• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2012
  M T O T F L S
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Finland. Om antagningskraven till polisutbildning.

Läs först Sänkta krav till polisutbildning i Sverige.

Innan man ens kan ansöka om att komma ifråga för polisens grundexamensutbildning i Finland, måste en mängd krav uppfyllas, enligt föreskrifter i Lag om Polisyrkeshögskolan. Bland annat gäller följande:

Man måste ha genomgått gymnasiet eller avlagt studentexamen eller minst yrkesinriktad grundexamen

Från utbildningskraven kan undantag medges om exempelvis sökanden har genomgått allmänbildande utbildning enligt utbildningssystemet i något annat land. Undantag från kravet kan medges även då sökanden efter grundskola eller mellanskola har genomgått utbildning som delvis fyller utbildningskravet och han eller hon dessutom har annan utbildning och arbetserfarenhet i flera år.

Man måste vara lämplig beträffande hälsotillståndet och i övrigt med tanke på skötseln av de uppgifter som ankommer på polisen

Sökandens synskärpa på vartdera ögat skall vara minst 0,2 utan kontaktlinser och glasögon. Med korrektion med glasögon eller kontaktlinser skall den vara minst 1,0 på vartdera ögat.

Färgsinnet får inte vara märkbart nedsatt. Om färgsinnet testas med Ishiharas färgseendetest som innehåller 24 tavlor, högst två fel på tavlorna nummer 1 – 15 tillåts. Om färgsinnet testas med Ishiharas färgseendetest som innehåller 36 tavlor, högst fyra fel på tavlorna nummer 1 – 21 tillåts. Om färgsinnet testas med färgsorteringstestet Farnsworth Panel D-15, skall testet genomföras felfritt.

Hörseln skall vara normal utan hjälpmedel.

Till utbildningen godkänns inte sökande som har en sjukdom som nedsätter eller begränsar arbetsförmågan.

Sökandens levnadsvanor skall motsvara de krav som polisyrket ställer. Skyddspolisen genomför en normal säkerhetsutredning av sökanden. På skyddspolisens utlåtande inverkar bland annat straffpåföljder, gripanden på basis av polislagen (berusning), rasistiska attityder samt säkerhets- och övriga risker. Straff som utdömts med anledning av brott mot vägtrafiklagen eller för andra ringa brott är inte nödvändigtvis ett hinder för att bli antagen, såvida sökanden i fråga om sina levnadsvanor kan anses lämplig för yrket som polis. I beaktande tas här slaget av brott, deras mängd eller tidpunkten för dem.

Man måste ha minst ett års arbetserfarenhet före ansökningsperiodens slut

Arbetserfarenheten kan bestå av flera korta anställningar.

Av beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor och civiltjänst räknas högst nio månader som arbetserfarenhet och det måste därför finnas annan arbetserfarenhet i minst tre månader.

Undantag beträffande kravet på arbetserfarenhet kan medges om arbetet varit sådant att det inte finns möjlighet att få ett arbetsintyg som gäller det (bland annat företagare och hemmafruar).

Man måste ha blivit godkänd i urvalsprovet

Till utbildningen antas i rangordning enligt poängen i urvalsprovet de sökande som även på basis av hälsoundersökningen och drogtestet konstaterats vara lämpliga för polisyrket.

Dessa krav gäller till grundexamensutbildningen. Polisyrkeshögskolan ordnar examensutbildningen för underbefäl och befäl och Tammerfors universitet erbjuder dessutom ett magisterprogram för polisbranschen. Poliser som har minst två års arbetserfarenhet efter grundexamensutbildningen kan söka till vidareutbildningen.

Arbete som polis förutsätter alltid, även under den anpassningsperiod som förordnats av Utbildningsstyrelsen, finskt medborgarskap, intyg över kunskap i finska och svenska (med undantag för Ålands polismyndighet). Den förutsatta kunskapen i finska och svenska är beroende av språket hos befolkningen i polisenhetens verksamhetsområde.

Källa: Polisen i Finland

Om sänkta antagningskrav till svensk polisutbildning

I tider då grov brottslighet ökar och nya typer av brott tillkommer, sänker man i Sverige kraven på dem som ska bli poliser! Ingenting borde förvåna, men nog är det stötande att kraven på dem som ska bli poliser ska sänkas i stället för att, som den borde göra: höjas.

• Kravet om att de sökande inte får ha kroniska sjukdomar har tagits bort. Varför? Är det inte så i de allra flesta länder, att det krävs en god fysik och att man är både fysiskt och psykiskt frisk för att bli polis? Varför inte i Sverige.

• Kravet på att man ska ha skrivit högskoleprovet har tagits bort. Varför? Ska det nu räcka med genomgången grundskola för att bli polis i Sverige? Ställs det överhuvudtaget några som helst krav på att man ska kunna läsa och- viktigt! –  förstå lagtexter?

• Språkprovet i svenska är borttaget. Varför? Riskerna för missförstånd och felaktigheter ökar ju ytterligare (de finns ta redan nu) med oklara kunskaper i svenska språket. Här är det också befogat att undra hur personer som inte i praktiken kan visa  att de har mycket goda kunskaper i svenska ska kunna förstå dem de har att hantera, hur de ska kunna skriva rapporter och, som sagt: hur de ska kunna läsa och förstå lagtexter?

Vi vill med dessa förändringar ge möjlighet för fler att söka till polisutbildningen. Detta för att få ett så brett underlag möjligt.

Det säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad, chef för kompetensutvecklingsenheten på Rikspolisstyrelsen. Man tar sig för pannan! Sverige rustar ner på allt fler områden. Vad ska det bli av detta land, det har gått fort att förstöra skolan, förskolan, äldrevården, den reglerade invandringen och mycket annat, nu ska samma kravlöshet och slapphänthetstänkande som redan präglar dessa och och många andra samhällsområden även gälla för polisen. Arma land, arma folk som har så kortsiktiga politiker och en så obetänksam regering.

Källa: Polisen
© Denna blogg.

Finland inför påföljdsavgift för arbetsgivare som anställer personer som vistas olagligt i landet

I Finland har regeringen lagt en proposition om att arbetsgivare som anställer en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet, ska påföras en påföljdsavgift. Bestämmelsen grundar sig på EU:s direktiv om påföljder för arbetsgivare. Syftet med direktivet är att stoppa anställningar av personer som vistas olagligt i EU-området och därmed förhindra olaglig invandring.

Påföljdsavgiften föreslås vara 1.000–30.000 euro och påförs av Migrationsverket. Arbetarskyddsmyndigheterna ska i samarbete med Migrationsverket i första hand övervaka att bestämmelserna följs. Rättsregistercentralen ska ansvara för genomförandet.

Det föreslås också att det till utlänningslagen fogas bestämmelser om att ge betänketid och bevilja uppehållstillstånd för sådan tredjelandsmedborgare som har arbetat olagligt i landet och vars fall är förknippat med särskilt utnyttjande eller som är minderårig. Dessa bestämmelser liknar bestämmelserna om offer för människohandel.

Lagarna avses träda i kraft under våren.

Källa: Inrikesministeriet i Finland