• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  januari 2011
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Södermalms stadsdelsnämnd måste dra öronen åt sig. Ordentligt.

Läs först texterna ”Vi reagerar starkt på det här”. Jaha. När då? (9.1 2011), Mejl från Attendo Care ang Vintertullens äldreboende (11.11 2011), Stadsdelsnämndens ordförande skriver om Vintertullens äldreboende (11.11 2011), Jan Myrdals fru: ”När personalen dricker kaffe med tårta och det ringer då låter man tanten ringa och fortsätter doppa.” (11.11 2011), ”De gav Stesolid till de boende och bäddade ned sig i de boendes soffor och sov hela nätterna igenom och gick upp strax före dagpersonalen kom.” (12.1 2011), Attendo Care skriver själva om Vintertullen (12.1 2011) och Vidare om Vintertullens äldreboende på Södermalm (15.1 2011).

Faktaruta ur Södermalmsnytt 3/2011. Klicka för att se texten tydligare.

Nu meddelas att Attendo Care stoppar alla praktikanter på Vintertullen under året. Ja men självklart: Attendo Care vill förstås inte ha några fristående personer som berättar om förnedrande och oacceptabelt  agerande mot de gamla på Vintertullens äldreboende!

Så här berättar Mirjam Ekstedt, Ersta Sköndal Högskola, ansvarig för  den verksamhetsförlagda utbildningen:

Vi hade ett antal studenter som skulle börja om ett par veckor och vi erbjöd Attendo att vi skulle kunna stötta dem med frågor om etik. de tackade nej till det och vill lösa problemen internt.

Nu är det synnerligen viktigt att den nya stadsdelsnämnden på Södermalm tar ett faktiskt politiskt och mänskligt ansvar och väljer ett annat företag eller – mycket gärna – en ideell förening som t.ex.  Suomikoti/Finskt Äldrecentrum – som ska driva Vintertullen. Attendo Care kan absolut inte få fortsätta att driva det här äldreboendet efter vad de utsatt gamlingarna för och när de nu försöker mörka sin verksamhet helt och hållet.

”He who has nothing to hide, hides nothing”, heter det. Attendo Care har dolt och vill fortsätta att dölja. Den enda chans att  man skulle kunna tänka sig att Attendo Care  eventuellt skulle ha kunnat få ett års tillfälligt tillstånd att fortsätta driva Vintertullen (för att se om de klarar det), hade varit att de hade välkomnat praktikanter och välkomnat att dessa håller ett öga på vad som sker innanför äldreboendets väggar! Detta har Attendo Care sagt nej till, vilket ger anledning att misstänka att fortsatta övergrepp på de gamla kan komma att äga rum.

Politikerna kan under inga omständigheter ge ett företag, som förbrukat allas förtroende och misstänks ha allvarligt och grymt vanvårdat gamla människor, fortsatt ”förtroende”! Gör de det måste en polisanmälan göras (om inte detta redan gjorts) om just misstänkt vanvård alt. misshandel av gamla, försvarslösa människor.

Till politikerna i stadsdelsnämnden på Södermalm!

Det skulle kunna vara era föräldrar, era mor- eller farföräldrar som plågats på Vintertullen. Låt inte Attendo Care fortsätta misshantera de gamla bakom lyckta dörrar!

Ta också i beaktande, att personal som tidigare jobbat på Vintertullen bekräftar praktikanternas rapport. En del har ringt tidningen Södermalmsnytt (se sid 4), och berättat att de inte vågat slå larm av rädsla för repressalier:

Jobbar man för Attendo ska man vara tyst, verkar det som. När jag slog larm om misskötsel av de äldre blev jag förflyttad från avdelningen och utmobbad av cheferna. Det gick så långt att jag blev sjukskriven.I det arbetsklimatet vågar ingen säga ifrån. Många av mina gamla kollegor mår mycket dåligt.

På Södermalm bor många starka och kapabla människor som inte kommer att sitta tysta om felaktiga beslut fattas. Det finns många som definitivt inte kommer att acceptera att Attendo Care får finnas kvar på Vintertullen. Lyssnar inte stadsdelsnämnden, som är de boendes representanter (s.k. förtroendevalda, som måste visa att de är värda ”förtroende”!) och inte privata företagsledare, på de boende i stadsdelen, så tvingas de boende dra igång allt från polisanmälningar, anmälningar till JO och JK och Socialstyrelsen och alla andra tänkbara instanser (om så ända upp i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna). Och en Facebook-grupp där allt som kommit fram redogörs och alla handlingar läggs ut och där nuvarande och tidigare anställda och praktikanter kommer till tals och kan berätta vad som hänt och händer i Attendo Cares regi. Via en Facebook-grupp kan också  schema över folklig tvångskontroll på Vintertullen (som ju bekostas av skattemedel och därför inte kan stänga folket ute) göras. Dessutom kan man kanske också be Riksrevisionen titta på verksamheten och se hur skattemedel används.

Om stadsdelsnämnden på Södermalm, trots att den nu mycket väl känner till de mycket allvarliga misstankar och anklagelser som riktats mot Attendo Care, fortsätter att anlita detta företag, då är också stadsdelsnämnden medskyldig till vad som sker med de gamla! Och det är allvarligt, för då har de gamla – och alla andra på Södermalm – inga representanter som för deras talan och ser till att skattefinansierade verksamheter fungerar.

© Denna blogg. Citera gärna, men länka till originaltexten
för att läsaren ska få hela sammanhanget klart för sig.

En migga kommenterar Bildts och Billströms uttalanden enligt Wikileaks

En migga skriver följande, och är därmed inne på precis samma linje och som jag (och som jag skrivit om, t.ex. härhttps://meritwager.wordpress.com/2011/01/22/luf-dags-att-billstrom-avgar/):

Det som är anmärkningsvärt och förfärligt (apropå Bildt- och Billström-affären) är att ett land (Irak, i det här fallet) måste övertalas och mutas för att ta emot sina egna medborgare som saknar skydds- eller andra skäl att få uppehållstillstånd i Sverige!

Det som också är anmärkningsvärt och förfärligt är att man inte öppet kan ifrågasätta någonting när det gäller svensk invandringspolitik. Bildt och Billström borde ha sagt detta (om de nu har sagt det som påstås) helt öppet. Den svenska allmänheten känner kanske inte till att Sverige har reglerad invandring?

När det gäller personer som har skyddsbehov, så får de asyl eller uppehållstillstånd helt oavsett vilken utbildningsnivå, arbetsförmåga etc, de har. Men Sverige kan inte behålla stora grupper av f.d asylsökande som fått sin sak prövad i alla instanser och  som inte har något skyddsbehov. Om dessa människor vill flytta till Sverige så får de ansöka om tillstånd som arbetstagare, som gäststudenter eller på anknytning till anhöriga med uppehållstillstånd i Sverige. Det ska som regel ske från hemlandet. När det gäller kvotuttagning så finns det sällan sökande som har skyddsbehov bland kandidaterna, men kvoten måste ändå fyllas (???). Då tar man även hänsyn till de humanitära behoven, men då även om den sökande förväntas kunna studera, arbeta och anpassa sig till det svenska samhället.

Det är sorgligt att en minister eller politiker inte öppet, rakt och tydligt idag kan säga att Sverige inte har ansvar för att försörja personer som har lagakraftvunna utvisningsbeslut, och att landet inte är på något sätt är betjänt av att ta hand om personer eller familjer som är utan skyddsbehov och inte heller har någon som helst avsikt att lära sig svenska eller klara av sin försörjning och som är trogna anhängare enbart av sin egen kultur, även hederskulturen. Självklart blir det problem. Dessa personer har inte heller lämnat sina hemländer av något annat skäl än att få ett bättre liv rent ekonomiskt.

Massor av flygplan går mer eller mindre fulla fram och tillbaka till Erbil i norra Irak (Kurdistan). Och jag vet att unga personer tvingas gifta sig med sina kusiner vilket B och B  (Migrationsverkets enhet som miggorna själva kallar Blunda och Bevilja) inte kan göra någonting åt om inte den unge själv ber om hjälp. Och hur troligt är det? Samtalen mellan B och B och ”referenten”, om de ens sker, är korta och det är inte så att en ungdom som utsätts för hedersrelaterar förtryck skulle öppna sitt hjärta för personalen hos B och B.

Jag antar att vi alla är överens om att vi inte vill se hedersmord eller hedersrelaterad brottslighet i Sverige. Det är allmänt känt att sådant har skett och sker och kommer att ske i den irakiska gruppen av invandrare. Och det borde också vara allmänt känt att det inte alltid har skett inom den muslimska gruppen av irakiska invandrare. Den som det mest av allt vurmas över just nu.

Jag är förvånad över att inte SD, som verkar rikta sin vrede främst mot muslimer, har förstått att hederskulturen även finns hos kristna i Mellanöstern. De har ju vuxit upp och levt i samma miljö och atmosfär som muslimerna. Liksom könsstympningen av flickebarn är ett måste exempelvis i Eritrea där 50 procent av befolkningen är kristna men 98 procent av flickor könsstympas. Så det är ganska naivt tro att ”kristna” från de stora asylländerna skulle vara så annorlunda än muslimerna. Okunnigheten är monumental i det svenska samhället generellt, men skrämmande nog också bland politiker som ändå högljutt kastar sig in i debatten!

© Denna blogg.