• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Utredningsförslag om vård för papperslösa presenterades den 31 maj

Den regeringstillsatta utredaren Erna Zelmin presenterade idag sina förslag om vård för ”papperslösa”. Hon föreslår en ny lagstiftning på området hälso- och sjukvård, ”som ska bli mer ändamålsenlig” och

asylsökande och ”papperslösa” personer, oavsett ålder, ska ha samma omfattning och på samma villkor tillgång till vård, som vi som bor och är folkbokförda här i landet.

Det rör sig om (enligt obekräftade uppskattningar) 10.000 – 35.000 personer som vistas här illegalt (och som man envisas med att kalla ”papperslösa”) samt ca 35.000 asylsökande per år.

Utredaren Erna Zelmin föreslår att både asylsökande barn och barn och unga  (upp t.o.m. 19 år) till illegala invandrare ska ha rätt till samma subventionerade tandvård som de som är skrivna i landet. Hon anser också att asylsökande även fortsättningsvis ska betala en lägre avgift än vi andra i Sverige (ett avsteg från den i övrigt ständigt framhållna likabehandlingsprincipen). Däremot föreslår hon att illegala invandrare (de, som kallas ”papperslösa”, alltså) ska betala samma avgifter som boende i landet.

Elna Zelmin säger, att hon bedömer att hennes förslag inte kommer att ge någon negativ inverkan på asylprocessen och att det inte kommer att innebära att fler människor kommer att välja att (bara det: ”välja att”!!!) stanna här utan tillstånd. Eller att det kommer hit fler personer utan att ha tillstånd till det.

Sedan resonerar hon kring vad det är som gör att människor migrerar, varför de lämnar sina hemländer och kommer till denna lysande konklusion:

Samlat har vi kunnat konstatera att det inte är hälso- och sjukvård som gör att människor lämnar ett land eller kommer till ett land. Det är vanligtvis (!?) helt andra faktorer som styr detta.

Hon säger vidare – och här kommer ytterligare en paradox, vilket den här presentationen är full av – följande:

Att kunna identifiera, framför allt då papperslösa personer, det är ju naturligtvis någonting som är viktigt (!!??). Jag har inte inom ramen för utredningen haft möjlighet att bygga upp eller analysera och sätta form på något nationellt register över de här personerna (??!). Men den här frågan behöver man jobba vidare med.

Kommentar till ovanstående stycke: Är det inte meningen att de som vistas här illegalt ska lämna landet? Hur kan man föreslå att det ska byggas upp ett register för ett parallellt system med människor som är här i strid med lagen men som ändå ska ha samordningsnummer, få hälso- och sjukvård och leva här utan tillstånd? Det här blir lite surrealistiskt och förvirrande. Än mer förvirrande blir det när utredaren drar in etableringsreformen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och funderar kring hur man då ska hantera ”människor som kommer hit och som ska in i det svenska samhället och som inte har personligt samordningsnummer”. Men ska de inte först få uppehållstillstånd, om de ”ska in i samhället”???

Ska det nu inte längre krävas uppehållstillstånd för att vistas i Sverige? Ska det räcka med att man tar sig hit och stannar här för att man själv väljer det? Är det meningen att vi ska ha fri invandring utan försörjningskrav och med fri hälso- och sjukvård för vem som vill i Sverige? Om man kan komma hit och själv helt enkelt välja att stanna här och få hälso- och sjukvård, bli registrerad och få ”samordningsnummer” och man då, som utredaren säger: ”ska in i det svenska samhället”, då är det ju lika med fri invandring, som jag bedömer det. Jag kan ha fel, jag kan ha missat något här – i så fall är det för att allt detta är så totalt förvirrande att det är svårt att hänga med i tankesvängarna. Dessutom blandar utredaren även in patientrörligheten inom EU – hittills trodde jag att den gällde EU-medborgare och personer med tillstånd att vistas i ett EU-land, men så verkar det inte längre vara när man hör utredaren Erna Zelmin.

Vidare anser hon att illegala invandrare ska kunna tillgodoräkna sig högkostnadsskydd (!!!) för, som hon så klarsynt och tydligt säger:

Bara för att man är ”papperslös” så är man ju inte identitetslös. Det finns många papperslösa som faktiskt har identitetshandlingar som är fullt användbara i det här sammanhanget, och då vill jag inte stänga en dörr utan öppna upp för dem som kan tala om vilka de är.

Kommentar: Men man ska ju lämna landet när man inte har fått uppehålls- och arbetstillstånd här!!! Inte åtnjuta förmåner och t.o.m. högkostnadsskydd (det blir ju bisarrt!) som tack för att man tagit sig hit och ”valt” att stanna här utan tillstånd, d.v.s. vistas här olagligt.

Sedan talar Erna Zelmin om kostnaderna och säger att vården för asylsökande kostar ca 1,1 miljarder kronor (1100 miljoner kronor) per år och menar att de skulle öka med ca 100 miljoner per år om man utvidgade rätten till vård till alla som egentligen inte ska vara här alls. Vård för ”papperslösa” skulle kunna komma att kosta uppåt en miljard kronor (1000 miljoner kronor) ytterligare per år, säger hon. Totalt kan det handla om ca 3,2 miljarder skattekronor (3200 miljoner kronor) per år för vård åt personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Om jag förstått presentationen rätt. se nedan, där finns en länk till webbutsändningen så kan den som vill själv lyssna på vad som sägs.

När det gäller hur allt detta ska finansieras, säger Erna Zelmin, så handlar det om att öka statsbidragen till landstingen för vården av illegala invandrare och öka anslagen till Migrationsverket för vård av asylsökande med avslagsbeslut, d.v.s. som ska lämna landet. Förändringarna tänker sig utredaren Erna Zelmin, ska träda i kraft 1 januari 2013. Hon säger:

Det är naturligtvis angeläget att de här reformerna träder i kraft så fort som möjligt.

Hon säger att det har funnits ett stort antal osäkerhetsfaktorer både vad gäller antal, innehåll och kostnader och att hon fått göra uppskattningar och avvägningar. Och hon avslutar med att kalla det för ”främlingsfientlighet inom vården”, när/om vårdpersonal tipsar Polisen om människor som vistas illegalt i Sverige och säger att det är viktigt att man har ett värdegrundsarbete inom vården (som alltså ska gå ut på att man inte talar om när personer som inte har rätt att vistas i landet ändå vistas här). Hon svarar också på en fråga och säger, att ”det är inte straffbart” att meddela att illegala invandrare finns på en vårdenhet men att ”det kan ju vara tokigt ändå”!

Så bakvänt har det blivit i Sverige, att en regeringsutredare anser att det är fel och strider mot någon värdegrund, att informera relevanta myndigheter om att en person utan tillstånd (OBSERVERA utan tillstånd!) vistas i landet. I andra fall ska man nog anmäla brott…  Så har det blivit i Sverige, att  människor som valt (just det ”valt”) att stanna i landet olagligt ska ges ”fri” ( i själva verket skattefinansierad) hälso- och sjukvård och att att i stället den sjukvårdspersonal som eventuellt meddelar Polisen att det på deras avdelning eller vårdcentral finns någon som faktiskt enligt svensk lag inte har rätt att vara i landet, av regeringens egen utredare stämplas som ”främlingsfientlig”!

Här finns webbutsändningen av presskonferensen med Erna Zelmin om Utredningen av vård för för papperslösa m.fl. Här kan man läsa hela utredningen.

OBS! Denna – och alla texter på min blogg är © Merit Wager.
Länka alltid till originaltexten vid ev korta citat.

Finland: Nya id-kort i olika färger från den 31 maj 2011

Från den 31 maj 2011 utfärdar Polisen i Finland nya id-kort med mängder av lagrad ny säkerhetshöjande information. Id-korten har olika färger: blå för vuxen finsk medborgare, violett för minderårig finsk medborgare och gulbrun för utländsk medborgare.

tillsatte den 29 oktober 2008 ett projekt med  uppgift att skapa en statligt bestyrkt identitetshandling och utarbeta lagstiftning om identitet. Den 15 december 2010 presenterade arbetsgruppen följande centrala slutsatser och rekommendationer:

– Användningen av körkort som legitimationshandling bör ses över.
– Samutfärdande av pass och identitetskort bör utredas.
– Spärrlistans funktion bör utredas när det gäller körkort, identitetskort och pass.
– Vikten av identifiering bör betonas och medvetenheten i frågan ökas.
– Identitetsstölder:
1. Självbestämmanderätten över egen information inskränks när en person uppträder som någon annan.
2. Offrets ställning i brottsmålsprocessen är svag.
3. Offer av identitetsstöld behöver ett centralt anmälningssystem.
4. Delegation för identitetssäkerhet
5. Anvisningar om hur man ska gå till väga när man har råkat ut för identitetsstöld
6. En fortsättande arbetsgrupp under ledning av justitieministeriet bör tillsättas med uppgift att följa med vilken påverkan lagstiftningen om identitetsstöld har och göra en fördjupad granskning av definitionerna och befogenheterna för insamling av information.
– Behovet av lagstiftning som reglerar biometriska identifikationslösningar är uppenbart.
– Införande av ett tillfälligt kort för asylsökande bör utredas.
– Inrikesministeriets polisavdelning och Polisstyrelsen föreslår därtill en utredning om behovet av lagstiftning om identitetshandlingar och en revidering av lagen om identitetskort (biometriska kännetecken).

Att korten har olika färger har alltså ingenting – som en del tycks tro när man läser kommentarer på nätet – att göra med etnicitet utan enbart med medborgarskap. Som framgår ovan, handlar det bland annat om identitetsstölder  och kanske också om att det blir lättare för Polisen att kontrollera illegala invandrare i landet, och för incheckningspersonal på flygplatser och i färjehamnar eftersom id-korten gäller som resehandling inom EU för finska men inte för utländska medborgare. Korten kostar 51 euro (ca 470 kr) för vuxna och 30 euro (ca 275 kr) för barn.

”Äldreomsorg i världsklass”???

Läs, se videoklipp och lyssna på hur Östermalms stadsdelsförvaltnings äldreomsorgsenhet hanterar Annikki, 83 (och med stor sannolikhet också en massa andra åldringar):

Surrealistiskt och oroande möte hos Annikki 30 maj 2011 – del 1
Surrealistiskt och oroande möte hos Annikki 30 maj 2011 – del 2
Surrealistiskt och oroande möte hos Annikki 30 maj 2011 – del 3
Annikki i SR Sisuradio: ”Varför fick jag inte dö under natten?”

Tro inte på politkernas vackra ord om ”en äldreomsorg i världsklass” – det är tomma ord! Bli inte gammal, sjuk, ångestfylld och rädd i Sverige!

© Denna blogg.