• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga om Bamsetidningen – igen

Den migga som skrev inlägget En migga om Migrationsverkets Bamsetidning (18 maj), skriver igen:

Nu har jag tittat på Bamsetidningen och även följt debatten om den i radio. Uppenbarligen så har tidningen tagits fram av Migrationsverket och ett antal organisationer exempelvis Röda Korset, Barnombudsmannen etc har tyckt att tidningen är helt okej.

Jag är själv osäker på om barn alls ska informeras om asylprocessen om deras föräldrar inte vill att de ska höras av verkets personal och om föräldrarna inte talat om för barnen varför familjen är här. Enligt barnkonventionen så är det föräldrarna som har ansvaret för sina barn och familjens integritet ska respekteras.

Ganska anmärkningsvärt i debatten är, att motståndare till Bamsetidningen kommer med argument som att ”ingen ansöker om asyl om den inte  har asylskäl” och utläggningar om barnen i Somalia och Afghanistan. Vederbörande verkar inte ha förstått att somalier och de flesta afghaner (med barn) får uppehållstillstånd.

Men det finns ett stort antal asylsökande, även familjer, från andra länder, som inte har asylskäl. För att kunna förstå detta så måste man förstå vad som menas med förföljelse, omänsklig eller förnedrande behandling, tortyr etc. Detta går att läsa om i utlänningslagen och i dess förarbeten. Varenda person eller familj som kommer hit och ansöker om asyl har inte asylskäl. Föräldrarna kan ha andra skäl att vilja emigrera men asylprocessen är inte rätta sättet att göra det.

© Denna blogg!

Finland: Antalet asylsökande minskar

Antalet asylsökande minskar. Under perioden januari till april sjönk antalet asylsökande med 40 procent jämfört med samma tid i fjol.

913 personer sökte asyl i Finland under början av året mot 1.505 för ett år sedan. Enligt uppgifter i Aamulehti sökte till exempel 121 somalier asyl i år, vilket är 80 färre än i fjol.

Också i Europa överlag finns det färre asylsökande, men i Sverige ökar siffrorna. Sverige lockar mer än Finland eftersom där redan finns en stor grupp invandrare.

Det faktum att Finland har skurit ner utkomstödet (som det ekonomiska bidraget kallas i Finland)  för asylsökande kan också ha påverkat intresset att söka sig till Finland, säger Inrikesministeriet till tidningen Aamulehti.

Tillägg: En person hör av sig och påpekar att Aamulehtis uppgift om att asylinvandringen i Sverige har ökat jan-apr 2011 inte stämmer.

Så här ser siffrorna ut i Sverige (källa Migrationsverket i Sverige):
Antal asylsökande jan-apr 2010 = 10.262
Antal asylsökande jan-apr 2011 = 8.256 (minskning med ca 20 %)

Så här ser siffrorna ut i Finland (källa Migrationsverket i Finland):
Antal asylsökande jan-apr 2010 = 1.505
Antal asylsökande jan-apr 2011 = 913 (minskning med ca 40 %)