• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  december 2011
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Sveriges regering har yttrat sig till Europadomstolen och ansett Ganna Chyzhevskas klagomål uppenbart ogrundat

Sveriges regering har yttrat sig till Europadomstolen om huruvida den anser att den gamla ukrainska kvinnan, Ganna Chyzhevskas anmälan mot Sverige ska tas upp i domstolen.

Regeringen beskriver fakta i målet och skriver om bakgrunden i det här fallet samt framhåller varför svenska myndigheter anser att Ganna Chyzhevskas begäran om uppehållstillstånd ska avslås. I det stora hela handlar det om samma saker som tidigare angetts här på bloggen under rubriken En migga: ”Men just i det här fallet, och i alla andra fall också som rör migrationsområdet, så tycker jag att Billström har varit den enda rakryggade makthavaren.” – 26.10 2011), men texten finns att läsa i sin helhet på nätet, se nedan.

Regeringen finner det relevant att lämna information om vilka förberedelser Migrationsverket gjort för att utvisa kvinnan till hennes hemland. Här berättas om otaliga samtal med henne i augusti och september 2011 om återresan, i närvaro av hennes släktingar. Kvinnan uttalade då, att hon skulle komma att samarbeta med myndigheterna gällande återresan till Ukraina i det fall att hon inte beviljades uppehållstillstånd. Researrangemangen skulle göras, och den 15 september beslöts att Ganna Chyzhevska skulle lämna landet den 4 oktober. I det beslutet angavs att hon skulle återvända frivilligt.

Den 16 september kontaktade kvinnans dotterdotter Migrationsverket och bad att utvisningen skulle uppskjutas för att hon själv skulle kunna följa med sin mormor på resan. Migrationsverket gick med på begäran för att tillmötesgå dotterdotterns önskemål. Den 3 oktober beslöt verket att boka hemresan. Migrationsverket lät förstå att det skulle bestrida kostnaden för dotterdotterns resa så att hon kunde eskortera sin mormor.

Sedan följer stycken där regeringen beskriver den svenska utlänningslagen, begreppet ”synnerligen ömmande skäl” och om huruvida det kan anses skäligt att Sverige ska bekosta vård som inte – vilket stadgas i utlänningslagen – skulle leda till en uppenbar och varaktig förbättring av den sjukas tillstånd. Det sägs också att det faktum att man i Sverige ofta skulle kunna få en bättre vård än i hemlandet kan inte vara avgörande för att en person ska få uppehållstillstånd här. I yttrandet talas vidare om att lagen ger ett ytterst minimalt, om ens något, utrymme för att ta hänsyn till eventuella ekonomiska och sociala förhållanden som en utvisad person kan komma att möta i sitt hemland. Det påpekas att en person som fått besked om utvisning ska lämna landet inom fyra veckor från att det vunnit laga kraft. I en dom i Migrationsöverdomstolen (MiÖd) anges att den som fått besked om utvisning ska respektera domen och vidta nödvändiga åtgärder för att lämna landet.

Regeringen hänvisar sedan till olika domar och beslut bland annat i Europadomstolen, och för långa resonemang kring sina ståndpunkter m.m. Allt finns att läsa i yttrandet. Därefter tas frågan om sjuk- och annan vård i Ukraina upp och regeringen uttalar bland annat att sjukvård i Ukraina är fri, men att det finns stora brister vad gäller tillgänglighet som gjort att bestämmelserna om fri sjukvård kan anses vara föråldrade. Hänvisningar görs till olika dokument som ger en överblickar av sjukvårdssystemet i Ukraina. Vidare påpekar regeringen att frågan om ”synnerligen ömmande omständigheter” tagits upp otaliga gånger av svenska myndigheter och domstolar och att vikt måste läggas vid att myndigheterna uttalat att sådan skäl inte föreligger, vilket framkommer i deras beslut att inte bevilja Ganna Chyzhevska uppehållstillstånd i Sverige. Vård för patienter som är dementa finns att få i Ukraina, och det faktum att det kostar pengar och att det kan finnas andra omständigheter som inte är så goda för utlänningen, ger inte anledning att dra slutsatsen att det skulle stå i strid med artikel 3 i konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna att Ganna Chyzhevska utvisas. Artikeln lyder:

Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Regeringen framhåller också i sitt yttrande till Europadomstolen att Ganna Chyzhevska inte får någon omfattande vård eller medicinering i Sverige utan får den tillsyn hon behöver av sin familj. Hon fråntas därför inte någon avgörande vård från det svenska sjukvårdssystemet eller den svenska socialförvaltningen. Ett resonemang följer kring att Ganna Chyzhevskas dotter redan 1992 flyttade till Sverige och att det inte var förrän 2001 som hon själv (GC) ansökte om att få uppehållstillstånd i Sverige för att bo med sin dotter. Dottern själv och hennes familj har haft gott om tid att ordna med kontakter med relevanta institutioner i Ukraina för att tillse att modern får hjälp och tillsyn där, menar regeringen, som även framhåller att släktingarna kan också besöka henne i hemlandet.

Därefter följer ett resonemang kring ett läkarintyg som regeringen inte anser tar hänsyn till alla fakta gällande hennes tillstånd och kring hur Ganna Czyzhevska skulle klara den 2 timmar 25 minuter långa flygresan i sällskap av sin dotterdotter (bra, enligt en annan läkare).

Regeringen avslutar med att uttala att den finner klagomålet som hänvisar till artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna uppenbart ogrundad och att det därför ska avvisas av domstolen.

Det här är ett sammandrag, översatt/tolkat från engelska. Det ska ännu en gång tydligt påpekas, att hela regeringens yttrande kan läsas via länken nedan.

Läs regeringens yttrande här.

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: