• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

I finländska medier 6 maj

Som en del av ett eget litet folkbildande projekt om Sveriges östra grannland samlar jag då och då, under rubriken I finländska medier, notiser och citat ur artiklar antingen från finlandssvenska eller från finskspråkiga medier (och översätter till svenska). Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). Läs, titta och lyssna gärna mer på finländska medier på bl.a. yle.fi, hbl.fi, vbl.fi, abounderrattelser.fi (på svenska). Stora finskspråkiga medier är bl.a. hs.fi, is.fi. il.fi, yle.fi.

I finländska medier 6 maj

Riksdagens stora utskott ska på onsdag 11 maj slå fast Finlands ståndpunkt i fråga om Portugalpaketet. Det är meningen att Finland ska gå i borgen för drygt en miljard euro av Portugals lån. Riksdagens stora utskott fick på fredagen, 6 maj, en rapport om situationen i de förhandlingar om Portugalpaketet som leds av Kimmo Sasi (Saml).

SDP har en nyckelposition. Under fredagen 6 maj kommer Kimmo Sasi att diskutera per telefon med riksdagspartiernas representanter.

Centern har lämnat gruppen som försöker få fram ett ställningstagande som riksdagens majoritet stöder när det gäller Portugalpaketet och EU:s tillfälliga och permanenta stödmekanismer. Sasi:

Jag kommer inte att rapportera till utskottet om hur gruppens förhandlingar framskrider, för jag har ingenting att berätta.

SFP och Samlingspartiet är mest beredda att godkänna stöden. Vänsterförbundet och Sannfinländarna har klargjort att de inte godkänner EU-stöden. Kimmo Sasi (Saml.):

Nu är SDP i en nyckelposition. Socialdemokraterna är ett stort parti och många väntar på vad de ska säga.

Förhandlingarna om partiernas inställning till stödpaketet till Portugal stampar på stället.

I går kväll (5 maj) lyckades grupperna inte heller komma fram till några konkreta resultat. Klart blev i alla fall att Sannfinländarna fortfarande röstar emot stödpaketet. Centern har dragit sig ur förhandlingarna tillsvidare.

Lobbying förs också på hög nivå – chefen för Europeiska centralbanken Jean-Claude Trichet uppges ha diskuterat Portugal-frågan med tre partiledare under sitt besök i Helsingfors

Riksdagens förre talman, Samlingspartiets Sauli Niinistö kräver ändringar i det stödpaket till Portugal som nu förbereds. Han vill att man ska öka antalet parter som ställs till svars för skuldkrisen. Det skulle göra att Finlands andel av stödet till Portugal minskar.

Niinistö föreslår att man nu ska använda samma mekanism som då Irland fick stöd. Då deltog också EU-kommissionen i stödåtgärderna och det gjorde att man fick med länder utanför eurozonen.

Både regeringssonderaren Jyrki Katainen (Saml) och EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn (C) säger att stödet till Portugal är nödvändigt för att undvika en ny global finanskris. Sauli Niinistö tycker att det argumentet kräver mer precisering.

Sannfinländsk riksdagsman håller sitt löfte: Skänker bort hela sin lön till vården.

Prosten Anssi Joutsenlahti skänker hela sin riksdagslön till vårdarbete så länge han är riksdagsledamot. Det blir en enormt stor summa. Han säger:

När jag kandiderade, på Timo Soinis begäran, för fyra år sedan, då lovade jag donera halva min lön. Nu donerar jag hela lönen eftersom jag vill vara ett gott föredöme och visa att jag som riksdagsman inte fyller mina egna fickor utan går folkets ärenden.

Joutsenlahti säger, att han klarar sig på sina drygt 1.000 euro som han får i pension och att han inte behöver någon riksdagslön:

Det står varje riksdagsledamot fritt att göra som jag. Men jag får knappast några efterföljare. Som präst vill jag värna om mina medmänniskor.

Joutsenlahti vet ännu inte hur mycket han får i riksdagslön:

Jag har inte fått något lönekvitto än. Inklusive skatt är det säkert över 4.000 euro i månaden under minst fyra år – om riksdagen håller ihop så länge. Första gången jag kom in i riksdagen, 1979, då var Kekkonen redan i så dåligt skick att han inte klarade att splittra riksdagen. Efter det har den inte splittrats och jag tror inte att det blir förtida val. Folket har talat och nu får det vara slutsnackat.

Joutsenlahtis riksdagsledamotslön räcker till en anställd som jobbar på Lohikko ålderdomshem och till en hemsjukvårdare i Kankaanpää. Joutsenlahti säger att han också kommer att verka som präst på begäran av privatpersoner i Kankaanpää och dess grannkommuner. också det utan att ta betalt.

Om församlingen ber mig att hoppa in, då får jag ersättning för mitt arbete.

Citat ur artiklar. Översättningar från finska © Merit Wager.

Sverigefinska ungdomsförbundets generalsekreterare riktar skarp kritik mot Sverigefinska riksförbundet

Den 5 maj kom ett brev från Sverigefinska ungdomsförbundets generalsekreterare, Markus Lyyra. Det kan läsas här på finska och här på svenska. Här rapporterar SR Sisuradio kort, på svenska.

Innan man skriver ett sådant brev har det gått långt. Missnöjet med SFRF/RSKL (Sverigefinska riksförbundet / Ruotsinsuomalaisten keskusliitto) har pyrt länge och definitivt inte enbart från Markus Lyyras håll. Men – som vanligt – så har många hållit tyst alltför länge. Själv tillfrågades jag om min syn på SFRF:s verksamhet av SR Sisuradio i mars i år och om det står också att läsa i breven som nämns i första stycket.

Anledningen till mina uttalanden var bland annat att SFRF överhuvudtaget inte visat något som helst intresse för den finskspråkiga krigsveteranen Veikko Virtanens, 90, fall under 2010, och inte heller för andra åldringars ofta mycket svåra situation när svenska språket försvinner på gamla dar (t.ex. Annikki Hansen, 83). Alltså inte utåt! Det är möjligt – och troligt – att SFRF sysslat med dessa och många andra för sverigefinländare livsviktiga och angelägna frågor, men det är inget som man känner till eftersom de inte syns vare sig i sociala medier eller i traditionella medier mer än ytterst sporadiskt. Och så kan inte ett stort förbund hålla sig undan offentligheten idag, det fungerade på 60-talet men inte år 2011. Särskilt inte som man säger sig ”demokratiskt företräda alla sverigefinländare oavsett ålder”!!!

Det behövs en rejäl förändring på SFRF/RSKL! Det står extra klart när man hör förbundets ordförande, Veikko Visuri, i den intervju (på finska) som SR Sisuradio gjort med honom efter att Ungdomsförbundets generalsekreterare Markus Lyyra (och andra tidigare) riktat skarp kritik mot det förlegade sätt som SFRF/RSKL styrs och leds! Han tar inte på sig någon skuld eller något ansvar för situationen. han har inte gjort några fel. Han kommer inte att prata med Markus Lyyra. han funderar på att göra en anmälan om förtal på grundval av det brev som Markus Lyyra offentliggjort. den här gamla finska ledarstilen är antik och kan man inte fungera på ett modernt och öppet sätt så platsar an faktiskt inte i en organisation som faktiskt måste följa med i tiden.

Vid nästa årsmöte som äger rum 3-5 juni i år, finns möjligheten att välja både ny ordförande och nya företrädare i styrelsen, om man så önskar. Det ska sverigefinländarna – som alla företräds av SFRF/RSKL! – vara medvetna om och de som vill bör ta tillfället i akt och rösta för en nyare, modernare organisation där sådana här dumheter och idiotier som de som nu avslöjats, men som många känt till länge, inte får fortsätta att pågå.

SR Sisuradio och/eller Uutiset skulle också kunna granska hur alla miljoner kronor i statliga stöd samt alla medlemsavgifter som kommer in, används (arvoden till styrelseledamöter, aktiviteter etc). Antalet medlemmar har ju minskat kraftigt, men det statliga stödet har förblivit oförändrat. Det är givetvis av intresse för sverigefinländarna att få det redovisat, hur förbundets medel, som ju inte minskat (annat än medlemsavgifterna) har använts.

Sex år med bloggen

Den 6 maj 2005 började jag blogga. Under de sex år som gått sedan dess, har jag publicerat 6201 inlägg, vilket – om jag räknar rätt – innebär i genomsnitt 2,83, d.v.s. nästan tre inlägg per dag. Nästan tre inlägg per dag, dag ut och dag in i sex år…

Här finns t.ex. historien om Vickys Livs, skildrad i 116 inlägg och dessutom en halvtimmes dokumentärfilm (se vänsterspalten där den finns i tre delar). Här finns också den delvis plågsamma och utdragna berättelsen om Vietnamesen i 107 delar, en samtidsskildring av ett asylöde.

Om ämnet Asyl&Migration finns 1902 inlägg, många handlar om asylsökandes egna berättelser, många handlar om en annan sida av det här samhällsområdet, en sida som ”gammelmedia” i princip aldrig – eller mycket sällan – belyser: berättelser inifrån Migrationsverket, av personal på HVB-hem dit ensamkommande minderåriga asylsökande kommer, socialsekreterare som kommer i kontakt med asylsökande samt UD-personal på svenska ambassader i världen. Vi har ju haft en tradition av att media ska belysa företeelser objektivt eller åtminstone från olika sidor, men när det gäller just frågor kring asyl och migration så är det till stor del bara en sida som beskrivs. Här på bloggen kan man då läsa vad seriösa, hårt arbetande miggor skriver om hur verkligheten ser ut från deras perspektiv. Den som läser deras initierade berättelser från sin vardag får kanske en lite mer nyanserad bild än den får om den enbart håller sig till traditionella medier. Det är viktigt, för – som jag brukar upprepa gång på gång här på bloggen – ”Det är inte svart eller vitt, det är svart och vitt. Samtidigt.”

En hel del har jag också förmedlat om Finland, finlandssvenskt, finskt – 1226 inlägg; antalet Mumincitat är 22 (hittills) i en egen kategori.

Antalet inlägg under rubriken Be my guest är 98, det har varit – och är – roligt att publicera texter av intressanta människor som har något att berätta!

Jag fortsätter att blogga så länge jag tycker att jag har något att förmedla och så länge ni, som läser, fortsätter att besöka bloggen och läsa mina och andras texter som publiceras här!