• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2011
  M T O T F L S
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Allan Schwartz: ‘Vi är trötta på det sätt som regeringen väljer att lösa de egna interna personalproblemfrågorna.’

Den 16 november 2010 skrev romen Allan Schwartz, konsult i Romska Delegationen, en artikel på Newsmill med rubriken Leissner utmålar oss romer som underlägsna. I sin artikel skrev han bland annat:

Fanns det i hela Sverige inte en enda rom som hade kunnat besätta den posten (som ordförande i Romska delegationen, min anm.), kan man undra. Det var dessutom ett misslyckat uppdrag, enligt många av oss berörda, som upplevde att Leissner med svenska folkets skattemedel ville uppfinna hjulet på nytt.
———-
Nu skräms vi romer av de förslag som föreslås av demokratiambassadören Maria Leissner i betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55). Hon skyr inga medel när det gäller att försöka svartmåla svenska folket i romernas namn, något som vi inte alls önskar göra. Hon talar i vårt namn på ett sätt som inte sammanfaller med vad vi tycker, tänker och vill säga själva.

Lyssnade någon på de romer allt detta handlar om? Så här skriver Allan Schwartz nu, den 1 februari 2011, här på bloggen:

 

Vi, berörda romer, är mycket kritiska till det tillkännagivande som integrationsminister Erik Ullenhag gjorde den 30 januari som rör en Vitbok och en Sannings- och försoningskommitté samt ett myndighetsstyrt Sekretariat för romska frågor. Vi romer har redan i vårt remissyttrande motsatt oss dessa förslag.

Vi anser att då Folkpartiet trots allt ska företräda folket så borde man mer hörsamma och ta på allvar att vi, det romska folket, inte vill blicka bakåt i tiden. Vi anser att det varken gynnar oss eller våra ungdomar. De pengar som allt detta kostar och som ska tas av skattemedel, skulle göra större nytta om de användes för utbildningsinsatser bland våra ungdomar och för romska framtidsfrågor. Vi ser det därför som olyckligt att en enskild minister från Folkpartiet offentligt uttalar sig om ett så pass brett och invecklat uppdrag utan stöd från och förankring hos oss romer.

Ministern säger: ”Så kan VI – från statens sida – sätta punkt och gå vidare”. Därmed uppstår frågan: Är det alltså Folkpartiets egenintresse av att skapa nya arbetsmöjligheter för de egna partimedlemmarna som styr? Eftersom Vitbokens framtagande inte är i romernas intresse. Eller kanske är det så att personer, som inte längre av olika anledningar tillåts sitta kvar på sina höga poster – som nu senast Katri Linna från DO och före henne Maria Leissner – ska slussas över på oss romer? Vi är trötta på det sätt som regeringen väljer att lösa de egna interna personalproblemfrågorna. Vi är även trötta på att det alltid blir vi som belastas med de” överblivna produkterna” som ingen annan vill ta i.

Vi anser att ministern, i stället för att lägga krut på att söka historiska brister, borde fokusera på romska ungdomars framtida utbildningsmöjligheter och på hur Lagen om nationella minoriteter ska efterlevas idag. Alltså den bindande lagen, inte en rekommendation eller ett förslag eller några meningar nedtecknade på ett papper.

Vi hoppas även att integrationsministern låter remissen handläggas av regeringen och de övriga partierna innan Folkpartiet ensamt påbörjar något som inte ens har stöd hos dem det gäller. Annars är ju utredningen Romers rätt – en strategi för romer i Sverige bara ett stort skämt! Men framför allt vill vi att ministern tar sig tid att läsa de remissyttranden som vi romer har skickat in och där vi tydligt tar avstånd från bl.a. en Vitbok.

Till slut hoppas vi att ministern inte sätter alltför stort fokus på sådant som inte är av nytta eller intresse för oss romer eller för skattebetalarna som i slutändan finansierar kalaset.

© Denna >blogg. Korta citat får göras.
Länka alltid till originaltexten.

Äntligen: DO Katri Linna tvingades gå!

Äntligen har Katri Linna tvingats lämna posten som chef för myndigheten DO, Diskrimineringsombudsmannen! Nedan finns en del av de många texter och artiklar jag skrivit om Katri Linna och det katastrofala sätt som hon har (miss)lett verksamheten på.

Om mina skriverier på något sätt har bidragit till att hon får gå så är jag glad, men mest hyllar jag idag DO:s personal som i rädslans och feghetens Sverige har stått upp och sagt som det är när det gäller deras arbetsmiljö och Linnas inkompetens som chef! Hoppas att flera följer i deras fotspår, gudarna ska veta att det finns en hel del myndigheter där det också borde ske rejäla rensningar!

Just nu ligger dock fokus på glädjebudskapet att Katri Linna får gå. Att hon hade fått sitta kvar i ytterligare fyra år hade varit rent sinnessjukt. Nu får man bara hoppas att ansvariga i regeringen också inser att en sådan koloss (och mjölkko för allehanda ”kränkningar”) som DO har blivit, måste läggas ner helt. det finns ju domstolar!

Här är en del av mina texter och artiklar om DO:
Diskrimineringsombudsmannen utsedd till Sveriges sämsta chef
– 19.8 2009
Anmälan om slöjor ett sätt att tjäna pengar
– 19.8 2009 Newsmill
”I Sverige arbetar staten tydligen både mot och för diskriminering.”
– 8.9 2009
Återerövra åsikts- och yttrandefriheten!
– 13.9 2010
Lägg ner DO!
– 10.2 2010
En migga apropå DO och niqaber: ”Är det inte domstolarna som bestämmer?”
– 1.12 2010
DO är ingen domstol!
– 2.12 2010
Lägg ner DO och Katri Linnas onödiga arbete
– 2.12 2010, Newsmill
Hur länge får urusla chefer på onödiga statliga verk sitta kvar?
– 14.1 2011
Först nu (!) tar Studio Ett upp frågan om den massiva kritiken mot DO Katri Linna! – 27.1 2011

OBS! Kommentar om Katri Linnas nya uppdrag som innebär att hon (mot många romers uttryckliga önskan…) ska ta fram en vitbok om hur romerna behandlats i Sverige, kommer i ett annat inlägg.

© Denna blogg. Citera gärna men länka alltid
till originaltexten här på bloggen!