet inlägg som kommentar till min text: Anklaga inte Svensk Medietexts personal.

Det är lite obehagligt att läsa hur SMT glider på sanningen och talar om att jag beskyller deras medarbetare för att helt sakna kunskap i översättning, när vad det egentligen handlar om är att SMT inte fullföljt sin överenskommelse med SVT om att tillhandahålla kompetent och för ändamålet utbildad personal. SMT bidrar här själva till att liksom skyffla över skulden på medarbetarna, de tar inte sitt ansvar som arbetsgivare och avtalspart med SVT.

När SMT skriver att ”Personerna ifråga har självklart erforderlig språklig utbildning liksom kunskaper i och erfarenhet av översättning” så är det inte sant. Det kan också var och en se, som tittar på Uutiset de dagar då dessa personer medverkar vid översättningen. Utan sina finsköversättande kolleger, som de arbetar parallellt med och som är mycket välutbildade översättare med stor kompetens och kunskap också i svenska, skulle sändningarna se ännu värre ut än de nu gör. Att det är oacceptabelt många fel och även föreligger okunskap när det gäller terminologi, samhällsfenomen och politik etc (kunskaper som alltid har varit absoluta krav att översättarna ska ha), har ju också framförts till både SVT och SMT av personer som haft i uppgift att granska  kvaliteten på de texter de icke översättarutbildade SMT-personerna producerat. Det är sanningen och ingenting annat än sanningen. Sedan kan SMT komma med hur många ”klargöranden” de vill.

Innan jag drar streck i frågan för den här gången, så vill jag påminna om vad min kolumn handlade om, vilket man också inser när man läser den. Nämligen att SVT har försvenskat och splittrat Finska redaktionen och accepterat försämrad kvalitet och ett enormt tapp av tittare när det gäller det finskspråkiga nyhetsprogrammet Uutiset. Det var det min kolumn i SvD handlade om, inte om SMT.

Till slut upprepar jag min förhoppning om att någon utomstående och objektiv part (om det finns någon sådan) granskar SVT:s verksamhet ordentligt – bemanningshysterin, hanteringen av människor som arbetat där länge – en del 11, 12 år – utan att få fasta anställningar trots att de bevisligen hela tiden behövts, slöseriet med licenspengar som går till vinstdrivande verksamhet utanför SVT istället för till verksamhet inom bolaget etc, etc, etc. Det ser jag fram emot och det torde vara oundvikligt att någon form av granskning genomförs eftersom man knappast kan blunda längre för all kritik som framförts. Läs också ”Öppet brev till våra chefer”. SVT-medarbetare har skrivit till SVT:s ledning.

%d bloggare gillar detta: