• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

I finländska medier 13 – 14 maj

Som en del av ett eget litet folkbildande projekt om Sveriges östra grannland samlar jag då och då, under rubriken I finländska medier, notiser och citat ur artiklar antingen från finlandssvenska eller från finskspråkiga medier (och översätter till svenska). Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). Läs, titta och lyssna gärna mer på finländska medier på bl.a. yle.fi, hbl.fi, vbl.fi, abounderrattelser.fi (på svenska). Stora finskspråkiga medier är bl.a. hs.fi, is.fi. il.fi, yle.fi.

I finländska medier 13 – 14 maj

Hbl listar knäckfrågorna i regeringsförhandlingarna:

1. Skattepolitiken. Samlingspartiet vill sänka inkomstskatterna och höja momsen, SDP vill att rika betalar mer än fattiga.
2. Arbetskarriärerna. SDP vägrar höja pensionsåldern. Då måste unga börja jobba tidigare och arbetstagarna må bra på jobbet.
3. Försvaret och garnisonerna. Försvaret måste spara och då blir det gräl om vilka garnisoner som läggs ner.
4. Förvaltningsreformer. Både SDP och Saml håller på stora enheter och färre kommuner. SFP ser till språkaspekten och är emot tvångssammanslagningar.
5. Klimat- och energifrågor. De gröna kanske vill skriva in ett förbud mot mer kärnkraft. SDP har kritiserat energiskatterna.
6. Den nya vallagens öde. En viktig fråga för De gröna, men SDP och SFP ogillar den. Ska projektet föras vidare eller inte?
7. EU-politiken. Det viktigaste är redan undanstökat. Nu ska det skrivas in i regeringsprogrammet.
———-
Regeringssonderaren Jyrki Katainen föreslår att den nya regeringen ska bestå av Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Svenska Folkpartiet, De Gröna och Kristdemokraterna.

Förslaget innebär att regeringen har 112 av riksdagens 200 mandat.
———-
De gröna har bestämt sig för att gå med i regeringsförhandlingarna – på det villkoret att regeringssonderaren Jyrki Katainen redan innan förhandlingarna drar igång godkänner en del krav från partiet. Partiet kräver att grundtryggheten ska höjas, klimatlagen ska förnyas och att inga fler kärnkraftstillstånd delas ut.

Vänsterförbundet, som inte ingår i den lista som sonderaren Katainen lagt fram, är berett att delta i regeringsförhandlingarna såvida partiet blir tillfrågat.

Det beskedet kom Vänsterförbundets riksdagsgrupp med i dag. Partiets ordförande Paavo Arhinmäki:

Vi kommer ändå att hålla fast vid våra krav – det som vi sade före valet gäller också nu.
———-
Minoritetsombudsmannen Eva Biaudet är nöjd med riksåklagarämbetets motiveringar i beslutet om riksdagsman Teuvo Hakkarainens uttalanden i Helsingin Sanomats video.

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske beslöt att det inte behövs någon förundersökning mot Hakkarainen, men konstaterar i sitt beslut att uttalandena innehåller drag av hatiskt tal.

Biaudet hade bett riksåklagaren bedöma om riksåklagaren Teuvo Hakkarinen gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, eller något annat brott, när han uttalade sig i en intervju för Helsingin Sanomat i april.
———-
Tre partier har tagits bort ur partiregistret, meddelar Justitieministeriet. Finlands Kommunistiska Parti, Kommunistiska Arbetarpartiet – För Fred och Socialism och Finlands seniorparti åker alla ur registret.

Av de tre partierna klarade sig Finlands Kommunistiska Parti bäst i årets riksdagsval. Partiet fick över 9. 000 röster, vilket nästan är en halvering från riksdagsvalet 2007. Seniorpartiet fick drygt 3.000 röster och Kommunistiska arbetarpartiet kring 1 500 röster.

Partierna togs bort från registret eftersom de inte fick någon riksdagsledamot invald i årets riksdagsval eller i riksdagsvalet före det.
———-
Den socialdemokratiske riksdagsmannen Erkki Tuomioja säger att han aldrig upplevt ett lika besvärligt läge i politiken som det som råder nu. Han antyder att man ännu borde se över Sannfinländarnas och Vänsterförbundets situation och att det inte heller är omöjligt att byta regeringssonderare.

Tuomioja påminner också om att det fortfarande är öppet vilka partier som slutligen är med i regeringsförhandlingarna. Ugångspunkten är ändå, enligt Tuomioja, att Sannfinländarna själva har fattat sitt beslut att utebli från regeringen.