• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2011
  M T O T F L S
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Märkligt utspel av riksdagsledamot, tillika partiledare

Lars Ohly, erfaren politiker och riksdagsledamot och dessutom partiledare i Vänsterpartiet, verkar inte ha tänkt igenom riktigt ordentligt vad han säger i sitt senaste utspel:

Regeringen för en djupt inhuman massavvisningspolitik. Att människor avvisas till krig och förföljelse är skandalöst.

Han väljer helt att bortse från, att de personer som avvisas från Sverige (sannerligen inga ”massor”…), är personer som inte bedömts ha asyl-, skydds- eller andra skäl att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Att de har gått igenom den lagstadgade, av riksdag och regering bestämda, asylprocessen i Migrationsverket med överklagningsmöjlighet i migrationsdomstol och fått avslag på sina ansökningar som prövats i enlighet med svensk utlänningslag och internationella konventioner.

Ohly säger vidare i sitt pressmeddelande:

Jag hoppas att migrationsminstern har förmågan att lyssna till människors uttryck för medmänsklighet och krav på rättvisa.

Det är lätt att rada upp floskler och uttrycka önskemål om vad migrationsministern ska göra. Ohly vet att många som tar del av vad han skriver och säger inte känner till särskilt mycket om asylprocessen och utlänningslagen. Det är ju inte – och det vet Ohly mycket väl – migrationsministern som sitter och fattar beslut om vilka som ska få stanna i Sverige. Inte heller kan migrationsministern lägga sig i Migrationsverkets eller migrationsdomstolarnas självständiga arbete (”ministerstyre”) och han kan heller inte plötsligt, ensam och utan vidare, ändra på de lagar som stiftats i demokratisk ordning. Vi har inte diktatur i Sverige utan demokrati, som bekant, och då kan enskilda ministrar inte dra röda pennstreck i lagar och regler som överenskommits gemensamt.

Att tala om ”regeringens massavvisningspolitik” är djupt ohederligt och även vilseledande för allmänheten (de, som lyssnar på Lars Ohly). Regeringen har ingen politik för massavvisningar! Regeringen och riksdagen har däremot slagit fast vilka kriterier som ska gälla för dem som söker sig till hit av olika anledningar och vill få rätt att leva här. Då gäller givetvis att den, som av Migrationsverket och i migrationsdomstol inte fått tillstånd att stanna i Sverige ska lämna landet. Det är inte Ohlys, kyrkans, asylgruppers eller andras – vare sig enskildas eller sammanslutningars – åsikter och tyckanden som ska avgöra vilka som ska tas emot och ges uppehållstillstånd i Sverige!

Grundprincipen är att man lämnar landet så snabbt som möjligt och – givetvis – självmant. Många gör inte det, utan stannar här illegalt. Då träder Polisen in och fullgör sina plikter, i vilka främst ingår att se till att landets lagar följs. Bryter man mot lagen får det konsekvenser och när det gäller f.d. asylsökande som vistas illegalt i landet är konsekvensen tvångsutvisning (när han/hon alltså inte lämnar landet på det sätt lagen föreskriver).

Vad Ohly tycks förespråka är – till skillnad från den ”massavvisningspolitik” som han felaktigt anklagar regeringen för – en ”masskvarstanningspolitik” för i princip alla som lyckats ta sig hit – d.v.s. i absolut klartext: fri försörjningsinvandring. Men så säg det då, i stället för att slå på dem som försöker upprätthålla de lagar som även Ohlys parti varit med och stiftat!

Till slut: Det är alltid bra att människor reagerar mot vad de upplever som orättvisor eller felaktigheter. Den rätten har alla i Sverige: att uttrycka sina åsikter enskilt eller i demonstrationer tillsammans med andra. Om man anser att utlänningslagen borde ändras eller att Migrationsverket och domstolarna borde tolka den på ett annat sätt än de gör nu, då står det var och en fritt att säga det. Att däremot påstå att regeringen har en ”massavvisningspolitik” är som sagt både ohederligt och felaktigt.

© Denna blogg. Vid kortare citat,
var god länka till originaltexten.

I Norge: 66 procent färre ensamkommande minderåriga asylsökande

Under tiden jan-okt 2010 kom 799 asylsökande som sade sig vara minderåriga till Norge. Under samma tid kom 1.948 till Sverige.

Antalet som kommer till Sverige ökar, i Norge minskar det kraftigt.  I jan-okt 2010 var antalet minderåriga asylsökande till Norge 66 % av antalet som kom 2009. I Sverige blir ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga asylsökande, ofta pojkar i tonåren, bara fler och fler. (Läs och lyssna på Kommuner kan tvingas ta emot asylsökande barn, SR P1).

I Finland sökte 261 minderåriga asyl under tiden jan-okt 2010, en rejäl minskning (ca 45 %) jämfört med året innan under samma tidsperiod, då antalet var 484.

Till Danmark kom under hela 2009 (dvs jan-dec) 529 minderåriga asylsökande. Jämförande statistik för 2010 hittade jag inte (vilket förstås inte är detsamma som att den inte finns, bara att jag inte hittade uppgifterna).

Är det ingen som reflekterar över vad dessa skillnader mellan grannländerna kan bero på? (Läs också här).

Alla statistiska uppgifter finns givetvis på de olika ländernas migrationsansvariga myndigheters hemsidor.