• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

I finländska medier 12 maj – Sannfinländarna ställer sig utanför regeringen

Som en del av ett eget litet folkbildande projekt om Sveriges östra grannland samlar jag då och då, under rubriken I finländska medier, notiser och citat ur artiklar antingen från finlandssvenska eller från finskspråkiga medier (och översätter till svenska). Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). Läs, titta och lyssna gärna mer på finländska medier på bl.a. yle.fi, hbl.fi, vbl.fi, abounderrattelser.fi (på svenska). Stora finskspråkiga medier är bl.a. hs.fi, is.fi. il.fi, yle.fi.

I finländska medier 12 maj – mycket handlar om att Sannfinländarna meddelat att de ställer sig utanför regeringen och blir största oppositionsparti.

Sannfinländarna går inte med i den nya regeringen. Regeringssonderaren Jyrki Katainen är fri att diskutera regeringsmedverkan med andra partier.

Det är klart att det skulle ha varit trevligt att vara med i regeringen, det var vårt mål. Men ibland möter man besvikelser i livet.

Det sade partiets ordförande Timo Soini vid en presskonferens i förmiddags. Enligt honom kan varken han eller partiet agera mot sin övertygelse vad gäller EU-stöden. Andra må vända kappan, menade Soini, men Sannfinländarna gör det inte:

Partiet deltar inte i sådana regeringsförhandlingar som stöder Portugalpaketet och för EU i riktning mot en förbundsstat.

Soini meddelar redan nu om beslutet att gå i opposition, hans parti vill inte fördröja regeringsförhandlingarna. Han konstaterar:

Sannfinländarna blir nu det ledande oppositionspartiet.
———-
Socialdemokraternas ordförande Jutta Urpilainen beklagar Sannfinländarnas beslut att stanna utanför regeringen och gå i opposition. Hon konstaterar:

Baserat på valresultatet skulle Sannfinländarna ha suttit i regeringen. Nu kan inte Sannfinländarna använda det förtroende de fått för att påverka i samhällsfrågor. Hon framhåller också att det aldrig tidigare i Finlands historia hänt, att en lika stor valsegrare som Sannfinländarna frivilligt har gått i opposition och säger också:

Soini verkar vilja undvika att ta ansvar. Det är svårt att påverka om man inte sitter med i regeringen. Jag tror att många som röstat på Sannfinländarna är besvikna.
———-
Gröna riksdagsgruppens ordförande, Ville Niinistö, säger att partiet nu får en möjlighet överväga om det i regeringen finns möjligheter att driva en tillräckligt grön politik:

Läget är sådant att alla partier som vill ta ansvar måste fundera på Finlands bästa.

Regeringssonderaren Jyrki Katainen(Saml) har en helt ny situation framför sig efter att Sannfinländarna beslutat gå i opposition. De Gröna är ännu inte beredda att ta regeringsansvar, men partiet utesluter inte heller en sådan möjlighet.

Jyrki Katainen har inte varit i kontakt med De Gröna.
———-
Centerns viceordförande Tuomo Puumala säger fortfarande bestämt nej till regeringsmedverkan:

Nej, vi är inte med i regeringen. Man kan inte vara med i regeringen med ett understöd på 15,8 procent i valet.

Kristdemokraternas riksdagsgrupps ordförande, Peter Östman, säger att partiet hoppas kunna vara med i regeringen och påverka och att önskemålen som partiet framfört ska bli hörda i regeringsprogrammet.

Svenska Folkpartiets riksdagsgrupps ordförande Ulla-Maj Wideroos tycker att Sannfinländarnas ordförande Timo Soini borde se sig själv i spegeln:

Nu har Soini ställt sådana villkor att ingen annan kan vara med honom.

Wideroos vill ännu inte säga något om SFP:s möjligheter att vara med i regeringen. Hon säger ändå att SFP aldrig haft en dålig situation med tanke på de svar partiet gett på regeringssonderaren Jyrki Katainens frågor.
———-
Sannfinländarnas ledare Timo Soini utropade sig till andlig ledare för oppositionen när han meddelade att partiet intar ställning som största oppositionsparti:

Jag blir ordförande för utrikesutskottet och lovar leda oppositionen i Veikko Vennamos anda.

Timo Soini motiverar beslutet att inte gå med i regeringen med att SDP:s och Samlingspartiets överenskommelse om EU-stöd inte passar partiet. Sannfinländarna är emot alla stödformer och stabiliseringsmekanismer:

Vi skulle svika vår linje om vi röstade emot den. Och jag vill inte ha särskilda friheter. Sitter man i regeringen så sitter man.

Han betonar att beslutet i Portugalfrågan var enhälligt både inom gruppen som fört regeringsförhandlingarna och inom riksdagsgruppen:

Nu är det onödigt att knarra.

Soini var medveten om att Samlingspartiet och SDP förhandlade om Portugalpaketet, men deltog inte i förhandlingarna. Men det är inget han grämer sig över och hälsar till de andra partierna:

Regeringarna håller inte nödvändigtvis i fyra år, eller så håller de. Skapa nu en sådan regering som ni själva tror på.