• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

SVT:n suomenkielisen toimituksen historia on synkkää luettavaa – historik över SVT:s finskspråkiga redaktion är dyster läsning

Paula Tapiola, tidigare mångårig medarbetare vid SVT:s finskspråkiga redaktion (liksom även jag själv) har i sin examensavhandling – Kielivammaisista kielivähemmistöksi (På svenska: Från språkhandikappad till språklig minoritet) –  gett en mycket dyster bild av redaktionens historia. Bland annat har programutbudet ökat väldigt lite medan övrigt programutbud mångdubblats på 40 år. Det rapporterar SVT Uutiset ca 9 minuter in i ett inslag den 18 maj, som kan ses här, men endast under en vecka, t.o.m. den 25 maj. Finskspråkiga nyhetsprogram är ”diskriminerade” jämfört med svenskspråkiga, som ligger ute betydligt längre… I inslaget sägs bland annat:

Examensarbetet visar att finska behov har beaktats, men att där majoritetsbefolkningen serverats med slev så har de finskspråkiga serverats med en ihålig tesked.

Paula Tapiolas avhandling – Från språkhandikappad till språklig minoritet – bygger till en del på vad hon hittat i SVT:s dokumentarkiv. Hon säger till Uutiset:

Man kanske kan säga att genom tiderna har SVT aldrig satsat fullt ut på att utveckla sina finskspråkiga program. Under hela  1980-talet kämpade man för dagliga nyhetssändningar på finska. På 1990-talet skedde en marginalisering av Finska redaktionen. Den tekniska utvecklingen förde med sig att man satsade på alla andra program, medan Finska redaktionen fick två minuter längre sändningstid.

Vidare konstaterar reportern i inslaget att de finskspråkiga programmen regleras dels av av SVT:s ledning; dels av riksdagens beslut om sändningstillstånd. Paula Tapiola säger, att det är mycket svårt att förutspå hur det ser ut om 20 år och att bestämmelserna som definieras  i koncessionsavtalen öppnar för en avsevärd försvagning av den finska redaktionens ställning. Hon säger också:

Om SVT:s nuvarande ståndpunkt och dagens sändningstider står fast och antalet sändningar likaså, där är framtiden ganska dyster.

Här finns en del läsning om hur SVT har hanterat främst den finskspråkiga, men också delar av den svenskspråkiga verksamheten, under de senaste åren:
SVT struntar både i lag och tillstånd – kolumn i SvD 25 oktober 2010
Apropå arbetsgivares maktfullkomlighet – 7 november 2010
SVT:s personalpolicy är helt åt skogen! – 31 januari 2011 (I denna text finns mängder av länkar till andra texter i ämnet).