• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: Nya id-kort i olika färger från den 31 maj 2011

Från den 31 maj 2011 utfärdar Polisen i Finland nya id-kort med mängder av lagrad ny säkerhetshöjande information. Id-korten har olika färger: blå för vuxen finsk medborgare, violett för minderårig finsk medborgare och gulbrun för utländsk medborgare.

tillsatte den 29 oktober 2008 ett projekt med  uppgift att skapa en statligt bestyrkt identitetshandling och utarbeta lagstiftning om identitet. Den 15 december 2010 presenterade arbetsgruppen följande centrala slutsatser och rekommendationer:

– Användningen av körkort som legitimationshandling bör ses över.
– Samutfärdande av pass och identitetskort bör utredas.
– Spärrlistans funktion bör utredas när det gäller körkort, identitetskort och pass.
– Vikten av identifiering bör betonas och medvetenheten i frågan ökas.
– Identitetsstölder:
1. Självbestämmanderätten över egen information inskränks när en person uppträder som någon annan.
2. Offrets ställning i brottsmålsprocessen är svag.
3. Offer av identitetsstöld behöver ett centralt anmälningssystem.
4. Delegation för identitetssäkerhet
5. Anvisningar om hur man ska gå till väga när man har råkat ut för identitetsstöld
6. En fortsättande arbetsgrupp under ledning av justitieministeriet bör tillsättas med uppgift att följa med vilken påverkan lagstiftningen om identitetsstöld har och göra en fördjupad granskning av definitionerna och befogenheterna för insamling av information.
– Behovet av lagstiftning som reglerar biometriska identifikationslösningar är uppenbart.
– Införande av ett tillfälligt kort för asylsökande bör utredas.
– Inrikesministeriets polisavdelning och Polisstyrelsen föreslår därtill en utredning om behovet av lagstiftning om identitetshandlingar och en revidering av lagen om identitetskort (biometriska kännetecken).

Att korten har olika färger har alltså ingenting – som en del tycks tro när man läser kommentarer på nätet – att göra med etnicitet utan enbart med medborgarskap. Som framgår ovan, handlar det bland annat om identitetsstölder  och kanske också om att det blir lättare för Polisen att kontrollera illegala invandrare i landet, och för incheckningspersonal på flygplatser och i färjehamnar eftersom id-korten gäller som resehandling inom EU för finska men inte för utländska medborgare. Korten kostar 51 euro (ca 470 kr) för vuxna och 30 euro (ca 275 kr) för barn.

%d bloggare gillar detta: