• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Om gränskontroller i Europa – Is Schengen dying?

I BBC den 14 maj, under rubriken Is Schengen dying?, sägs bland annat:

But it is reported that of the 22 Schengen countries in the EU, only four do not support a move to reinstate border controls.

Endast fyra av 22 Schengenländer uppges alltså vara helt emot återinförda gränskontroller i Europa! Vad betyder det för Schengen-samarbetet och vad betyder det för hela den europeiska unionen? En gemensam asylpolitik kunde ha räddat Schengen, anser observatörer.

Och i en utrikeskrönika på Yle den 19 maj kan man bland annat läsa:

Det interna politiska trycket i allt fler EU-länder ser ut att leda till att alla börjar se om sina hus, reaktionerna sprider sig  och risken för att Schengen-samarbetet försvagas är överhängande.

Och vidare:

Samtidigt som invandrarfientligheten tilltar och uttalas öppnare i allt fler länder ifrågasätts också avsaknaden av gränskontroller. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso menar att t.ex. Danmarks beslut att återinföra gränskontroller är ett brott mot europeisk lag. Andra anser att en gemensam europeisk asylpolitik kunde ha räddat Schengen.

I Finland har omkring 2,5 procent av invånarna utländsk bakgrund. De flesta kommer från Ryssland, Estland och Sverige. Motsvarande siffra för Sverige är över 15 procent. Antalet utländska medborgare i Sverige är drygt 6 procent. I Tyskland har ca 20 procent, en femtedel av befolkningen, en invandrarbakgrund.

%d bloggare gillar detta: