• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  oktober 2011
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Floskler och särbehandling går hand i hand. Och bortkollring av folket går i mitten.

Erik Ullenhag. Foto: Johan Ödmann

Så här står det i ett nytt floskelmeddelande från en minister i Sveriges regering. Mina kommentarer är insprängda i texten. Notera: I pressmeddelandet från ministern står ömsom ”arbetskraftsdeltagande”, ömsom ”arbetskraftdeltagande” (utan ”s” efter ”kraft”). Lite slarvigt kan man tycka, men å andra sidan: ordet är ju en nykonstruktion som inte betyder något, så man kan väl stava det lite som man vill…

Ny utredning om utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande

Kommentar: 1) Vi är massor av ”utrikes födda” kvinnor som arbetar! Om Ullenhag menar f.d. asylsökande kvinnor från utomeuropeiska länder, då kan han väl skriva det!  2) När jag frågade mina vänner på Facebook om de visste vad ”arbetskraftsdeltagande” betyder, svarade en av dem omedelbart: ”Person A: ”Jag har fått jobb!”. Person B: ”Åh, mitt djupa deltagande!” Ingen jag känner – och inte jag själv heller – begriper riktigt vad som menas med den här rubriken…

Integrationsminister Erik Ullenhag presenterade på måndagen direktiven för en ny utredning vars syfte är att få fler nyanlända utrikes födda kvinnor i arbete.

Kommentar: Hur många utredningar behöver göras i detta land? Och här handlar det inte ens om att han skulle ha tillsatt en utredning, han har bara ”presenterat direktiv till en utredning”! Och varför ska överhuvudtaget en utredning göras om det självklara, det som gäller alla människor (även kvinnor) i Sverige: att man ska försörja sig själv? Varför ska människor behandlas olika? Ställ samma krav på alla i Sverige: ”Ni ska försörja er själva och inte leva på bidrag som i praktiken innebär att andra – de som arbetar – måste försörja er .” Så enkelt är det. Samma regler för alla. Inga bidrag till personer som inte vill jobba.

I dag råder det stora skillnader när det gäller sysselsättning bland utrikes födda kvinnor och män. Tre år efter invandringen arbetar hälften av de utrikes födda männen, men bara var femte kvinna. Några troliga förklaringar till detta är lägre utbildning, mindre arbetslivserfarenhet, stort ansvar för hem och familj samt uttag av föräldrapenning.

– En av de största integrations- och jämställdhetsutmaningarna i dag är att fler utrikes födda kvinnor ska kunna försörja sig själva. Som det är nu riskerar många av dessa kvinnor att fastna i såväl långtidsarbetslöshet som i en ekonomiskt utsatt situation.

Den nyligen genomförda etableringsreformen har ett tydligt jämställdhetsfokus, men vi behöver göra betydligt mer för att utrikes födda kvinnor ska få makt över sin vardag genom en egen lön att leva på, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Kommentar: Är det möjligt – kan det verkligen vara möjligt ? – att man i Sveriges regering inte känner till att många kvinnor, särskilt från muslimska länder, ofta inte vill arbeta utanför hemmet och inte gör det i större utsträckning i de länder de flytt ifrån eller lämnat av andra orsaker? Vet man i Sveriges regering inte heller om att många män från dessa länder absolut inte vill att deras fruar ska jobba, att det finns de som rentav förbjuder kvinnorna att gå ut och jobba, om dessa skulle vilja det? Bidrag bör dras in när det ligger till på detta sätt, det är inte arbetande svenskar som ska betala för att f.d. asylsökande, till absolut allra största delen muslimska män, inte släpper ut sina fruar ur hemmen! Och: ”Etableringsreformen” skulle mest frambringa ett jättelikt gapskratt om det inte var så sorgligt att se hur våra skattemedel kastas in i denna svarta burk som nästan ingen kommer ut på andra sidan ur.

Utredningen om ökat arbetskraftdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare ska därför:
– utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma ett ökat arbetskraftsdeltagande för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197),
– analysera vilka ekonomiska incitament som påverkar nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrares arbetskraftdeltagande och deltagande i etableringsinsatser,
– kartlägga uttaget av föräldrapenning bland nyanlända utrikes födda kvinnor och män,
– föreslå åtgärder som ökar möjligheterna för nyanlända utrikes födda kvinnor och män att kombinera föräldraskap med arbete och deltagande i etableringsinsatser samt
– föreslå åtgärder som säkerställer att nyanlända får en individuellt anpassad etablering som är likvärdig för kvinnor och män.

Kommentar:
– som sagt: samma krav ska ställas på alla som lever i Sverige om att man ska försörja sig själv. Intensiv undervisning av hög kvalitet i svenska (inga invandrare med stark brytning och ofullständiga kunskaper i språket ska få ”lära ut” ett språk de inte själva behärskar) med hårda krav på närvaro (stenhårt avdrag för uteblivna timmar) ska ges till alla. Det ska framhållas att det är en gåva och en förmån att svenska skattebetalare bekostar undervisningen i svenska språket, ett språk som är absolut nödvändigt för att man ska kunna leva och arbeta här, och bli en del av samhället. ”Arbetslinjen” ska ständigt tas upp och budskapet ska upprepas om och om igen: ”I Sverige arbetar vi alla, man kan inte välja att sitta hemma och vänta på bidrag.”
”analysera vilka ekonomiska incitament som påverkar…” – behövs inte! Några sådana analyser vad gäller andra boende i Sverige görs ju inte heller, ingen får några ”ekonomiska incitament” för att masa sig till sitt arbete, utan grunden för det svenska samhället är att det finns självklara krav på att alla ska göra det. Det ska göras klart för alla asylsökande i samband med att de beviljas PUT.
– ingen föräldrapenning ska utges, som möjliggör för utomeuropeiska kvinnor att stanna hemma i åratal med sina barn. Samma regler ska gälla som för svenska föräldrar (som ju faktiskt också bekostat sin föräldraledighet via inbetalda skatter), d.v.s. 18 månader från det datum då barnet är fött. Barn över 18 månader ska inte ge invandrade kvinnor till föräldrapenning. Att tolka lagen, som ger svenska föräldrar rätt att ta ut en del föräldradagar vid inskolningar, skolstart etc eller vid förkortad arbetstid fram till att deras barn är 8 år, som att människor som får uppehållstillstånd här ska kunna stanna hemma med föräldrapenning tills deras barn är 8 år är ju helt vridet. Det var knappast så reglerna var tänkta att tolkas när de skrevs.

De två sista punkterna i pressmeddelandet behöver inga andra kommentarer än att samma regler ska gälla för  i Sverige.

@ Denna blogg.