• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Vad kostar egentligen det gigantiska svenska utredningsväsendet?

Det vore intressant om någon medieredaktion med ekonomiska och kompetensmässiga resurser kunde göra en utredning (!!!) om hur elefantiasiskt det svenska utredningsväsendet – Statens offentliga utredningar – faktiskt är, d.v.s. vad det kostat i skattemiljarder under t.ex. en tioårsperiod och – inte minst viktigt – vad det blivit av alla dessa utredningar!

Massor av utredningar har gjorts mer eller mindre i onödan och kostat gigantiska summor. När de är klara är de ofta inaktuella på grund av förfluten tid, eller man har bytt regering eller något annar har hänt som gör att det då inte längre finns något intresse för utredningarna.

Så vem/vilka gör en översikt och presenterar Det svenska utredningsväsendet – kostnader och vad utredningarna lett till 2001-2011?

Suomi-Ruotsi 6-1!

Det känns bra även för en icke-sportfantast idag, dagen efter att Finland – efter 16 långa år – blev världsmästare i hockey och slog Sverige med 6-1!

Senast det begav sig var alltså 1995.

HYVÄ, SUOMI!

En migga: ”De väljer då att lämna sina två utvecklingsstörda barn och avvika med sitt friska barn.”

En migga berättar:

En familj bestående av tre personer, varav två är gravt utvecklingsstörda, ansöker om asyl utan skäl enligt någon lag eller konvention. De framhåller som skäl än att barnen är utvecklingsstörda och att kvinnan är gravid på nytt.

Kvinnan vill undersöka sig här i Sverige och det visar sig att barnet som hon väntar sannolikt också är utvecklingsstört på grund av att hon och maken är så nära släkt att de bara har 25 procents möjlighet att få ett friskt barn.

Kvinnan gör abort. Familjen får utvisningsbeslut. De väljer då att lämnaa sina två utvecklingsstörda barn och avvika med sitt friska barn. De två utvecklingsstörda barnen tas om hand av svenska myndigheter. De får PUT och placeras i fosterhem. Sedan dyker föräldrarna plötsligt upp och hävdar sin rätt till barnen.

Jag vet inte hur det här gick, men jag gissar att även föräldrarna fick PUT.

© Denna blogg.

I finländska medier 13 – 14 maj

Som en del av ett eget litet folkbildande projekt om Sveriges östra grannland samlar jag då och då, under rubriken I finländska medier, notiser och citat ur artiklar antingen från finlandssvenska eller från finskspråkiga medier (och översätter till svenska). Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). Läs, titta och lyssna gärna mer på finländska medier på bl.a. yle.fi, hbl.fi, vbl.fi, abounderrattelser.fi (på svenska). Stora finskspråkiga medier är bl.a. hs.fi, is.fi. il.fi, yle.fi.

I finländska medier 13 – 14 maj

Hbl listar knäckfrågorna i regeringsförhandlingarna:

1. Skattepolitiken. Samlingspartiet vill sänka inkomstskatterna och höja momsen, SDP vill att rika betalar mer än fattiga.
2. Arbetskarriärerna. SDP vägrar höja pensionsåldern. Då måste unga börja jobba tidigare och arbetstagarna må bra på jobbet.
3. Försvaret och garnisonerna. Försvaret måste spara och då blir det gräl om vilka garnisoner som läggs ner.
4. Förvaltningsreformer. Både SDP och Saml håller på stora enheter och färre kommuner. SFP ser till språkaspekten och är emot tvångssammanslagningar.
5. Klimat- och energifrågor. De gröna kanske vill skriva in ett förbud mot mer kärnkraft. SDP har kritiserat energiskatterna.
6. Den nya vallagens öde. En viktig fråga för De gröna, men SDP och SFP ogillar den. Ska projektet föras vidare eller inte?
7. EU-politiken. Det viktigaste är redan undanstökat. Nu ska det skrivas in i regeringsprogrammet.
———-
Regeringssonderaren Jyrki Katainen föreslår att den nya regeringen ska bestå av Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Svenska Folkpartiet, De Gröna och Kristdemokraterna.

Förslaget innebär att regeringen har 112 av riksdagens 200 mandat.
———-
De gröna har bestämt sig för att gå med i regeringsförhandlingarna – på det villkoret att regeringssonderaren Jyrki Katainen redan innan förhandlingarna drar igång godkänner en del krav från partiet. Partiet kräver att grundtryggheten ska höjas, klimatlagen ska förnyas och att inga fler kärnkraftstillstånd delas ut.

Vänsterförbundet, som inte ingår i den lista som sonderaren Katainen lagt fram, är berett att delta i regeringsförhandlingarna såvida partiet blir tillfrågat.

Det beskedet kom Vänsterförbundets riksdagsgrupp med i dag. Partiets ordförande Paavo Arhinmäki:

Vi kommer ändå att hålla fast vid våra krav – det som vi sade före valet gäller också nu.
———-
Minoritetsombudsmannen Eva Biaudet är nöjd med riksåklagarämbetets motiveringar i beslutet om riksdagsman Teuvo Hakkarainens uttalanden i Helsingin Sanomats video.

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske beslöt att det inte behövs någon förundersökning mot Hakkarainen, men konstaterar i sitt beslut att uttalandena innehåller drag av hatiskt tal.

Biaudet hade bett riksåklagaren bedöma om riksåklagaren Teuvo Hakkarinen gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, eller något annat brott, när han uttalade sig i en intervju för Helsingin Sanomat i april.
———-
Tre partier har tagits bort ur partiregistret, meddelar Justitieministeriet. Finlands Kommunistiska Parti, Kommunistiska Arbetarpartiet – För Fred och Socialism och Finlands seniorparti åker alla ur registret.

Av de tre partierna klarade sig Finlands Kommunistiska Parti bäst i årets riksdagsval. Partiet fick över 9. 000 röster, vilket nästan är en halvering från riksdagsvalet 2007. Seniorpartiet fick drygt 3.000 röster och Kommunistiska arbetarpartiet kring 1 500 röster.

Partierna togs bort från registret eftersom de inte fick någon riksdagsledamot invald i årets riksdagsval eller i riksdagsvalet före det.
———-
Den socialdemokratiske riksdagsmannen Erkki Tuomioja säger att han aldrig upplevt ett lika besvärligt läge i politiken som det som råder nu. Han antyder att man ännu borde se över Sannfinländarnas och Vänsterförbundets situation och att det inte heller är omöjligt att byta regeringssonderare.

Tuomioja påminner också om att det fortfarande är öppet vilka partier som slutligen är med i regeringsförhandlingarna. Ugångspunkten är ändå, enligt Tuomioja, att Sannfinländarna själva har fattat sitt beslut att utebli från regeringen.

Humanpriset – och så många minnen…

Jag blev idag påmind om något som jag inte tänkt på, på länge. Att jag år 2002 fick motta Banco Fonders Humanpris med motiveringen:

för sina humanitära insatser för utsatta grupper i Sverige eller utomlands.

Jag fick priset på Internationella kvinnodagen den 8 mars 2002. Det var samma dag som allas vår Astrid Lindgren begravdes, hon som också hjälpte Chrisen Fernando och mig under den svåra tid då Chrisen och hennes familj efter åtta år i landet skulle tvingas lämna landet. Hela den historien skrev jag om i min bok Personliga meriter. (Bland annat Här, här, här och här finns flera texter på bloggen om Astrid Lindgren och om Chrisen Fernando.)

Jag tänker också på alla andra, alla hundratals asylsökande och några flyktingar, anhöriga, hjälpande svenskar, miggor, poliser, advokater och jurister, präster och nunnor, journalister, Europadomstolen, förvar för asylsökande, riksdagsledamöter, migrationsministrar och deras statssekreterare etc som jag haft att göra med, lärt känna, besökt under många år.

Så mycket sorg och smärta. Så mycket ilska. Så starka vänskapsband. Så mycket glädje. Så stor frustration. Så många upplevelser och så starka band till människor från olika delar av världen med vitt skilda kulturer varav många blivit nära vänner, i vissa fall nästan som släktingar. Det är märkligt hur snabbt starka vänskapsband etableras när man lär känna varandra under extraordinära omständigheter, som när den ena parten söker asyl, skydd, fristad, hjälp och den andra har allt det som den sökande inte har. Det är också märkligt – men fantastiskt! – att vänskapen ändå kan bli så stark och så pass jämställd, det är väl för att alla är vi människor och är man begåvad med en någotsånär normal medkänsla så kan man till ganska stor del sätta sig in i hur det skulle vara om man själv s.a.s. satt på andra sidan bordet.

Humanpriset fick jag ta emot vid en högtidlig tillställning, ur Mark Levengoods hand, och till tal av bland andra biskop Lennart Koskinen.

Diplomet är för stort för att kunna scannas in i sin helhet, men här är över- och underdelen. Priset var en fantastisk fin erkänsla för ideellt arbete under många år (som också fortsatte efter det och fortsätter än idag), roligt att jag blev påmind om det!

I finländska medier 12 maj – Sannfinländarna ställer sig utanför regeringen

Som en del av ett eget litet folkbildande projekt om Sveriges östra grannland samlar jag då och då, under rubriken I finländska medier, notiser och citat ur artiklar antingen från finlandssvenska eller från finskspråkiga medier (och översätter till svenska). Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). Läs, titta och lyssna gärna mer på finländska medier på bl.a. yle.fi, hbl.fi, vbl.fi, abounderrattelser.fi (på svenska). Stora finskspråkiga medier är bl.a. hs.fi, is.fi. il.fi, yle.fi.

I finländska medier 12 maj – mycket handlar om att Sannfinländarna meddelat att de ställer sig utanför regeringen och blir största oppositionsparti.

Sannfinländarna går inte med i den nya regeringen. Regeringssonderaren Jyrki Katainen är fri att diskutera regeringsmedverkan med andra partier.

Det är klart att det skulle ha varit trevligt att vara med i regeringen, det var vårt mål. Men ibland möter man besvikelser i livet.

Det sade partiets ordförande Timo Soini vid en presskonferens i förmiddags. Enligt honom kan varken han eller partiet agera mot sin övertygelse vad gäller EU-stöden. Andra må vända kappan, menade Soini, men Sannfinländarna gör det inte:

Partiet deltar inte i sådana regeringsförhandlingar som stöder Portugalpaketet och för EU i riktning mot en förbundsstat.

Soini meddelar redan nu om beslutet att gå i opposition, hans parti vill inte fördröja regeringsförhandlingarna. Han konstaterar:

Sannfinländarna blir nu det ledande oppositionspartiet.
———-
Socialdemokraternas ordförande Jutta Urpilainen beklagar Sannfinländarnas beslut att stanna utanför regeringen och gå i opposition. Hon konstaterar:

Baserat på valresultatet skulle Sannfinländarna ha suttit i regeringen. Nu kan inte Sannfinländarna använda det förtroende de fått för att påverka i samhällsfrågor. Hon framhåller också att det aldrig tidigare i Finlands historia hänt, att en lika stor valsegrare som Sannfinländarna frivilligt har gått i opposition och säger också:

Soini verkar vilja undvika att ta ansvar. Det är svårt att påverka om man inte sitter med i regeringen. Jag tror att många som röstat på Sannfinländarna är besvikna.
———-
Gröna riksdagsgruppens ordförande, Ville Niinistö, säger att partiet nu får en möjlighet överväga om det i regeringen finns möjligheter att driva en tillräckligt grön politik:

Läget är sådant att alla partier som vill ta ansvar måste fundera på Finlands bästa.

Regeringssonderaren Jyrki Katainen(Saml) har en helt ny situation framför sig efter att Sannfinländarna beslutat gå i opposition. De Gröna är ännu inte beredda att ta regeringsansvar, men partiet utesluter inte heller en sådan möjlighet.

Jyrki Katainen har inte varit i kontakt med De Gröna.
———-
Centerns viceordförande Tuomo Puumala säger fortfarande bestämt nej till regeringsmedverkan:

Nej, vi är inte med i regeringen. Man kan inte vara med i regeringen med ett understöd på 15,8 procent i valet.

Kristdemokraternas riksdagsgrupps ordförande, Peter Östman, säger att partiet hoppas kunna vara med i regeringen och påverka och att önskemålen som partiet framfört ska bli hörda i regeringsprogrammet.

Svenska Folkpartiets riksdagsgrupps ordförande Ulla-Maj Wideroos tycker att Sannfinländarnas ordförande Timo Soini borde se sig själv i spegeln:

Nu har Soini ställt sådana villkor att ingen annan kan vara med honom.

Wideroos vill ännu inte säga något om SFP:s möjligheter att vara med i regeringen. Hon säger ändå att SFP aldrig haft en dålig situation med tanke på de svar partiet gett på regeringssonderaren Jyrki Katainens frågor.
———-
Sannfinländarnas ledare Timo Soini utropade sig till andlig ledare för oppositionen när han meddelade att partiet intar ställning som största oppositionsparti:

Jag blir ordförande för utrikesutskottet och lovar leda oppositionen i Veikko Vennamos anda.

Timo Soini motiverar beslutet att inte gå med i regeringen med att SDP:s och Samlingspartiets överenskommelse om EU-stöd inte passar partiet. Sannfinländarna är emot alla stödformer och stabiliseringsmekanismer:

Vi skulle svika vår linje om vi röstade emot den. Och jag vill inte ha särskilda friheter. Sitter man i regeringen så sitter man.

Han betonar att beslutet i Portugalfrågan var enhälligt både inom gruppen som fört regeringsförhandlingarna och inom riksdagsgruppen:

Nu är det onödigt att knarra.

Soini var medveten om att Samlingspartiet och SDP förhandlade om Portugalpaketet, men deltog inte i förhandlingarna. Men det är inget han grämer sig över och hälsar till de andra partierna:

Regeringarna håller inte nödvändigtvis i fyra år, eller så håller de. Skapa nu en sådan regering som ni själva tror på.

Finland: Polisen effektiviserade utlänningskontrollen

Rapport från Yle den 11 maj 2011:

Polisen har påträffat sammanlagt 21 personer som vistats i Finland utan tillstånd. Fallen uppdagades före påsk, i samband med polisens riksomfattande utlänningskontroller. Syftet med dem var att effektivisera kontrollen av personer som utan tillstånd vistas och arbetar i Finland och som kommit hit olagligt. En annan orsak till kontrollerna var att identifiera personer som ordnar olagliga inresor till Finland.

Personerna som saknade identitetshandlingar kom från Ghana, Gambia, Vietnam, Iran och Afghanistan. Dessutom greps en person med en internationell arresteringsorder.

Reflektion: Det är lite skillnad mot Sverige, där ingen vet om det är 10.000, 30.000 eller 50.000 eller fler eller färre som olagligt vistas i landet. Utlänningslagarna är snarlika i de båda länderna, men efterlevs och tolkas uppenbarligen mycket olika.

Källa: Yle.

Svenska folkpartiets svar på Jyrki Katainens frågor

Här kan man läsa alla svaren från Svenska folkpartiet, Sfp, på regeringssonderaren Jyrki Katainens tilläggsfrågor.

En av frågorna – och svaret på den – lyder så här:

Vilka är de viktigaste lagstiftningsprojekten under den kommande valperioden?

Lag om äldreomsorg, helhetspaketet för lagstiftning som siktar till att göra studierna snabbare, grundundervisningens timfördelningsreform, reformen av systemet för finansiering av yrkeshögskolorna, de i Satakommitténs arbete återstående förbättringarna av grundtryggheten (bl.a. bättre ställning för närståendevårdare och ensamförsörjare), utveckling av föräldraledighetssystemet, åtgärder som förbättrar handelssjöfartens konkurrenskraft (bl.a. genom att den förnyade tonnagelagstiftningen bringas i kraft), att ensam- och småföretagarnas socialskydd förbättras, att Rundradions serviceuppgift tryggas genom en finansieringsnivå som ger finländarna en offentlig service av nuvarande slag, att arbetet med reformen av Ålands självstyrelsesystem påbörjas, ramlagen för samefrågor samt den redan anhängiga reformen av lagstiftningen om likabehandling. Det finns naturligtvis flera vägande projekt, men dessa är några viktiga exempel.

Sedan 1975 (om jag minns rätt) har Sfp suttit i regeringen i Finland. Hur det blir den här gången är ännu oklart. Man beräknar att det ska finnas en regering på plats omkring den 27 maj, men något exakt datum anges inte.

En migga: ”Den här mannen fick förstås PUT ganska snabbt och efter det visade det sig att någon av hans hustrur ändå hade överlevt. Några barn hade också överlevt.”

En migga berättar:

I ett fall så dumpade någon en ”utvecklingsstörd” medelålders utländsk man, som inte hade förmåga att kommunicera vare sig med tal eller gester, utanför en asylansökningsenhet. Han togs in varpå han visade upp en lapp på svenska där det stod att han heter XX och att han kommer från landet YY. Och att han söker asyl.

Det gick ju inte att prata med honom så han skickades till ett särskilt boende, men där fick han inte heller vara kvar eftersom han utsatte de utvecklingsstörda asylsökande kvinnorna i boendet för ovälkomna närmanden. På något sätt, ingen vet hur, så fick man veta att den här mannen var van att ha sexuellt umgänge, han hade haft flera  hustrur och barn i hemlandet, men de hade dött i samband med någonting. Det var därför han ville ha sexuellt umgänge i boendet också, vilket ju var förståeligt. Men han flyttades i alla fall till ett annat boende.

Den här mannen fick förstås PUT ganska snabbt och efter det visade det sig snart att någon av hans hustrur ändå hade  överlevt. Några barn hade också överlevt. De ansökte genast om UT p.g.a. anknytning till den här mannen,  och de fick förstås komma hit. Det här var för några år sedan, och jag antar att man inte ens gjorde någon DNA-test eller krävde några som helst papper av ”hustrun och barnen”. DNA-tester har ju använts ganska sparsamt inom verket.

Jag antar också att den utvecklingsstörde mannen numera antingen sitter på ett hem för personer med funktionsnedsättningar – eller också så har han tillfrisknat av egen kraft och sitter hemma med sin hustru och sina barn och skrattar gott när han erinrar sig sin tid som asylsökande.

© Denna blogg.

I finländska medier 10 maj

Som en del av ett eget litet folkbildande projekt om Sveriges östra grannland samlar jag då och då, under rubriken I finländska medier, notiser och citat ur artiklar antingen från finlandssvenska eller från finskspråkiga medier (och översätter till svenska). Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). Läs, titta och lyssna gärna mer på finländska medier på bl.a. yle.fi, hbl.fi, vbl.fi, abounderrattelser.fi (på svenska). Stora finskspråkiga medier är bl.a. hs.fi, is.fi. il.fi, yle.fi.

I finländska medier 10 maj

 En arbetsgrupp, ledd av Samlingspartiets Kimmo Sasi, avslutade tidigare i dag sitt arbete utan att nå enighet om stödpaketet. Efter det blev det riksdagsgruppernas sak att besluta om saken.

Centerns partiordförande Mari Kiviniemi:

Centern ger klarsignal för stödpaketet till Portugal.

Centern hoppade av Sasis arbetsgrupp redan förra veckan. Partiet har bestämt sig för att gå i opposition efter förlusten i valet.
———-
Beslutet om Portugalstödet låter vänta på sig i riksdagen. Arbetsgrupp som hade i uppgift att hitta en kompromiss i frågan har inte hittat en gemensam linje. Man väntar nu på de olika riksdagsgruppernas ställningstaganden, efter deras sammanträden på eftermiddagen idag (10 maj). De kommer då att presentera sina egna förslag.

Arbetsgruppens ordförande, Kimmo Sasi, Samlingspartiet:

Finland måste fatta ett beslut före Ecofin-mötet, den plikten har vi. På något sätt måste man kunna omforma en majoritet för beslutet.

Enligt Astrid Thors (SFP) visar det obefintliga förhandlingsresultatet på att regeringsfrågan och Portugalstödet inte går att lösgöra från varandra. Hon kommenterar:

I verkligheten är det svårt att tänka sig att det skulle gå att koppla loss från regeringsbildningen. Det kommer att finnas så många andra frågor som måste följas upp i Ecofin.
———-
: Helsingfors hovrätt dömde i höstas Sannfinländaren, numera riksdagsledamoten Jussi Halla-aho till böter för brott mot trosfrid. Däremot förkastades åtalet om hets mot folkgrupp. Halla-aho har i bloggtexter bland annat dragit paralleller mellan islam och pedofili. Han har också skrivit att rån på gatan är ett särdrag för vissa folkgrupper.
———-
Enligt polisen var riksdagsledamot Teuvo Hakkarainens (Sannf) kommentarer om utlänningar i Helsingin Sanomats video inget brott.

Anmälan hade gjorts av minoritetsombudsmannen. Polisen föreslår att riksåklagaren inte gör någon förundersökning. Enligt polisen uttalades kommentarerna inom ramen för yttrandefriheten. Det rörde inte sig om ett yttrande som kan betraktas som hatbrott:

Även om det var frågan om ett brott är det så pass litet att åklagaren inte skulle väcka åtal.

Hakkarainen talade i en intervju (som lades ut på internet) bland annat om ”negergubbar” och imiterade muslimernas bönerop.

Det är ännu inte klart om Riksåklagarämbetet kommer att kräva en förundersökning kring fotbollsspelaren Perparim Hetemajs reaktion. Kosovofödde Hetemaj blev upprörd över Hakkarainens kommentarer och hotade via Facebook att ”ge honom på käften”.
———-
Stödet för Hurstis brödkö fortsätter att växa. Nu har också företagare i Berghäll visat sitt stöd. Bokhandlaren Elmer Vehkala ordnade en brödutdelning utanför sitt antikvariat.

Fyrahundra rågbröd är nätt radade i röda plastlådor. Bakom det lilla bordet står bokhandlaren Elmer Vehkalas fru och delar ut bröd till förbipasserande.

Brödutdelningen är kanske mest symbolisk, anser en kvinna som stannat till utanför antikvariatet.

Vad händer med de fattiga om Hursti försvinner? Jag är verkligen rädd för vad det kan leda till.

Det säger Anna Edelmann som också hon nyfiket följer med brödutdelningen.

Facebook gruppen ”Kallioliike” har vuxit sig stor på nolltid. Nu har gruppen närmare fem tusen medlemmar.

Johan Hedin: ”Ofattbar dikeskörning av Sveriges Radio.” Jag håller med.

Jag hade också tänkt blogga om Sveriges Radios – Public Service – mycket märkliga rapportering om ”bostadssegregation”. Det är så märkligt att jag först inte trodde mina öron. Då såg jag att Johan Hedin bloggat om det hela och sagt det jag själv tycker under rubriken Ofattbar dikeskörning av Sveriges Radio. Bland annat:

Det är ekonomisk teori på den allra mest grundläggande nivå att priset styrs av utbud och efterfrågan. Anledningen till att det kostar mycket att köpa ett hus i Bromma är att det finns ett begränsat utbud av sådana och att väldigt många människor tycker att det verkar mysigt att bo där.

Hur anser då Sveriges Radio att de hus som finns i Bromma ska fördelas? Ska den som äger huset inte få sälja det till vem man vill? Ska den som är beredd att betala mest inte vara den som få köpa huset?

Vidare skriver Johan Hedin:

Alltså, jag har mycket svårt att se hur man kan missa det alldeles uppenbara faktum att det inte bara är ”rika” som vill flytta till fina hus. Alla vill göra det! Men det är bara folk som har råd som kan det.

Alltså: Det är främst folk som har råd, som köper fina bostäder. Chocking news…

Läs alltså hela hans text här!

Själv gör jag denna, aningen raljanta, reflektion:

Revelation of the year! Dela ut både Stora Journalistpriset och Guldspaden! SR Ekot: ”Sveriges välbärgade tycks söka sig till andra rika.” Stoppa pressarna! Herre Gud,vilken NYHET!! Tack och lov att mina 519 kr varje kvartal går till sådan här kvalificerad och revolutionerande rapportering! Höj gärna avgiften rejält om det innebär att vi får mer sådan här genomintelligent rapportering i Public Servivce!

Kosläpp på Lovön!

Idag var det ”kosläpp” på Lovö prästgård!

Ko på väg till ängen

Ko med kalv

Lovö prästgård

Vad skulle Sverigefinska riksförbundets ordförande själv tycka om att bli avbildad som varulv?

Detta inlägg bör läsas först: Sverigefinska ungdomsförbundets generalsekreterare riktar skarp kritik mot Sverigefinska riksförbundet.

Det kom ett tips om följande, som hade gått mig helt förbi och som jag alltså inte alls kände till. Det handlar om ett inslag i Nyheter P4 Gävleborg daterat den 28 februari 2006, där det berättas följande:

Socialdemokraternas partistyrelseexpedition har spridit internt valkampanjsmaterial där moderatledaren Fredrik Reinfeldt framställs som en varulv. Enligt Dagens Nyheter har Voitto Visuri, förste ombudsman i Gävleborgs s-distrikt, spridit det mejlet vidare inom socialdemokraterna i länet. Och centerns distriktsordförande Anders W Jonsson är kritisk till utskicket.

Voitto Visuri ska ha lagt till följande meddelande i mejlet: ”Vi ser gärna att budskapet och informationen sprids vidare på bred front i partiet, men själva filen får inte komma i orätta händer.”

Centerns distriktsordförande Anders W Jonsson ser allvarligt på utskicket och kräver nu att socialdemokraternas distriktsordförande Raimo Pärssinen agerar och omedelbart tar avstånd från sin ombudsman.

Det är samme Voitto Visuri som är ordförande i SFRf – Sverigefinska riksförbundet, och som påstår att han och förbundet ”demokratiskt företräder alla sverigefinländare oavsett ålder”!

Meddelande: Mig företräder Voitto Visuri och SFRF absolut inte, inte på något sätt!

Till slut: Man kan undra vad Voitto Visuri skulle tycka om t.ex. Sverigefinska ungdomsförbundet spred material där han själv avbildades som en varulv?

I finländska medier 6 maj

Som en del av ett eget litet folkbildande projekt om Sveriges östra grannland samlar jag då och då, under rubriken I finländska medier, notiser och citat ur artiklar antingen från finlandssvenska eller från finskspråkiga medier (och översätter till svenska). Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). Läs, titta och lyssna gärna mer på finländska medier på bl.a. yle.fi, hbl.fi, vbl.fi, abounderrattelser.fi (på svenska). Stora finskspråkiga medier är bl.a. hs.fi, is.fi. il.fi, yle.fi.

I finländska medier 6 maj

Riksdagens stora utskott ska på onsdag 11 maj slå fast Finlands ståndpunkt i fråga om Portugalpaketet. Det är meningen att Finland ska gå i borgen för drygt en miljard euro av Portugals lån. Riksdagens stora utskott fick på fredagen, 6 maj, en rapport om situationen i de förhandlingar om Portugalpaketet som leds av Kimmo Sasi (Saml).

SDP har en nyckelposition. Under fredagen 6 maj kommer Kimmo Sasi att diskutera per telefon med riksdagspartiernas representanter.

Centern har lämnat gruppen som försöker få fram ett ställningstagande som riksdagens majoritet stöder när det gäller Portugalpaketet och EU:s tillfälliga och permanenta stödmekanismer. Sasi:

Jag kommer inte att rapportera till utskottet om hur gruppens förhandlingar framskrider, för jag har ingenting att berätta.

SFP och Samlingspartiet är mest beredda att godkänna stöden. Vänsterförbundet och Sannfinländarna har klargjort att de inte godkänner EU-stöden. Kimmo Sasi (Saml.):

Nu är SDP i en nyckelposition. Socialdemokraterna är ett stort parti och många väntar på vad de ska säga.

Förhandlingarna om partiernas inställning till stödpaketet till Portugal stampar på stället.

I går kväll (5 maj) lyckades grupperna inte heller komma fram till några konkreta resultat. Klart blev i alla fall att Sannfinländarna fortfarande röstar emot stödpaketet. Centern har dragit sig ur förhandlingarna tillsvidare.

Lobbying förs också på hög nivå – chefen för Europeiska centralbanken Jean-Claude Trichet uppges ha diskuterat Portugal-frågan med tre partiledare under sitt besök i Helsingfors

Riksdagens förre talman, Samlingspartiets Sauli Niinistö kräver ändringar i det stödpaket till Portugal som nu förbereds. Han vill att man ska öka antalet parter som ställs till svars för skuldkrisen. Det skulle göra att Finlands andel av stödet till Portugal minskar.

Niinistö föreslår att man nu ska använda samma mekanism som då Irland fick stöd. Då deltog också EU-kommissionen i stödåtgärderna och det gjorde att man fick med länder utanför eurozonen.

Både regeringssonderaren Jyrki Katainen (Saml) och EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn (C) säger att stödet till Portugal är nödvändigt för att undvika en ny global finanskris. Sauli Niinistö tycker att det argumentet kräver mer precisering.

Sannfinländsk riksdagsman håller sitt löfte: Skänker bort hela sin lön till vården.

Prosten Anssi Joutsenlahti skänker hela sin riksdagslön till vårdarbete så länge han är riksdagsledamot. Det blir en enormt stor summa. Han säger:

När jag kandiderade, på Timo Soinis begäran, för fyra år sedan, då lovade jag donera halva min lön. Nu donerar jag hela lönen eftersom jag vill vara ett gott föredöme och visa att jag som riksdagsman inte fyller mina egna fickor utan går folkets ärenden.

Joutsenlahti säger, att han klarar sig på sina drygt 1.000 euro som han får i pension och att han inte behöver någon riksdagslön:

Det står varje riksdagsledamot fritt att göra som jag. Men jag får knappast några efterföljare. Som präst vill jag värna om mina medmänniskor.

Joutsenlahti vet ännu inte hur mycket han får i riksdagslön:

Jag har inte fått något lönekvitto än. Inklusive skatt är det säkert över 4.000 euro i månaden under minst fyra år – om riksdagen håller ihop så länge. Första gången jag kom in i riksdagen, 1979, då var Kekkonen redan i så dåligt skick att han inte klarade att splittra riksdagen. Efter det har den inte splittrats och jag tror inte att det blir förtida val. Folket har talat och nu får det vara slutsnackat.

Joutsenlahtis riksdagsledamotslön räcker till en anställd som jobbar på Lohikko ålderdomshem och till en hemsjukvårdare i Kankaanpää. Joutsenlahti säger att han också kommer att verka som präst på begäran av privatpersoner i Kankaanpää och dess grannkommuner. också det utan att ta betalt.

Om församlingen ber mig att hoppa in, då får jag ersättning för mitt arbete.

Citat ur artiklar. Översättningar från finska © Merit Wager.

Sverigefinska ungdomsförbundets generalsekreterare riktar skarp kritik mot Sverigefinska riksförbundet

Den 5 maj kom ett brev från Sverigefinska ungdomsförbundets generalsekreterare, Markus Lyyra. Det kan läsas här på finska och här på svenska. Här rapporterar SR Sisuradio kort, på svenska.

Innan man skriver ett sådant brev har det gått långt. Missnöjet med SFRF/RSKL (Sverigefinska riksförbundet / Ruotsinsuomalaisten keskusliitto) har pyrt länge och definitivt inte enbart från Markus Lyyras håll. Men – som vanligt – så har många hållit tyst alltför länge. Själv tillfrågades jag om min syn på SFRF:s verksamhet av SR Sisuradio i mars i år och om det står också att läsa i breven som nämns i första stycket.

Anledningen till mina uttalanden var bland annat att SFRF överhuvudtaget inte visat något som helst intresse för den finskspråkiga krigsveteranen Veikko Virtanens, 90, fall under 2010, och inte heller för andra åldringars ofta mycket svåra situation när svenska språket försvinner på gamla dar (t.ex. Annikki Hansen, 83). Alltså inte utåt! Det är möjligt – och troligt – att SFRF sysslat med dessa och många andra för sverigefinländare livsviktiga och angelägna frågor, men det är inget som man känner till eftersom de inte syns vare sig i sociala medier eller i traditionella medier mer än ytterst sporadiskt. Och så kan inte ett stort förbund hålla sig undan offentligheten idag, det fungerade på 60-talet men inte år 2011. Särskilt inte som man säger sig ”demokratiskt företräda alla sverigefinländare oavsett ålder”!!!

Det behövs en rejäl förändring på SFRF/RSKL! Det står extra klart när man hör förbundets ordförande, Veikko Visuri, i den intervju (på finska) som SR Sisuradio gjort med honom efter att Ungdomsförbundets generalsekreterare Markus Lyyra (och andra tidigare) riktat skarp kritik mot det förlegade sätt som SFRF/RSKL styrs och leds! Han tar inte på sig någon skuld eller något ansvar för situationen. han har inte gjort några fel. Han kommer inte att prata med Markus Lyyra. han funderar på att göra en anmälan om förtal på grundval av det brev som Markus Lyyra offentliggjort. den här gamla finska ledarstilen är antik och kan man inte fungera på ett modernt och öppet sätt så platsar an faktiskt inte i en organisation som faktiskt måste följa med i tiden.

Vid nästa årsmöte som äger rum 3-5 juni i år, finns möjligheten att välja både ny ordförande och nya företrädare i styrelsen, om man så önskar. Det ska sverigefinländarna – som alla företräds av SFRF/RSKL! – vara medvetna om och de som vill bör ta tillfället i akt och rösta för en nyare, modernare organisation där sådana här dumheter och idiotier som de som nu avslöjats, men som många känt till länge, inte får fortsätta att pågå.

SR Sisuradio och/eller Uutiset skulle också kunna granska hur alla miljoner kronor i statliga stöd samt alla medlemsavgifter som kommer in, används (arvoden till styrelseledamöter, aktiviteter etc). Antalet medlemmar har ju minskat kraftigt, men det statliga stödet har förblivit oförändrat. Det är givetvis av intresse för sverigefinländarna att få det redovisat, hur förbundets medel, som ju inte minskat (annat än medlemsavgifterna) har använts.

Sex år med bloggen

Den 6 maj 2005 började jag blogga. Under de sex år som gått sedan dess, har jag publicerat 6201 inlägg, vilket – om jag räknar rätt – innebär i genomsnitt 2,83, d.v.s. nästan tre inlägg per dag. Nästan tre inlägg per dag, dag ut och dag in i sex år…

Här finns t.ex. historien om Vickys Livs, skildrad i 116 inlägg och dessutom en halvtimmes dokumentärfilm (se vänsterspalten där den finns i tre delar). Här finns också den delvis plågsamma och utdragna berättelsen om Vietnamesen i 107 delar, en samtidsskildring av ett asylöde.

Om ämnet Asyl&Migration finns 1902 inlägg, många handlar om asylsökandes egna berättelser, många handlar om en annan sida av det här samhällsområdet, en sida som ”gammelmedia” i princip aldrig – eller mycket sällan – belyser: berättelser inifrån Migrationsverket, av personal på HVB-hem dit ensamkommande minderåriga asylsökande kommer, socialsekreterare som kommer i kontakt med asylsökande samt UD-personal på svenska ambassader i världen. Vi har ju haft en tradition av att media ska belysa företeelser objektivt eller åtminstone från olika sidor, men när det gäller just frågor kring asyl och migration så är det till stor del bara en sida som beskrivs. Här på bloggen kan man då läsa vad seriösa, hårt arbetande miggor skriver om hur verkligheten ser ut från deras perspektiv. Den som läser deras initierade berättelser från sin vardag får kanske en lite mer nyanserad bild än den får om den enbart håller sig till traditionella medier. Det är viktigt, för – som jag brukar upprepa gång på gång här på bloggen – ”Det är inte svart eller vitt, det är svart och vitt. Samtidigt.”

En hel del har jag också förmedlat om Finland, finlandssvenskt, finskt – 1226 inlägg; antalet Mumincitat är 22 (hittills) i en egen kategori.

Antalet inlägg under rubriken Be my guest är 98, det har varit – och är – roligt att publicera texter av intressanta människor som har något att berätta!

Jag fortsätter att blogga så länge jag tycker att jag har något att förmedla och så länge ni, som läser, fortsätter att besöka bloggen och läsa mina och andras texter som publiceras här!

En migga: ”Asyl handlar ju inte om den här typen av fall.”

En migga skriver:

En del  asylsökande – som verkligen helt saknar asylskäl – ansöker ändå om asyl. De gör det på grund av att de är utvecklingsstörda eller senildementa. De har hämtats hit av någon släkting som inte har för avsikt att ta hand om sin släkting utan tycker att Sverige kan ta hand om honom eller henne.

Släktingen har tagit hit personen i samband med sin egen semester i det gamla hemlandet. Släktingen anser att det finns bra vård i Sverige och släktingen vill också att hans familj i det gamla hemlandet ska slippa den här personen som kräver så mycket vård. Det finns naturligtvis ingen vård i Sverige som kan bota en medelålders person med grav utvecklingsstörning och inte heller har Sverige uppfunnit metoder som gör senildementa åldringar smarta och pigga igen.

Dessa personer får i regel PUT eftersom de inte anses kunna skickas ensamma till hemlandet. Släktingen som tog hit personen vägrar förstås följa med på resan och det kan inte heller krävas av släktingen, som ju är medborgare här eller har PUT här. Om den sökandes egen familj dessutom inte vill möta upp den sökande på flygplatsen (vilket de förstås inte vill) så kan den sökande inte utvisas.

Det är på något sätt fel att Sverige ska ta hand om dessa människor och framför allt är det fel att deras ärenden ska handläggas i asylprocessen. Asyl handlar ju inte om den här typen av fall.

© Denna blogg.

Frågor till Östermalms stadsdelsförvaltning

Här, under rubriken 52,2 timmar eller 80 timmar? beskrivs diskrepansen mellan hur många hemtjänsttimmar vårdtagaren (eller heter det ”omsorgsmottagaren”?) Annikki, 83, säger att hon får (vilket backas upp av den person som vårdar/omsorgar henne) och vad Östermalms stadsdelsförvaltning och hemtjänstföretaget Partnerskap för vård hävdar att hon får.

Frustrerat syskon till unga med funktionsnedsättningar: ”Jag hoppas att alla klarar sig till dess med förståndet någorlunda i behåll. Tyvärr är jag inte säker på det.”

Läs först inlägget här på bloggen: Förtvivlad och arg förälder: ”Skulle de ha behandlat en ”frisk” person på samma sätt? Eller vad skulle de gjort om Thomas saknat anhöriga?” och läs och lyssna på inslaget Många kommuner bryter mot LSS i Sveriges Radio, samt läs artikeln ”Allvarliga övergrepp mot svårt funktionshindrade” på DN Debatt.

Detta mejl kom från en anhörig till funktionsnedsatta syskon:

Funktionshindrade får inte den hjälp de har rätt till. Kommuner förhalar beslut för att slippa straffavgifter och enskilda människor utsätts för allvarliga kränkningar, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Och här följer ett mejl med en berättelse från ytterligare en förtvivlad anhörig:

Det är alltid lika intressant att läsa dina inlägg. Tack!

Det som fastnade allra mest den här gången var inläggen om ”Thomas” och om Annikki (Det kallas ”omsorg”…).

Jag är själv i situationen att jag har två syskon i knappt tonårsålder med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (läs gärna mer här), dock ingen utvecklingsstörning eller liknande. Tyvärr trots att dessa problem ger mycket små fysiska begränsningar (vid en kort kontakt med syskonen märks inte ens problemen), lyckas man ändå inte ordna insatser från kommunens sida och framför allt inte koordinera med andra instanser, bl.a. landstinget och föreningslivet. Detta trots att lagen ger framför allt kommunen (genom LSS) ansvar för det!

Istället får föräldrar och anhöriga dra ett enormt lass och tjata, tjata, tjata på allt och alla. Mamman till syskonen (som inte är min mamma) gav mig en gång ett ironiskt leende när jag sa att jag ev. skulle byta jobb till en projektledartjänst: ”Ja du, vill du ha tips kan du ju fråga mig hur man driver projekt!”.

Ett exempel är att det ena syskonet nu ska byta skola (beroende på att årskursen syskonet ska börja till hösten inte finns på nuvarande skola). Här har föräldrarna sedan förra våren lyft ärendet, då syskonet är i behov av specialanpassning av skolgången ur flera aspekter. Tror du att det hänt något i frågan? Nä, inte från kommunens sida. Inte heller den klinik syskonen har kontakt med hos landstinget har sagt ett ljud, trots att de lovade att hjälpa till (vilket finns dokumenterat på både ljudupptagning och i journal). ”Vi kan inte för att vi omorganiserar”. En omorganisation som, såvitt jag vet, pågått i ungefär ett halvår nu (!) .

Föräldrarna har därför själva hållit på och försökt få svar kring det här sedan i januari månad och även hittat en specialskola (dock inte särskola, ska sägas) som syskonet själv vill gå på och där alla behov p.g.a. diagnoserna kan uppfyllas. Nu är problemet att skolan ligger på annan ort (dock inom dagspendlingsavstånd), vilket verkar vålla ett vansinnigt huvudbry hos kommunen och andra berörda. Detta trots att kommunen redan har ett antal elever gående på specialskolan.

Summa summarum just nu är, att syskonet är frustrerat och utagerar mot föräldrarna (eftersom de är närmast till hands). Föräldrarna är likaledes frustrerade. De berörda inom kommunen lägger skulden för hela saken hos föräldrarna.”Ni vill sätta en etikett på era barn” – trots att det finns medicinsk diagnos på båda syskonen från en högt renommerad klinik – är ett direkt citat från en berörd chef, vilket naturligtvis frustrerar föräldrarna ännu mer. Specialskolan på annan ort  är inte förvånade, men förtvivlade, och kan själva inget göra just nu (och kan dessvärrre inte hålla en plats till mitt syskon beroende på högt tryck på befintliga platser). Vi får se hur det slutar. Jag hoppas att alla klarar sig till dess med förståndet någorlunda i behåll. Tyvärr är jag inte säker på det.

Så är inte Sverige underbart?! Landet där många lagtexter, förordningar och präktigt basunerande om att ”Vi tar HAND om våra svagaste!!!” finns.
”Skitprat”, säger jag. Det finns på ”samhällsorganisationsnivå” tyvärr bara de, med mycket få undantag, som ”gör sitt” så fort som möjligt så att ingen hinner fråga eller föreslå något. Beklämmande, inte minst för att det gör så mycket mer skada. Att ”go the extra mile”, bry sig lite, speciellt när faktiskt lagen ålägger aktuell tjänsteman/personal att göra det, och tänka på hela situationen – nej, se det går inte! Tyvärr.

Ett nu också mycket frustrerat och irriterat syskon

Som sagt många gånger tidigare: Det är lätt att skriva vackra dokument om vård i världsklass och uttala ord som ”vi tar hand om de svagaste” och skapa lagar och bestämmelser. Men att följa dem verkar vara betydligt svårare. Det är oacceptabelt att människor, sjuka människor, behandlas så här illa i det s.k. välfärdslandet Sverige!

© Denna blogg. Vid citat, länka till detta inlägg.

I finländska medier 3 maj

Som en del av ett eget litet folkbildande projekt om Sveriges östra grannland samlar jag då och då, under rubriken I finländska medier, notiser och citat ur artiklar antingen från finlandssvenska eller från finskspråkiga medier (och översätter till svenska). Det blir sporadiskt och givetvis är urvalet mitt, oftast sådant som jag tror att kan vara intressant för svenskar (som vet förvånansvärt lite om Finland). Läs, titta och lyssna gärna mer på finländska medier på bl.a. yle.fi, hbl.fi, vbl.fi, abounderrattelser.fi (på svenska). Stora finskspråkiga medier är bl.a. hs.fi, is.fi. il.fi, yle.fi.

I finländska medier 3 maj

Regeringssonderaren, Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen kommer att träffa representanter för partierna under förmiddagen. Målet är att det i slutet av veckan ska klarna vilka partier som kommer att bilda regering.
———-
Tekniskt och ekonomiskt kan Finland stanna utanför Portugals räddningspaket. Men politiskt skulle det vara svårt, säger EU-experten Daniel Gros i Bryssel.

EU-länderna kan lätt sy ihop stödpaketet till Portugal utan Finland, säger Daniel Gros som leder Centre for European Policy Studies i Bryssel. Gros bedömer att euroländerna bakom kulisserna förbereder sig för möjligheten att Finland vägrar vara med och stöda Portugal:

Finlands andel är så liten. Men det politiska priset skulle vara högt. Om Finland blev fripassagerare skulle det undergräva unionens sammanhållning.
———-
Sannfinländarnas hårdnackade motstånd mot stöden till EU-länderna sätter regeringssonderaren Jyrki Katainen (Saml) i en knepig sits, säger statsvetaren Göran Djupsund.

Enligt Djupsund spelar Sannfinländarna ett hårt spel som kan få långtgående inverkningar på regeringssonderingarna som inleds idag.

Sannfinländarna meddelade igår att de varken accepterar det temporära stödet till Portugal eller de permanenta mekanismerna för att stabilisera den europeiska ekonomin. Uttalandet går stick i stäv med de mera resonliga uttalanden som man hört från Timo Soini under de senaste dagarna.
———-
Fler precisa frågor måste ställas innan Finland har en majoritetsregering. Det säger Jyrki Katainen (Saml) efter regeringssonderingarna.

De egentliga regeringsförhandlingarna börjar 18 maj, alltså en vecka senare än det var ursprungligen tänkt.

Katainen åker till Ecofin-mötet den 16 maj. Han vill få ett beslut om stabilitetsmekanismen genom att förhandla med partierna.

Katainen tar ännu inte ställning till regeringsbasen.
———-
Samlingspartiet vill reparera hållbarhetsunderskottet i samhällsekonomin genom att förlänga karriärerna och ändra kommunstrukturen. Partiet vill bland annat höja de indirekta skatterna och kapitalskatten. De vill också minska beskattningen av lönerna, pensionerna och företagen.

Samlingspartiets riksdagsgrupp anser att man inte behöver skära kännbart i statens utgifter. Anslag för nya utgifter måste hittas inom de ramar som finns. Partiet är också redo att godkänna de avtal Finland har ingått för att stödja länder inom euroområdet för att trygga Finlands ekonomiska utveckling och internationella inflytande.
———-
Regeringssonderaren Jyrki Katainen (Saml) ber riksdagspartierna att snabbt meddela vilka delar de godkänner av Portugalpaketet samt EU:s tillfälliga och permanenta stabilitetspakt. Han hoppas på majoritet för stödet till euroländerna. Statsministerkandidaten Katainen vill ha svar på sina tilläggsfrågor före måndag.

De egentliga regeringsförhandlingarna börjar den 18 maj, vilket är två dagar efter att Finlands ståndpunkt angående stödet till Portugal ska vara klart. Men beslutet om Portugalstöden fattas före de egentliga regeringsförhandlingarna. Finlands åsikt ska sedan meddelas vid EU:s finansministrars möte.

Socialdemokraterna ska hittills ha diskuterat inhemsk ekonomi med Katainen, och inte berört Portugalfrågan. Med Sannfinländarna ska Portugalfrågan varit i fokus. Katainen sade under presskonferensen i dag att han tror på en funktionsduglig majoritetsregering.