• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juni 2011
  M T O T F L S
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Migrationsöverdomstolen återkallar flyktingstatusförklaring

Äntligen har Migrationsöverdomstolen (MiÖd), högsta instans i asylprocessen vars beslut (UM 5495-10) är prejudicerande, den 13 juni 2011 fattat ett beslut om återkallelse av flyktingstatusförklaring för en person som ljugit om sitt behov av asyl!

Flyktingstatusförklaringen återkallas för en irakisk man som kontaktat sin hemlandsmyndighet och sökt hemlandspass giltigt i fem år. Mannen har genom detta visat att han av fri vilja använder sitt hemlands skydd (4 kap. 5 §b 1 st UtlL). Därmed kan han givetvis inte anses ha skyddsbehov mot hemlandet, vilket han påstått – och falskeligen beviljats asyl för – i sina kontakter med svenska migrationsmyndigheter. Citat ur Migrationsverkets yrkande till MiÖd:

Migrationsverket yrkar att Migrationsöverdomstolen upphäver migrationsdomstolens dom och fastställer Migrationsverkets beslut den 8 december 2009. Till stöd för överklagandet anför Migrationsverket i huvudsak följande. En flykting som ansökt om och beviljats ett hemlandspass presumeras på nytt ha begagnat sig av hemlandets skydd.

MiÖd konstaterar:

Enligt 5 § 1 upphör en flykting att vara flykting om han eller hon av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare. I 5 b § första stycket anges att en flyktingstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att utlänningen inte kan anses vara flykting.

Självklart! Har man påstått sig vara flykting och sökt skydd gentemot sitt hemland, ligger det givetvis i sakens natur att man inte kan återvända till detta land! Kan man det, kan man skaffa hemlandspass utan problem, ja då har man knappast några flyktingskäl och ska inte beviljas flyktingstatus i Sverige. Det är bra att MiÖd har slagit fast det självklara i detta vägledande beslut. MiÖd konstaterar:

Vad som framkommit i målet utgör enligt Migrationsöverdomstolens mening sådana omständigheter som visar att XX av fri vilja använt sig av hemlandets skydd.  Han har därmed enligt 4 kap. 5 § 1 utlänningslagen upphört att vara flykting. Vid sådant förhållande ska, enligt 4 kap. 5 b § första stycket samma lag, flyktingstatusförklaring återkallas.

Notera att lagtexten lyder ”ska flyktingstatusförklaring återkallas”, inte ”får” eller ens ”bör” utan ”ska”.

Reflektioner kring ministerartikel i Aftonbladet

I en artikel på Aftonbladet Debatt den 14 juni (Så ska vi rädda unga från att bli bortgifta) ger ministrarna Carl Bildt och Nyamko Sabuni förslag till, och löften om, hur ungdomar med utländsk bakgrund, som rubriken anger, ska räddas från att bli bortgifta mot sin vilja och överhuvudtaget bortgifta om de är minderåriga. Det är vällovligt att man – äntligen! – på allvar börjar öppna ögonen för dessa i Sverige oacceptabla, starkt negativa kulturella traditioner och mönster. De ska inte tillåtas och inte få ha fäste bland människor som lever här.

Tanken och intentionen är således god hos de svenska ministrarna. Men i deras text finns ett förslag som är otydligt och ett annat förslag saknas helt. Det förslag som finns med och som är otydligt är deras uttalande:

I dag har vi instruerat våra ambassader vad de ska och kan göra när de kommer i kontakt med dessa problem. Svenska ungdomar som utsätts för familjerelaterade hot och våld i utlandet måste ha någonstans att ringa för hjälp. Det kan handla om olika slags stöd, från rådgivning och kontakter med lokala myndigheter i Sverige till att i vissa fall bistå med hemresa.

Visst ska ambassaderna ”bistå”, men här ges ingen förklaring om vad ministrarna menar att det ska innebära. Det kan väl inte mena att svenska skattebetalare ska stå för hemresor för personer med utländsk bakgrund som lever och bor i Sverige men bryter mot svensk lag? Det är ju förbjudet för personer i Sverige (boende här med eller utan svenskt medborgarskap) att tvinga någon att gifta sig och det är förbjudet att gifta sig när man är under 18 år.

Det framgår alltså inte om ministrarna menar att den här gruppen ska ges en särbehandling och det hade således varit bra om ministrarna hade varit lite tydligare. Inga andra enskilda eller grupper kan räkna med skattefinansierade hemresor när något händer i ett annat land som de har rest till. I vilken lag finner ministrarna – förutsatt att de menar att resorna ska betalas av andra än resenärerna själva vilket vi inte vet – i så fall stöd för att skattebetalarna ska göra det?

Det förslag som inte finns med, och som är mycket viktigt, är att man från svensk sida ska ställa krav på föräldrarna, de människor som sökt och fått skydd i Sverige undan sitt forna hemlands förtryck och förföljelse, som reser tillbaka till de förtryckande hemländerna för att tvångsgifta bort sina barn (enligt uppgift inte sällan mot mycket hög ekonomisk ersättning eftersom personen som gifter sig då får direktbiljett in i Sverige). Kravet – med kännbara konsekvenser om det inte efterföljs – som måste ställas på alla när de beviljas uppehållstillstånd i Sverige är, att svensk lag ska följas och att information ska ges om att tvångs- och barnäktenskap inte ingår som en möjlighet för den som är bosatt här i landet. Det ska alltså kommuniceras till varenda person som söker skydd i Sverige gentemot sina egna länder, att det är svensk tradition och svensk lag på det här området som gäller, inte hemländernas. I dag slipper föräldrar som gifter bort sina barn straff – om det inte går att bevisa olaga tvång.

Regeringens utredare, förre justitiekanslern Göran Lambertz, citeras i Dagens Nyheter (Tvångsgifte kan bli brottsligt):

Vi kommer sannolikt att föreslå en kriminalisering av tvångs- och barnäktenskap. Om det blir en straffrättslig lagstiftning kan en person som gifter sig med någon som är under 18 år straffas och eventuellt också barnets föräldrar.

Det är givetvis rätt väg att gå och en sådan lagstiftning borde ha varit ett faktum för länge sedan.

Alltså, kort och koncist:

• Kriminalisera – med fängelsestraff som följd – utan onödigt dröjsmål tvångs- och barnäktenskap.

• Se till att varenda asylsökande som kommer till Sverige och får stanna här, görs absolut medveten om vad som gäller i Sverige på det här området. Låt dem skriva under en försäkran om att de blivit upplysta och har förstått innebörden av informationen.

• Svenska ambassader ska inte för skattepengar betala hemresor för någon. De ska däremot, om de blir kontaktade av unga (eller andra) självklart hjälpa till på de sätt de kan samt mot undertecknad överenskommelse om återbetalning låna ut pengar för återresa till till Sverige för nödställda svenska medborgare och – om de omfattas av reglerna – personer med permanenta uppehållstillstånd. Precis som de gör redan nu.

Sverige ska inte behandla några individer eller någon grupp annorlunda än andra, alla ska behandlas lika och ha samma skyldigheter, inte bara samma rättigheter. Och alla invandrare med svenska medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd i landet, ska vara lika skyldiga som alla andra svenskar att känna till, respektera och efterleva lagarna i Sverige.