• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

I finländska medier 2 maj

Som en del av ett eget litet folkbildande projekt om Sveriges östra grannland samlar jag då och då, under rubriken I finländska medier, notiser och citat ur artiklar antingen från finlandssvenska eller från finskspråkiga medier (och översätter till svenska). Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). Läs, titta och lyssna gärna mer på finländska medier på bl.a. yle.fi, hbl.fi, vbl.fi, abounderrattelser.fi (på svenska). Stora finskspråkiga medier är bl.a. hs.fi, is.fi. il.fi, yle.fi.

I finländska medier 2 maj

Socialdemokraterna tar inte ställning till om Finland ska delta i stödpaketet till Portugal. I sitt svar till regeringssonderaren Jyrki Katainen nöjer sig socialdemokraterna med att säga att EU-länderna inte ska bära solidariskt ansvar för varandras ekonomi eller skulder.

Sannfinländarna vägrar att gå med på att rikta ekonomiskt stöd till Portugal. Det säger partiet i sitt svar till regeringssonderaren Jyrki Katainen (Samlingspartiet). Sannfinländarna säger att de varken kan stöda det så kallade Portugalpaketet eller inrättandet av en permanent stabilitetsmekanism i Europa. Partiet går inte heller med på att öka på Finlands andel i de temporära stabiliseringsfonderna.

Trots motståndet till EU-stöden är Sannfinländarna beredda att delta i en majoritetsregering som leds av Samlingspartiet.

Katainen ska nu gå igenom svaren med alla riksdagsgrupperna. De egentliga regeringsförhandlingarna börjar nästa måndag 9 maj), och det är meningen att den nya regeringen ska tillträda torsdagen den 19 maj.
———-
En nationalsocialistisk rörelse har ansökt om att få registrera sin förening i Finland. Målsättningen är att grunda ett parti och ställa upp i kommunalvalet nästa år. Rörelsen kallar sig Finlands nationalsocialistiska arbetarparti och använder hakkorset som symbol. Partiledaren får kallas Führer.

För att bli medlem i rörelsen måste man vara finsk medborgare. Personer med invandrarbakgrund är inte välkomna. Den här punkten kan emellertid bli problematisk, säger Inrikesministeriets polisavdelning, och kan strida mot gällande lagstiftning.

Utrikesministeriet har inte funnit någon orsak i att förbjuda grundandet av ett nationalsocialistiskt parti. Man har inte hittat något fascistiskt i partiet, men kommer att följa verksamheten och se hur den utvecklas.

Enligt partiets ordförande Pekka Luoma är partiets tanke folket och fosterlandet. Man ska bekämpa invandring, särskilt av mörkhyade personer.

På Justitieministeriet säger man att det är troligt att föreningen kommer att godkännas och bli ett parti såvida den lyckas få ihop 5 000 anhängare.
———-
EU:forskaren Daniel Gros, Bryssel:
Finland får betala ett högt politiskt pris om det avstår från att hjälpa Portugal.

Timo Soini:
Katainen får dra sina slutsatser av de stora partiernas oenighet gällande stabilitetsmekanismen i euro-området och Portugalpaketet.

Soini bestrider att sannfinländarna skulle förbereda sig för att gå över i opposition genom sina svar på de frågor som Katainen ställt. Enligt honom behöver Finland en majoritetsregering, men det måste avgöras hur man ska få ihop en sådan.

Kartläggningen av hur bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter tillämpats överlämnad till migrationsministern

Kartläggningen av hur bestämmelsen synnerligen ömmande omständigheter tillämpats, har idag (2 maj 2011) överlämnats till migrationsministern.

Hovrättsrådet Eva Lönqvist fick i uppdrag att göra en grundlig kartläggning av hur undantagsbestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter tillämpats. Detta arbete är alltså nu slutfört. Migrationsminister Tobias Billström säger i ett pressmeddelande::

Foto: Pawel Flato

Vi får nu en samlad redovisning av den praxis som utvecklats om synnerligen ömmande omständigheter, särskilt när barn är berörda, det är ett viktigt underlag för regeringen.

Det är för tidigt att i dag säga vilka slutsatser som ska dras av denna omfattande rapport men efter vad jag redan har förstått har bestämmelsen tillämpats på det sätt lagstiftaren avsett. Kartläggningen ger heller inte stöd för att någon kategori asylsökande hamnat utanför tillämpningsområdet. Det är förstås mycket glädjande.

Kartläggningen kan läsas här.